Teacher Tapp: lumpsum

Tekst Amber Walraven
Gepubliceerd op 09-09-2022
Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief. De app is onderdeel van het Expeditieteam Lerarenagenda en wordt georganiseerd door Amber Walraven (Radboud Docenten Academie) en Marieke van der Pers (Lerarenopleiding Universiteit Groningen). Eens in de maand doen zij voortaan verslag van de resultaten van deze peilingen op een actueel thema. Dit keer: de lumpsum.

‘Leraren moeten betaald krijgen voor de uren die ze maken’, stelde minister Wiersma onlangs. Een veel gehoorde klacht is dat ‘de besturen’ daarbij in de weg staan. De lumpsum (ingevoerd in 1990) zou hen te veel ruimte om eigen (andere) financiële keuzes te maken die volgens bijvoorbeeld docent en columnist Ton van Haperen niet altijd ten goede komen aan de leraar. Ook Wiersma geeft aan dathet niet overal goed heeft gewerkt om schoolbesturen geld te geven ter verbetering van het onderwijs.’ De Algemene Rekenkamer constateerde al in 2017 dat in ieder geval de relatie tussen geld en onderwijskwaliteit onduidelijk is. Zij schreef: Waaraan de onderwijsinstellingen hun financiële middelen precies besteden en welke prestaties en effecten zij ermee bereiken, is niet uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen op te maken.’

Teacher Tapp besloot in september enkele vragen te stellen over de lumpsum. Zijn onze deelnemers over het algemeen tevreden over hun bestuur? Hoe kijken zij aan tegen de huidige manier van financiering?

 

Een deel van de deelnemers twijfelt. Zeker bij een groot bestuur, waar de afstand tot de leraar vanzelf groter is, kan het heel goed zijn dat je niet echt een beeld hebt van wat je bestuur doet. Sommige deelnemers zijn starters of net gewisseld van school(bestuur). Ondanks alle rumoer in de pers rondom besturen en de lumpsum is slechts krap een vijfde van de deelnemers aan Teacher Tapp (15-20%) ontevreden met het eigen schoolbestuur. In het primair onderwijs is dat percentage wat lager, in het voortgezet onderwijs  wat hoger, maar de balans is niet heel negatief.


Geef lumpsum aan school
met duidelijke doelen,
zeggen Teacher Tapp’ers

 

De antwoorden op de vraag hoe de financiering georganiseerd moet worden, zijn gevarieerd. De teugels in handen van het bestuur kan op weinig steun rekenen. De meeste deelnemers aan Teacher Tapp kiezen ervoor alle middelen naar de school te kanaliseren, mét duidelijk benoemde doelen. Als we deze vraag kruisen met de vorige (tevredenheid), zien we dat Tappers die ontevreden zijn met het schoolbestuur vaker vinden dat het budget helemaal naar school (met duidelijk benoemde doelen) moet. Best logisch, lijken tevredenheid over het bestuur en hoe je naar de manier van financiering kijkt, aan elkaar gerelateerd.

Het zicht dat je hebt op wat je bestuur doet, bepaalt mede hoe je tegen je bestuurders aankijkt. Ook hier blijkt dat er verschillen zijn tussen onze deelnemers. De meesten vinden zichzelf ‘redelijk’ op de hoogte. Zij zijn ook positiever dan degenen die zeggen onvoldoende zicht te hebben. Zij zien een visie op kwaliteit van onderwijs, ambities en doelen en ervaren sturing op het behalen van die ambities en doelen. Zij constateren dat hun bestuurders een kwaliteitscultuur bevorderen en voor goede randvoorwaarden zorgen. Minder tevreden zijn ze over doelen realiseren met de school samen, bijsturen, verantwoorden en evalueren. Hoewel er dus nog veel beter kan, komt uit onze resultaten een beeld naar voren dat lang niet zo zwart-wit is als men soms in de (sociale) media doet voorkomen.

Wil je meedoen aan Teacher Tapp? Meld je hier aan en ontvang elke dag een setje vragen in je app.

 

 

Verder lezen

1 Teacher Tapp: werkdruk
2 Teacher Tapp: perfectionisme
3 Teacher Tapp: lerarentekort
4 Teacher Tapp: Should I stay or should I go?
5 Teacher Tapp: accountants in de klas

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent