Teacher Tapp: werkdruk

Tekst Amber Walraven
Gepubliceerd op 10-10-2022
Teacher Tapp is een gratis app die dagelijks vragen stelt aan leraren, een peiling onder de beroepsgroep die nog niet representatief is (circa 1000 deelnemers) maar vaak wel informatief. De app is onderdeel van het Expeditieteam Lerarenagenda en wordt georganiseerd door Amber Walraven (Radboud Docenten Academie) en Marieke van der Pers (Lerarenopleiding Universiteit Groningen). Eens in de maand doen zij voortaan verslag van de resultaten van deze peilingen op een actueel thema. Dit keer: werkdruk.

Om het personeelstekort op te lossen, moeten werknemers met een bonus verleid worden fulltime te gaan werken. De Tweede Kamer wil dat het kabinet dat vanaf volgend jaar mogelijk maakt. Wij vroegen onze deelnemers of zij dit een goed idee vinden. Voor de bedenkers van het plan zou het hoopvol zijn als vooral leraren die in deeltijd werken zouden zeggen dat zij wel iets zien in de bonus. Helaas is dat bij onze deelnemers niet het geval.
 

Fulltime bonus krijgt
weinig sympathie


De leraren die wij ondervraagden, werken over het algemeen tussen de 0.6 fte en meer dan fulltime. Een ruime meerderheid van de groep waarvan je zou kunnen verwachten dat die meer gaat werken, vindt de bonus geen goed idee. Van de groep leraren die al fulltime of zelfs meer werkt, vindt een meerderheid de bonus juist wel een goed idee. Maar deze leraren zullen hem waarschijnlijk niet krijgen.Van de leraren die 0.6 tot 0.8 fte werken, vindt 16% een bonus een goed idee. Dat is niet niks. Het zou inderdaad meer fte’s kunnen betekenen. Maar, een bonus lost de onderliggende problemen niet op. Een van de redenen waarom leraren in deeltijd werken, is het feit dat ze hun werk alleen dan naar behoren kunnen doen. Ze werken in de praktijk fulltime, maar krijgen deeltijd betaald. De werkdruk is hoog. Soms te hoog om fulltime te kunnen werken. De te hoge werkdruk is dan ook hét thema dat onze deelnemers de ministers van onderwijs graag zien oplossen.


Laten we eens kijken naar de ervaren werkdruk. We vragen er maandelijks naar. Die werd in september door 67% van de leraren als (zeer) hoog ervaren. Dat belooft wat voor de komende maanden. September is, in een eerder gestelde vraag, ook de maand waarvan slechts 14% aangaf dat het qua werkdruk de meeste uitdagende zou zijn. Voor de ervaren werkdruk lijkt het aantal uren dat een leraar werkt, overigens niet uit te maken. De verdeling tussen zeer hoog, hoog en gemiddeld is nagenoeg gelijk in de drie groepen die tussen de 0,6 fte en fulltime werken. De groepen deelnemers die minder dan 0,6 fte werken of meer dan fulltime zijn niet zo groot, dus die laten we even buiten beschouwing.

We legden de leraren ook de volgende stelling voor: als er meer mensen fulltime zouden werken in het onderwijs, zou de werkdruk voor heel veel mensen in het onderwijs minder worden. De meningen hierover zijn verdeeld. Een kleine meerderheid is het (helemaal) oneens met deze stelling. Leraren die fulltime werken denken wat vaker dat de werkdruk voor veel mensen in het onderwijs zou verminderen als meer leraren fulltime zouden gaan werken. Maar zij zijn niet in de meerderheid.

Een fulltimebonus lijkt voorlopig nog niet de best mogelijke oplossing om de werkdruk in het onderwijs te verminderen.

Uit onze nieuwe vragen blijkt: de helft van wie de bonus geen goed idee vindt, vindt de bonus onder geen enkele voorwaarde een goed idee. Wie het wel een goed idee vindt, vindt vooral dat wie al voltijd werkt ook een bonus moet krijgen. 50% of meer van de mensen die 0.4 tot 0.95 werken wil onder de huidige omstandigheden niet meer werken.

We zijn benieuwd naar het vervolg!

Verder lezen

1 Teacher Tapp: lumpsum
2 Teacher Tapp: perfectionisme
3 Teacher Tapp: lerarentekort
4 Teacher Tapp: Should I stay or should I go?
5 Teacher Tapp: accountants in de klas

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent