Dossier

Alles op een rij VO 2

Tekst Hannah Wolff
Gepubliceerd op 04-11-2019 Gewijzigd op 26-01-2021
In dit dossier vind je de hoofdstukken en de bijbehorende bronnen van Alles op een rij… praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs deel 2. Zeven hoofdstukken vol praktische tips voor leraren, gebaseerd op vijftien jaar onderzoek.

Alles op een rij… VO 2

Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs 2

Alles op een rij… praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs II is een bundel van artikelen die in 2017, 2018 en 2019 zijn verschenen in onderwijstijdschrift Didactief en twee nieuwe hoofdstukken: Grip op het schooladvies, en formatief evalueren. Bondig beschrijven Winnifred Jelier en Hannah Wolff praktische adviezen voor leraren, op basis van ruim vijftien jaar onderwijsonderzoek in Nederland en daarbuiten. Bij de totstandkoming van de artikelen zijn gerenommeerde onderwijsonderzoekers, leraren en experts uit het veld als meelezers betrokken. Ieder hoofdstuk bevat een schatkist aan bronverwijzingen voor wie zich verder wil verdiepen.

 

 

Hoofdstukken:

 • Grip op het schooladvies
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 1.

  Aarsen, E. van, Roeleveld J., en Luyten, H. (2013). Voorspellende waarde van LOVS-toetsen voor schoolsucces, Oberon.

  Ros, B. (2013). Kort & Goed: lovs-toetsen. Didactief, juni 2014.

  Barneveld, S. (2013). Hogere schooladviezen in grote steden. Didactief, april 2013.   

  Bergen, K. van, Paulussen-Hoogeboom M., Weerd, M. de, en Bleeker Y. (2016). Regeldruk in het primair onderwijs. Regioplan/OCW.

  Ros, B. (2017). Kort & Goed: Regeldruk. Didactief, januari-februari 2017.

  Broek J. van den (2015). Nederland heeft een mooi maar star systeem.’ Didactief, september 2015.

  Broek, J. van den (2014). Vijf tips om de overgang po-vo te verbeteren.

  Croes, M., en Terpstra J. (2017). Soepel van groep 8 naar de brugklas.

  Dekker, B., Esch, W. van, Leenen, H. van, en Krooneman, P. (2008). Doorstroom en stapelen in het onderwijs. Regioplan Beleidsonderzoek/CINOP EC (Expertisecentrum Beroepsonderwijs).

  Leenen, H. van (2009). Stapelen kan weer.

  Dekker, S. (2017). Kamerbrief 1121321. Doorstroom vmbo-havo.

  Geus, E. (2017). Doorstroomrecht vmbo naar havo.

  Jelier, W. (2017). Alles op een rij over… de overdracht van groep 8 naar het vo.

  Jungbluth P. (2018). De armoede en de onderwijskansen.

  Korpershoek, H. (2016). Neem eindtoets mee in schooladvies. Didactief maart 2016.

  Kuijk, J. van, Smeets E., en Driessen G. (2015). Basisschooladvies: wantrouwen VO, onzekerheid of eigenbelang?

  Kuyper, H. (2012). Kwart excellente leerlingen mislukt in het vo. Didactief, juni 2012.

  Mulder, L., en Roeleveld, J. (2006). Arbeiderskind kan meer presteren. Didactief, juni 2006.

  Nederlands Jeugdinstituut (2016). Handreiking gegevensuitwisseling. Voor scholen die samenwerken met externe partners.

  PO-Raad en VO-raad (2015). Toelating tot het voortgezet onderwijs.

  Rijksoverheid (2019). Advies leraar in groep 8 blijft leidend.

  Rooijen, M. van, en Korpershoek H. (2016). Meervoudig advies helpt vooruit.

  Ros, B. (2014). Zorgvuldig adviseren zonder Cito-toets. Didactief september 2014.

  Silfhout G. van, en Pas E. te (2015). De zachte kant van het schooladvies. Didactief januari-februari 2015.

  Simon, J. (2006). Schooladvies is goede voorspeller. Didactief, januari-februari 2006.

  Timmermans A. (2016). Waarom lieten leraren factoren als herkomst meewegen?

  Timmermans A. (2018). Pygmalion-effect: wat weten we na 50 jaar? Didactief, oktober 2018.

  Warrens, M., Rooijen, M. van, Korpershoek H., en Opdenakker M. (2016). Maak brugklas breed en meerderjarig. 

  Warrens, M., Dijks M., Korpershoek H., en Fleur E. (2019). Schooladvies: de leraar weet het beter. Didactief, juni 2019.

   

 • Formatief evalueren
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 2.

  Bal, E. (2016). ‘Omarm de subjectiviteit.’ Didactief, december 2016.

  Bloem, F. (2017). Onderweg naar betere toetsing. Didactief, januari-februari 2017.

  Broek, G. van den, Segers E., Takashima, A., Fernández, G., en Verhoeven, L. (2013). Neural Correlates of Testing Effects in Vocabulary Learning. In: NeuroImage, 78.
  Broek, G. van den e.a. (2015). Het testeffect en het brein. Didactief, april 2015.

  Castelijns, J., en Baas, D. (2016). Evalueren om te leren. De integratie van formatief toetsen in de dagelijkse praktijk van basisscholen. Hogeschool De Kempel/NRO.
  Castelijns, J. (2017). Denken om te leren. Didactief, september 2017.

  Dijk, van A., en Kleyn, S. (2017). Leernetwerken formatief evalueren 3. 

  Geus, E. (2016). Formatief toetsen, wat en hoe?

  Gulikers, J., en Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas? Wageningen University & Research/Hogeschool Utrecht.
  Gulikers, J., en Baartman, L. (2017). Doorpakken met formatief toetsen. Didactief, november 2017.

  Jelier, W. (2017). Alles op een rij over… toetsen in het vo.

  Kirschner, Paul A. (2018). Toetsen als leerstrategie. Didactief, juni 2018.

  Kneyber, R. (2013). Cijfers geven helpt niet. Didactief, januari-februari 2013.

  Marreveld, M. (2013). Het credo van Marzano: minder testen, meer assessment. Didactief, september 2013.

  Marreveld, M., en Geus E. (2017). Bekwaam beoordelen. Didactief, december 2017.

  Marreveld, M. (2018). Waar wil jij beter in worden? Didactief, oktober 2018.

  Oumghar, H. ait. (2017). Bezint, ook nadat ge begint!

  Oumghar, H. ait. (2018). En ze leefden lang en gelukkig…

  Oumghar, H. ait. (2018). Formatief evalueren in de praktijk: terugblikken en vooruitzien.

  Oumghar, H. ait. (2018) Minder cijfers, meer leren. Didactief, oktober 2018.

  Pol, J. van de (2012). Scaffolding in docent-leerling interacties. Universiteit van Amsterdam.
  Pol, J. van de (2012). Psstt, niet voorzeggen… Didactief, september 2012.

  Sluijsmans D., Joosten-ten Brinke, D., en Vleuten, C. van der (2013). Toetsen met leerwaarde. Een reviewstudie naar de effectieve kenmerken van formatief toetsen. NWO-PROO.
  Ros, B. (2013). Geef feedback, geen cijfers.

  Ros, B. (2015). ‘Positieve feedback is niet altijd het beste.’ Didactief, december 2015.

  Huisman, B. (2018). Peer Feedback on Academic Writing. Proefschrift ICLON/Universiteit Leiden.
  Ros, B. (2015). Peer feedback. Didactief, november 2018.

  Schaaf, M. van der, Oosterbaan, A., en Waelen J. (2010). PROVE IT (Project Reflectie en OnderzoeksVaardigheden En Innovatieve leeromgevingen In de Tweede fase). Universiteit Utrecht, NWO-PROO.
  Schaaf, M. van der (2009). Feedback zet leerlingen aan het denken. Didactief, oktober 2009.

  Schildkamp, K., Kippers, W., Wolterinck, C., en Poortman, C. (2016), Formatief toetsen kan beter. Didactief, juni 2016.

  Schildkamp, K., Heitink, M., Kleij, F. van der, Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W., en Veldkamp B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing: een praktische review. Universiteit Twente/NRO.
  Schildkamp, K., e.a. (2015). Informatie-management. Didactief, april 2015.

  Silfhout, G. van, en Prenger J. (2016). Formatief evalueren tijdens Nederlands.

  Silfhout, G. van, en Prenger J. (2016). Tijd om te boarden! Didactief, oktober 2016.

  Black, P., en Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. In: Assessment in Education: Principles, Policy & Practice.
  Sluijsmans, D. (2019). Formatief evalueren volgens Dylan Wiliam. Didactief, april 2019

  Splunter, P. van, Ineke Kreuger, I., Stam T. (2018). De horizon komt ooit dichterbij.

  Christodoulou D. (2016). Making Good Progress? The Future of Assessment for Learning. Oxford University Press.
  Walraven, A. (2017). Vlotte maar simpele schets van formatief toetsen. Didactief, september 2017.

  Wijngaarden, R. van (2013). Feedback als motor tijdens het leerproces. Didactief, september 2013.

  Zunneberg, P. (2017). Laat ze zelf nakijken. Didactief, januari-februari 2017.

   

 • Burgerschap
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 3.

  Abdelzadeh, A., Zetterberg, P., en Ekman, J. (2014). Procedural Fairness and Political Trust among Young People: Evidence from a Panel Study on Swedish High School Students. In: Acta Politica.

  Nieuwelink, H., en Eidhof, B. (2015). Aanpassen aan de maatschappij. Didactief, maart 2015.

  Aerts, A. (2010). Het Lagerhuis in de klas. Didactief, november 2010.

  Amelsvoort, M. van (2006). A Space for Debate. How Diagrams Support Collaborative Argumentation- Based Learning. Universiteit Utrecht.

  Weijenberg, A. van de (2007). Ruimte voor debat in diagrammen. Didactief, januari/februari 2007.

  Bekkers, R., Spenkelink, S., Ooms, M., en Immerzeel, T. (2010). Maatschappelijke stage en burgerschap. Rapportage schooljaar 2008-2009. Universiteit Utrecht.

  Bijl, P. van der (2008). Stage leidt tot hulpvaardiger jongeren. Didactief, maart 2008.

  Biesta, G. (2016). Het leren voorbij. Democratisch onderwijs voor een menselijke toekomst. Culemborg: Phronese.

  Ros, B. (2016). De basis van Biesta. Didactief, september 2016.

  Blaauwendraad, G. (2018). ‘Toch liever geen idioot?!’ Beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het burgerschapsonderwijs in het licht van de theorie van Normatieve Professionalisering. Universiteit Utrecht.

  Jelier, W. (2018). Botsende burgerschapsvisies. Didactief, juni 2018.

  Bloem, F. (2013). Je kunt niet niet opvoeden. Didactief, januari/februari 2013.

  Boer, S. de, en Marreveld, M. (2007). Scholieren op stage. Didactief, december 2007.

  Bosschaart, A. (2016). Waterbewustzijn begint in eigen omgeving. Didactief, special Hoe geef je les in kritisch burgerschap?, december 2016.

  Boxtel, C. (2016). Leren voor het leven. Didactief, special Hoe geef je les in kritisch burgerschap?, december 2016.

  Boxtel, C. van, en Straaten, D. van (2016). Didactief, special Hoe geef je les in kritisch burgerschap?, december 2016.

  Bron J., en Veugelers, W. (2014). Why We Need to Involve Our Students in Curriculum Design: Five Arguments for Student Voice. In: Curriculum and Teaching Dialogue, 16(1-2).

  Bloem, F. (2014). Leerlingen aan het stuur. Didactief, juni 2014.

  Derriks, M., en Roede, E. (2004). Sociaal leren in praktijk. SCO-Kohnstamm Instituut.

  Derriks, M. (2005). Enthousiasme alleen is niet genoeg. Didactief, april 2005.

  Dijkstra, A.B. (2012). Sociale opbrengsten van onderwijs. Universiteit van Amsterdam.

  Marreveld (2013). Anne Bert Dijkstra: ‘De xenofobe houding springt eruit’. Didactief, december 2013.

  Dijkstra, I. (2010). Broodjes smeren. Didactief, maart 2010.

  Eidhof, B., en Nieuwelink, H. (2014). Jonge burgers. Didactief, november 2014.

  Eidhof, B., en Nieuwelink, H. (2015). Welwillend, maar onwetend? Didactief, januari/februari 2015.

  Geboers, E., Geijsel, F., Admiraal W., en Ten Dam, G. (2013). Review of the Effects of Citizenship Education. In: Educational Research Review, 9.

  Geijsel, F., Ledoux, G., Reumerman, R., en Ten Dam, G. (2012). Citizenship in Young People’s Daily Lives: Differences in Citizenship Competences of Adolescents in the Netherlands. In: Journal of Youth Studies, 15.

  Ros, B. (2013). Burgerschap: van saai naar spannend. Didactief, mei 2013.

  Goethem, A. van (2014). Me, Myself, and my Community. Antecedents, Processes, and Effects of Adolescent Volunteering. Universiteit van Amsterdam.

  Spoelstra (2014). Jongeren doen wel vrijwilligerswerk. Didactief, februari 2014.

  Groenewegen, T. (2013). Drie vragen aan Peter Ruit. Didactief, mei 2013.

  Haan, F. (2016). Bildung is ontsnappen aan de vijand. Didactief, oktober 2016.

  Heemskerk, I., Emmelot, Y, en Raban, A. (2017). Kritische burgers van het Hyperion Lyceum. Didactief, mei 2017.

  Hendrickx, M. (2017). The Role of the Teacher in Classroom Peer Relations. Universiteit Utrecht.

  Hendrickx, M. (2017). ‘Een positieve leraar vormt sociale kinderen’. Didactief, maart 2017.

  ICCS (2016). The IEA International Civic and Citizenship Study (ICCS). Amsterdam/Hamburg.

  Inspectie van het Onderwijs (2016). Burgerschap op school. Een beschrijving van burgerschapsonderwijs en de maatschappelijke stage. OCW.

  Jauregi, K. (2016). Begin vroeg met intercultureel contact. Didactief, special Hoe geef je les in kritisch burgerschap?, december 2016.

  Jelier, W. (2016). Gastlessen organiseer je zo. Didactief, special De magie van techniek, oktober 2016.

  Karsten, S., Jong, U. de, Ledoux, G., en Sligte, H. (2007). De positie van ouders en leerlingen in het governancebeleid. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

  Ledoux, G. (2007). Marginale invloed. Didactief, mei 2007.

  Klaassen, C., en Linden, W. van der (2006). Waardengericht onderwijs in authentieke contexten. Radboud Universiteit Nijmegen.

  Boer, S. de (2006). Tijd genoeg voor waarden en normen. Didactief, december 2006.

  Klaassen, C., en Linders, W. (2003). Religie op school. Een exploratief onderzoek naar het functioneren van docenten godsdienst/levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Katholieke Universiteit Nijmegen.

  Beem, M. van (2003). Leerling leert eigen mening vormen. Didactief, december 2003.

  Kleijwegt, M. (2017). Twee werelden, twee werkelijkheden. Didactief, maart 2017.

  Knežić, D., Wubbels, T., Elbers, E., en Hajer, M. (2010). The Socratic Dialogue in Teacher Education. In: Teaching and Teacher Education, 26.

  Marreveld, M. (2005). Sociaal met senioren. Didactief, oktober 2005.

  Marreveld, M. (2015). Mijn idee: Gert Biesta. Didactief, april 2015.

  Maslowski, R. (2012). Of moet het toch anders? Didactief, september 2012.

  Munniksma, A., Dijkstra, A.B., Veen, I. van der, Ledoux, G., Werfhorst, H. van de, Dam, G. ten. (2017). Burgerschap in het voortgezet onderwijs. Nederland in vergelijkend perspectief. Amsterdam: AUP.

  Marreveld, M. (2017). Burgerschapsonderwijs moet beter. Didactief, december 2017.

  Niemantsverdriet (2011). Stage in de kunst. Didactief, december 2011.

  Nieuwelink, H., Boogaard, M., Dijkstra, A.B., Kuiper, E., en Ledoux, G. (2016). Onderzoek in burgerschap: wat scholen kunnen doen. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

  Kuiper, E. (2017). Les in burgerschap: zo kan het wél! Didactief, maart 2017.

  Nieuwelink, H. (2016). Becoming a Democratic Citizen. Universiteit van Amsterdam.

  Nieuwelink, H. (2016). Democratie op de tocht. Didactief, januari/februari 2017.

  Nieuwelink, H., en Eidhof, B. (2015). Aanpassen aan de maatschappij. Didactief, maart 2015.

  Nieuwelink, H., en Eidhof, B. (2014). Werk gericht aan burgerschap. Didactief, december 2014.

  Onderwijsraad (2005). Sociale vorming en sociale netwerken in het onderwijs. Den Haag.

  Beem, M. van (2005). Discussie over maatschappelijke taak van de school. Didactief, augustus, 2005.

  Onderwijsraad (2012). Verder met burgerschap in het onderwijs. Den Haag.

  Pauw, L. (2013). De Vreedzame School. Amsterdam: uitgeverij SWP.

  Pauw, L. (2013). Vrede op school. Didactief, december 2013.

  Peschar, J., Hooghoff, H., Dijkstra, A.B., en Dam, G. ten (2010). Scholen voor burgerschap: naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Antwerpen/Apeldoorn.

  Ros, B. (2014). Burgers maken. Didactief, mei 2014.

  Ros, B. (2016). De grote Bildung-enquête. Didactief, september 2016.

  Schuitema, J., Radstake, H., en Veugelers, W. (2011). Docenten en de actieve participatie van leerlingen in klassikale discussies. Universiteit van Amsterdam. 

  Ros, B. (2012). Kort & Goed: klassikale discussie. Didactief, april 2012.

  Schuitema, J. (2008). Talking about Values. A Dialogic Approach to Citizenship Education as an Integral Part of History Classes. Universiteit van Amsterdam. 

  Schuitema, J. (2008). Geschiedenisles met moraal. Didactief, maart 2008.

  Sierksma, J. (2015). Bounded Helping: How Morality and Intergroup Relations Shape Children’s Reasoning about Helping. Universiteit Utrecht.

  Broek, J. van den (2015). Kinderen helpen liever iemand van eigen groep. Didactief, maart 2015.

  Sijbers, R., Elfering, S., Lubbers, M., Scheepers, P., en Wolbers, M. (2015). Maatschappelijke thema’s in de klas. Hoe moeilijk is dat? Radboud Universiteit Nijmegen: ITS.

  Sijbers, R., en Elfering, S. (2016). Maatschappelijke thema’s: Leraar wil meer hulp schoolleiding. Didactief, januari/februari 2016.

  Steenberngen, J., Schuitema, J., Goethem, A. van, Linden, C. van der, Ven, M. van der (2018). Leren reflecteren op binnen- en buitenschoolse burgerschapservaringen. Universiteit van Amsterdam.

  Linden, C. van der, en Steenbergen, J. (2017). Burgerschap: verenigde ervaringen. Didactief, december 2017.

  Susam, H. (2015). Cultureel sensitief leraarschap. Ontwikkeling van beroepskwaliteiten van aanstaande leraren voor pluriforme scholen. Vrije Universiteit.

  Susam, H. (2015). Bereid leraar beter voor op diversiteit. Didactief, mei 2015.

  Tuithof, H. e.a. (2018). Wat werkt als je samenwerkt. Voorbeelden van samenwerking tussen gammavakken. Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.

  Veugelers, W., Derriks, M., en Kat, E. de (2005). Actieve participatie leerlingen en burgerschapsvorming. Universiteit van Amsterdam/Universiteit voor Humanistiek, 2005.

  Veugelers, W. (2006). School worstelt met burgerschap. Didactief, maart 2006.

  Veugelers, W., en Kat, E. (2005). Identiteitsontwikkeling in het openbaar onderwijs. ILO/SCO Universiteit van Amsterdam/Universiteit voor Humanistiek. Onderzoek in opdracht van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Apeldoorn: uitgeverij Garant.

  Marreveld, M. (2005). Openbare school heeft eigen smoel. Didactief, maart 2005.

  Veugelers, W., Derriks, M., Kat, E. de, en Leenders, H. (2006). Burgerschapsvorming in het algemeen bijzonder onderwijs. Universiteit van Amsterdam.

  Veugelers, W. (2006). Meer burgerschapsvorming gewenst. Didactief, november 2006.

  Veugelers, W., en Schuitema, J. (2014). Docenten en controversiële issues. Levensbeschouwelijke en politieke thema’s in de schoolvakken biologie en geschiedenis. Universiteit van Amsterdam.

  Ros, B. (2016). Open gesprekken in de klas. Didactief, juli 2016.

  Veugelers, W. (2015). Bildung volgens Bussemaker. Didactief, juni 2015.

  Visser, A., Haar, H. ter (2015). Charlie in de klas. Didactief, januari/februari, 2015.

  Welvaart, S., Schmeink, T., Pomeren, E. van, en Bron, J. (2015). Meepraten over burgerschap op school. Toolbox leerlingparticipatie voor het voortgezet onderwijs. SLO.

  Weijenberg, A. van de (2011). Luister eens naar je leerlingen. Didactief, maart 2011.

  Zunneberg, P. (2009). Maatschappelijke stage Plus. Didactief, april 2009.

  Zunneberg, P. (2013). Drama als oplossing voor problemen. Didactief, december 2012.

   

 • Taal bij zaak- en bètavakken
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 4.

  Bloem, F. (2011). ‘Lezen hoort er echt bij’. Didactief, special Volendam in de top 10, april 2011.   

  Broekhof, K. (2003). Een stevig menu, maar voedzaam. Didactief, december 2003.

  Didactief. (2015) Leesonderwijs, van a naar beter. Didactief, september 2015.

  Eerde, D. van, Hacquebord, H., Hajer, M., Pulles, M., Raymakers, C. (2007). Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs. Enschede: SLO/Platform Taalgericht Vakonderwijs

  Emmelot, Y, en Schooten, E. van (2006). Effectieve maatregelen ter bestrijding van taalachterstanden in het primair onderwijs. Amsterdam, SCO-Kohnstamm Instituut, 2006.

  Emmelot, Y. (2007). Taal en inhoud gaan samen. Didactief, september 2007.

  Feskens, R., Kuhlemeier, H., en Limpens G. (2016). Resultaten PISA-2015. Praktische kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Arnhem: Cito.

  Gelderen, A. van (2014). Tien mythes over taalonderwijs. Didactief, januari/februari 2014.

  Gijsel, M., Berends, R. (2012). Techniek als taalvoertuig. Didactief, november 2012.

  Hajer, M., en Meestringa, T. (2015). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho (2015)

  Silfhout, G. van (2015). Taal in élk vak. Didactief, november 2015.

  Hengel-Van Esch, C. van (2012). Zonder gesprek geen taalbeleid. Didactief, oktober 2012.

  Hoeven, J. van der, en Meijer, J. (2012). Onderzoeksrapportage Taal en rekenvaardigheden van bb- en kb-leerlingen volgens hun docenten. Doorlopende leerlijn taal en rekenen in het vmbo. Den Bosch: KPC Groep.

  Hoeven, J. van der, en Meijer, J. (2012). Weten leraren wat leerlingen weten? Didactief, mei 2012.

  Hollaardt, B., en Prins, G. (2018a). Taal in de bètatoetsen. Didactief, special Gek op kennis, januari/februari 2018.

  Hollaardt, B., en Prins, G. (2018b). Aansluiting gezocht. Didactief, special Gek op kennis, januari/februari 2018.

  Inspectie van het Onderwijs (2013). De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2011/2012.

  Janssen, J. (2014). Leren in groepjes. Didactief, juni 2014.

  Land, J. (2009). Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van vmbo-leerlingen. Universiteit Utrecht/Stichting Lezen.

  Marreveld, M. (2010). Isoleer de mocro’s. Marokkanen vormen geen probleem, de straatcultuur wel. Didactief, december 2010.

  Marreveld, M. (2014a). ‘Integreer taal- en vakonderwijs’. Didactief, januari/februari 2014.

  Marreveld, M. (2014b). Al die vakken! Didactief, november 2014.

  Marreveld, M. (2016). Gebruik die kennis! Didactief, september 2016.

  Milliano, I. de (2013). Literacy Development of Low-Achieving Adolescents: The Role of Engagement in Academic Reading and Writing. Universiteit van Amsterdam.

  Ros, B. (2013). Taalonderwijs op vmbo mist uitdaging. Didactief, september 2013.

  Moeken, N., Kuiken, F., en Welie, C.J.M. (2015). Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO): de effecten in kaart gebracht. Universiteit van Amsterdam/NRO.

  Bea Ros, Samen lees je beter. Didactief, maart 2016, onderzoek.

  Moeken, N., Kuiken, F., en Welie, C.J.M. (2016), SALEVO Docentenhandleiding. Universiteit van Amsterdam/NWO.

  Mol, S.E., en Bus, A.G. (2011). Lezen loont een leven lang. De rol van vrijetijdslezen in de taal-en leesontwikkeling van kinderen en jongeren. Levende Talen Tijdschrift, 12/3.

  Mooldijk, A., en Lichtenegger, I. (2006). Samenhang bètavakken komt niet vanzelf. Didactief, oktober 2006.

  Mraz, M., Nichols, W., Caldwell, S., Beisley, R., Sargent, S., en Rupley, W. (2013). Improving Oral Reading Fluency through Readers Theatre. In: Reading Horizons, 52(2).

  Mueller, P.A., en Oppenheimer, D. M. (2014). The Pen is Mightier than the Keyboard: Advantages of Longhand over Laptop Note Taking. In: Psychological Science, 25, 1159-1168.

  Kirschner, P. (2015). Typen of schrijven? Didactief, juni 2015.

  Prenger, J. (2005). Taal telt! Een onderzoek naar de rol van taalvaardigheid en tekstbegrip in het realistische wiskundeonderwijs. Rijksuniversiteit Groningen.

  Weijenberg, A. van (2006). Taalprobleem betekent wiskundeprobleem. Didactief, maart 2006.

  Sas, J. ‘t, en Punt, L. (2013). Nieuwe tijden voor taal. Didactief, november 2013.

  Schenke, W. (2015). Praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling verbinden. Cross-professionele samenwerking in het voortgezet onderwijs. Universiteit van Amsterdam.

  Ros, B. (2015). ‘Praktijkgericht onderzoek is leerzaam voor leraren en onderzoekers’. Didactief, september 2015.

  Schooten, E.J. van (2005). Literary Response and Attitude Toward Reading Fiction. Rijksuniversiteit Groningen.

  Wald, A. (2005). Eigenlijk telt alleen leesplezier. Didactief, oktober 2005.

  Tuijl, C. van, en Gijsel, M.A.R. (2015). Stabiliteit van leesplezier en leesvermijding. Orthopedagogiek, Onderzoek en Praktijk, 54 (2), 60-73.

  Cathy van Tuijl en Martine Gijsel, Van a naar b(eter). Didactief, september 2015, onderzoek.

  Verhallen, S., en Alons, L. (2010). Handleiding basislijst schooltaalwoorden vmbo. Amsterdam: ITTA.

  Vernooy, K. (2012). Effectief omgaan met zwakke lezers in het voortgezet onderwijs. In: Remediaal, 5/6.

  Welie, C.J.M (2013). Onderzoeksrapportage project OTAW: Taalvaardigheid in Amsterdam-West. Een analyse van leerlingachtergrond, taalonderwijs en lessen Nederlands. Amsterdam: UvA
  Welie, C.J.M. (2017). Individual Differences in Reading Comprehension: A Componential Approach to Eighth Graders’ Expository Text Comprehension. Universiteit van Amsterdam/Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap, 2017.

  Geus, E. (2017). Drie vragen aan Camille Welie. Didactief, mei 2017.

  Wiersma, W.F. (2004). Leren met Djoha. Een studie naar het natuur- en scheikundeonderwijs aan allochtone leerlingen in de basisvorming. Universiteit Utrecht.  

  Dijkstra, I. (2004). Het verjagen van boze geesten. Didactief, november 2004.

   

 • Pesten
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 5.

  Bakker, M.P. (2010). Stressful Life Events and Adolescents’ Mental Health: The TRAILS Study. Rijksuniversiteit Groningen.

  Barneveld, S. (2013). Pesten schadelijk voor slachtoffer en dader. Didactief, januari/februari, 2013.

  Bastiaansen, L. (2014). Je inleven in een leerling levert veel op. Didactief, juli 2014.

  Barneveld, S. (2014). Verband tussen pesten en zelfdoding aangetoond. Didactief, maart 2014.

  Beckers, J., en Verstegen, D. (2016). Haal meer uit groepjes! Didactief, april 2016.

  Blöte-Aanhane, A. (2010). Socially Anxious Adolescents. Universiteit van Leiden.

  Boer, S. de (2007). Nergens veilig. Didactief, januari/februari 2007.

  Brok, P. den, Wubbels, Th., Veldman, I., en Tartwijk, J. van (2010). The Differential Effect of the Teacher-Student Interpersonal Relationship on Student Outcomes for Minority and Mainstream Students. In: British Journal of Educational Psychology, 80 (2).

  Brok, P. den, Wubbels, T., Tartwijk, J. van, en Veldman, I. (2010). Blijf kalm en straal rust uit. Didactief, december 2010.

  Burger, C., Strohmeier, D., Spröber, N., Bauman, S., en Rigby, K. (2015). How Teachers Respond to School Bullying: An Examination of Self-Reported Intervention Strategy Use, Moderator Effects, and Concurrent Use of Multiple Strategies. In: Teaching and Teacher Education, 51.

  Dolmans, D., Verstegen, D., en Beckers, J. (2016). Differentiëren in de klas middels opdrachtgestuurd leren. Maastricht Universiteit/NRO.

  Emans, B., en Roede, E. (2006). Sanctioneren of argumenteren? Het belang van aandacht voor de ontwikkeling van waarden en normen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

  Geel, M. van, Vedder, P.H., en Tanilon, O. (2014). Relationship between Peer Victimization, Cyberbullying, and Suicide in Children and Adolescents: A Meta-Analysis. In: JAMA Pediatrics, 168(5).

  Graaff, J. van der (2014). Empathy in Adolescence. Universiteit Utrecht.

  Groenewegen, T. (2013). Drie vragen aan Peter Ruit. Didactief, mei 2013.

  Hamer, A. den (2016). The Impact of Adolescents’ Media Use on Cyberbullying Behavior. Vrije Universiteit Amsterdam.

  Hendrickx, M. (2017). The Role of the Teacher in Classroom Peer Relations. Universiteit Utrecht.

  Hendrickx, M. (2017). ‘Een positieve leraar vormt sociale kinderen’. Didactief, maart 2017.

  Herweijer, L., en Vogels, R. (2013). Samen scholen. Ouders en scholen over samenwerking in basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

  Herweijer, L., en Vogels, R. (2014). Kom maar op met die ouders. Didactief, januari/februari 2014.

  Huitsing, G. (2014). A Social Network Perspective on Bullying. Rijksuniversiteit Groningen.

  Jagt, W. van der, en Vos, P. (2011), Moraal in het klaslokaal. De morele kwaliteit van het leraarschap. Amsterdam: Buijten en Schipperheijn.

  Jansma, D., en Opdenakker, M.C. (2017). Verdraagzame leerling pest minder. Didactief, juni 2017.

  Kaldenbach, H. (2013). Machogedrag afleren. Didactief, januari/februari 2013.

  Kerstens, J. (2015). Youth and Cybersafety. Youth Being at Risk and Being a Risk on the Internet. Open Universiteit.

  Krebbekx, W.J.P. (2018). Making Sex, Moving Difference: An Ethnography of Sexuality and Diversity in Dutch School. Universiteit van Amsterdam.

  Meester-van Laar, A. (2012). Kortsluiting of aansluiting. Didactief, februari 2012.

  Meijer, P. (2014). De docent: sterk in ontwikkeling. Radboud Universiteit Nijmegen.

  Oldenburg, B. (2017). Bullying in Schools: The Role of Teachers and Classmates. Universiteit Groningen.

  Oldenburg, B. (2017). Pesten blijkt lastig te herkennen. Didactief, maart 2017.

  Pauw, L. (2013). De Vreedzame School. Amsterdam: uitgeverij SWP.

  Pauw, L. (2013). Vrede op school. Didactief, december 2013.

  Ploeg, R. van der (2016). Be a Buddy, Not a Bully? Four Studies on Emotional and Social Processes Related to Bullying, Defending, and Victimization. Rijksuniversiteit Groningen.

  Ploeg, R. van der (2016). Ook ingrijpen bij pesten maakt populair. Didactief, juli 2016.

  Pouwels, L. (2018). The Group Process of Bullying: Developmental, Methodological and Social-Cognitive Perspectives. Proefschrift Radboud Universiteit.

  Redactie Didactief (2014). Empathie ontwikkelt zich eerder bij meisjes. Didactief, mei 2014.

  Redactie Didactief (2015). Pesten om homoseksualiteit toegenomen. Didactief, januari/februari 2015.

  Redactie Didactief (2016). Cyberpesten: wie wel en wie niet? Didactief, juli 2016.

  Roede, E. (2006). Streng doch rechtvaardig. Didactief, september 2006.

  Roede, E., en Felix, C. (2009). Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

  Roede, E. (2009). Een eind aan pesten is nog niet in zicht. Didactief, november 2009.

  Rooijen-Mutsaers, K. van, Udo, N., Wienke, D., en Daamen, W. (2015). Wat werkt tegen pesten. NJI.

  Roos, S. de, en Gommans, R. (2014). Schoolbeleving. In: Looze, M. de., Dorsselaer, S. van, Roos, S. de, Verdurmen, J., Stevens, G., Gommans, R., Bon-Martens, M. van, Bogt, T. ter, en Vollebergh, W. (2014). Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland. HBSC-2013: Health Behavior in School-aged Children. Universiteit Utrecht.

  Ros, B. (2008). Morele groei in de klas. Didactief, maart 2008.

  Ros, B. (2011). Grijp altijd in. Didactief, juni 2011.

  Ros, B. (2015). Kind kan pester en slachtoffer tegelijk zijn’. Didactief, januari/februari 2015.

  Ros, B. (2015). ‘Wees duidelijk over wat je van leerlingen verwacht’. Didactief, mei 2015.

  Ros, B. (2015). Pesten laat sporen na in het brein. Didactief, november 2015.

  Ros, B. (2016). Wat doe je tegen pesten? Didactief, juni 2016.

  Ros, B. (2016). Kort en goed: cyberpesten. Didactief, september 2016.

  Ros, B. (2018). Pester is populair. Didactief, januari/februari 2018.

  Schaik, N. van (2014). ‘Leer docenten om aan hun identiteit te werken’. Didactief, juni 2014.

  Scholte, R., Nelen, W., Wit, W. de, en Kroes, G. (2016). Sociale veiligheid in en rond scholen. Primair (speciaal) onderwijs 2010-2016. Voortgezet (speciaal) onderwijs 2006-2016. Nijmegen: Praktikon.

  Sijbers, R., Fettelaar, D., Wit, W. de, en Mooij, T. (2014). Sociale veiligheid in en rond scholen. Primair (speciaal) onderwijs 2010-2014; Voortgezet (speciaal) onderwijs 2006-2014. Radboud Universiteit Nijmegen/ITS.

  Sijbers, R., Fettelaar, D., Wit, W. de, en Mooij, T. (2014). School is veilig, maar minder voor homo’s. Didactief, mei 2015.

  Sijtsema, J. (2010). Adolescent Aggressive Behavior: Status and Stimulation Goals in Relation to the Peer Context, Rijksuniversiteit Groningen.

  Stroet, K. (2014). Studying Motivation in Classrooms. Effects of Teaching Practices on Early Adolescents' Motivation. Rijksuniversiteit Groningen.

  Vandebosch, H. , Cleemput, K. van, Mortelmans, D., Walrave, M., (2006). Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen. Brussel: VIWTA.

  Veenstra, R., Lindenberg, S., Zijlstra, B.J.H., De Winter, A.F., Verhulst, F.C., en Ormel, J. (2007). The Dyadic Nature of Bullying and Victimization. In: Child Development, 78.

  Veugelers, W., Derriks, M., Kat, E. de, en Leenders, H. (2007).  Dimensies van morele ontwikkeling. Universiteit van Amsterdam.

  Vogelsang, H. (2010). Alert op sociale angst. Didactief, juni 2010.

  Weijenberg, A. van de (2007). Aantrekkelijk en asociaal maakt populair. Didactief, december 2007.

  Weijenberg, A. van de (2010). Het evidence based antipestprogramma. Didactief, maart 2010.

  Weijenberg, A. van de (2011). Pesten bevestigt rolpatronen. Didactief, januari/februari, 2011.

  Wienke, D., Anthonijsz, I., Abrahamse, S., Daamen, W., en Nieuwboer, A. (2015). Beoordeling anti-pestprogramma’s. Reportage van de commissie voor het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Utrecht: NJI.

  Will, G.J. (2015). Acceptance, Rejection, and the Social Brain in Adolescence: Toward a Neuroscience of Peer Relations. Universiteit Leiden.

  Zunneberg, P. (2010). ‘Agressie leidt ongewild tot foute vrienden’. Didactief, november 2010.

   

 • Werkdruk en stress
 • Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 6.

  Barneveld, S. (2011). Leraar is al 25 jaar aardig. Didactief, maart 2011.

  Beem, M. van (2003). Geloof in eigen kunnen houdt je overeind. Didactief, januari/februari 2003.

  Bergen, K. van, Paulussen-Hoogeboom, M., Weerd, M. de, en Bleeker, Y (2016). Regeldruk in het primair onderwijs. Regioplan/OCW.

  Bloem, F. (2016). Af en toe nee zeggen is cruciaal’. Didactief, april 2016.

  Boer, S. de (2007). Startende leraar zwemt of verzuipt. Didactief, januari/februari 2007.

  Boogaard, M. (2018). Ruimere regels, beter onderwijs: po. Didactief, januari/februari 2018.

  Brekelmans, M. (2010). Klimaatverandering in de klas. Universiteit Utrecht.

  Broek, J. van de (2014). Pesten in de lerarenkamer. Didactief, oktober 2014.

  CBS/TNO (2017). Nationale enquête arbeidsomstandigheden.

  CBS (2015). Enquête beroepsbevolking. Den Haag: CBS.

  Day, C. (2014). Committed for Life: Variations in Teachers' Work, Lives and Effectiveness. In: Bell, L., en Stevenson, H. (2014). Organising Educational Leadership and Management: Organising and Managing Public Service Series. Londen: Sage Publications.

  Dijkstra, I. (2006). De stress-reductiemeter. Didactief, oktober 2006.

  Emmelot, Y., en Sligte, H. (2013). Met praktijkgericht onderzoek naar schoolverbetering en een onderzoekscultuur. Ervaringen in de SLOA-PO-projecten. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

  Emmelot, Y. (2013). Leraren onderzoeken hun werk. Didactief, april 2014.

  Evers, W.J.G. (2002). Burnout among Teachers. Theoretical Setting, Top-Down Innovation, and Social Relations. Universiteit van Amsterdam. 

  Evers, A.T., Yamkovenko, B., en Van Amersfoort, D. (2017). How to Keep Teachers Healthy and Growing: The Influence of Job Demands and Resources. In: European Journal of Training and Development, 41(8).

  Gaikhorst, L. (2014). Supporting Beginning Teachers in Urban Environments. Universiteit van Amsterdam.

  Gaikhorst, L. (2014). Red de beginnende leraar. Didactief, oktober 2014.

  Geldens, J., Groot, T. de, Bom, P., Schipper, H., en Maanen, N. van (2016). Omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek. Een handreiking voor begeleiders, aanstaande en beginnende leraren in de werkplekleeromgeving. Utrecht: Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap.

  Geldens, J. (2016). Je les voorbereiden of een avondje uit? Didactief, oktober 2016.

  Glaudé, M., Eck, E. van, Boogaard, M., en Dikkers, L. (2015). Evaluatie stimuleringsmaatregel ‘Duurzame inzetbaarheid. Sterkte voor de toekomst’. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

  Gulikers, J., en Baartman, L. (2017). Doelgericht professionaliseren: formatief toetsen met effect! Wat DOET de docent in de klas? Wageningen University & Research en Hogeschool Utrecht.

  Gulikers, J., en Baartman, L. (2017). Doorpakken met formatief toetsen. Didactief, oktober 2010.

  Harmsen, R. (2017). Zo verminder je stress bij beginnende docenten. Didactief, september 2017.

  Houtveen, T., Versloot, B., en Groenen, I. (2006). De begeleiding van startende leraren in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Den Haag: Sectorbestuur onderwijsarbeidsmarkt (SBO).

  Inspectie van het Onderwijs en PO-Raad (2015). Zelfevaluaties, visitaties en audits: Schoolbesturen werken aan het (zelf)evalueren van de kwaliteit van het onderwijs. Den Haag.

  Inspectie van het Onderwijs en OCW (2017). Ruimte in regels. Papieren rompslomp of kan het anders? Den Haag.

  Janssen, T. (2016). HRM en prestaties in het primair onderwijs. Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Jelier, W. (2017). Van hogedrukpan naar geoliede machine. Didactief, december 2017.

  Jelier, W. (2018). Q&A Martijn Nolen: Schoolbestuurders zitten klem. Didactief, mei 2018.

  Karsten, S., Koning, I., en Schooten, E. van (2005). Werkomstandigheden, stress en arbeidssatisfactie op Nederlandse basisscholen. In: Pedagogische Studiën.

  Konermann, J. (2012). Bevlogenheid van leraren. Universiteit Twente en KPC Groep.

  Marreveld, M. (2009). Money Makes the World Go Round. Didactief, juni 2009.

  Marreveld, M. (2017). Relax, meneer de perfectionist! Didactief, januari/februari 2017.

  Marreveld, M. (2017). Better prepare. Didactief, maart 2017.

  Marreveld, M., en Geus, E. (2017). Wees zuinig op ze. Didactief, september 2017.

  Maulana, R. (2012). Teacher-Student Relationships during the First Year of Secondary Education: Exploration of Change and Link with Motivational Outcomes in The Netherlands and Indonesia. Rijksuniversiteit Groningen.

  Niemantsverdriet, L. (2007). Leraren geven steeds minder les. Didactief, mei 2009.

  Niemantsverdriet, L. (2012). ‘We leren hier allemaal’. Didactief, april 2012.

  Nolen, M. (2017). De bestuurder in het onderwijs. De juridische positie van de bestuurder in vijf onderwijssectoren. Vrije Universiteit Amsterdam.

  Noordegraaf, M., Loon, N. van, Heerema, M., en Weggemans, M. (2015). Professioneel vermogen in het primair onderwijs. Over hoe leerkrachten betekenisvolle en vitale bijdragen (kunnen) leveren aan onderwijskwaliteit. Universiteit Utrecht/USBO.

  Noordegraaf, M., en Doosje, I. (2016). Werkdruk? Een goede zaak! Didactief, maart 2016.

  OECD (2009). Education at a Glance.

  Oosterholt, B. (2016). Burned out Cognition and Cortisol? Burnout in Relation to Cognitive Performance and Cortisol Levels. Radboud Universiteit.

  Pillen, M. (2013). Professional Identity Tensions of Beginning Teachers. Eindhoven School of Education.

  Pillen, M. (2014). Weet wat je te wachten staat. Didactief, 2014.

  Pillen, M., Meijer, P, en Beijaard, D. (2016). Ontwikkeling van professionele identiteit. In: Beijaard, D. (2016). Weten wat werkt. Onderwijsonderzoek vertaald voor lerarenopleiders. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

  Prenger, J., en Silfhout, G. van (2016). Tijd om te boarden! Didactief, september 2016.

  Rens, C. van (2014). Waar te beginnen? Didactief, december 2014.

  Roorda, D.L., Koomen, H.M.Y., Spilt, J.L., en Oort, F.J. (2011). The Influence of Affective Teacher-Student Relationships on Students’ School Engagement and Achievement: A Meta-Analytic Approach. In: Review of Educational Research, 81(4).

  Ros, B., en Marreveld, M. (2015). Mee met de inspecteur. Didactief, januari/februari 2015.

  Ros, B. (2017). Opgebrand? Didactief, januari/februari 2017.

  Ros, B. (2017). Benadruk vrijheid in hrm. Didactief, januari/februari 2017.

  Ros, B. (2017). Kort & goed: Regeldruk. Didactief, januari/februari 2017.

  Ros, B. (2017). Goede band houdt leraar blij. Didactief, november 2017.

  Schellings, G., Kocken-Van Acht, C., Coupé, G., en Derksen, K. (2016). Help ze op weg: begeleiding van starters. Didactief, maart 2016.

  Vegt, A.L. van der, Damstra, G., Klein, T., Weijers, S., Boogaard, M., Heemskerk, I., Schenke, W., en Zandbergen S. (2017). Regelluwe scholen. Tweede voortgangsrapportage, december 2017. Oberon, Kohnstamm Instituut en EDventure.

  Veldman, I. (2017). Stay or Leave? Veteran Teachers’ Relationships with Students and Job Satisfaction. Universiteit Leiden.

  Vogels, R., en Maslowski, R. (2017). Onderwijs. In: Bijl, R., Boelhouwer, en Wennekers, A. (2017). De sociale staat van Nederland 2017. Den Haag: SCP.

  Want, A. van der (2015). Teachers Interpersonal Role Identity. Eindhoven School of Education.

  Want, A. van der (2016). Verbeter de match met je klas en verminder stress. Didactief, maart 2016.

  Weijers, S. (2018). Ruimere regels, beter onderwijs: vo. Didactief, april 2018.

  Weijenberg, A. van (2009). Werkdruk is afgenomen. Didactief, oktober 2009.

  Weijenberg, A. van de (2011). Ruzie met leerlingen vreet energie. Didactief, april 2011.

  Welther, L. (2004). Op zoek naar de stressloze school. Didactief, november 2004.

  Wisse, C. (2016). Het lerarenbestaan. Didactief, september 2016.

  Zunneberg, P. (2012). Van tevreden naar enthousiast. Didactief, maart 2012.

  Zunneberg, P. (2012). Leerlingen werken wel voor aardige leraar. Didactief, juni 2012.

  Zunneberg, P. (2017). Laat ze zelf nakijken. Didactief, januari/februari 2017.

   

 • Collegiaal leren
 •  Meer lezen? Bekijk hier de bronnen bij hoofdstuk 7.

  Barneveld, S. (2010). Val docenten niet lastig met vage cursussen. Didactief, juni 2010.

  Barneveld, S. (2012). Professionalisering is hard nodig’. Didactief, mei 2012.

  Beek, J., Melief, K., en Tigchelaar, A. (2017). Begeleiding van startende leraren: drie praktijkvoorbeelden. Didactief, september 2017.

  Blaak, C., en Höyng, C. (2016). Reflecteren met collega’s in de klas. Didactief, september 2016.

  Bloem, F. (2011). De future proof leraar. Didactief, juni 2011.

  Bolhuis, E. (2017). How Teacher Educators Learn to Use Data in a Data Team. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2017. 

  Brinkhorst, F. (2017). Gun DOT een regisseur. Didactief, oktober 2017.

  Broek, J. van den (2012). Van je collega’s kun je leren. Didactief, oktober 2010.

  Broek, J. van den (2016). Als onderzoek de school in komt. Didactief, maart 2016.

  Doppenberg, J.J. (2012). Collaborative Teacher Learning: Settings, Foci and Powerful Moments. Technische Universiteit Eindhoven.

  Doppenberg, J.J., Bakx, A., en Brok, P. den (2013). Samenwerkend leren: droom of (bijna) realiteit. Didactief, november 2013.

  Driel, L. van (2006). Professionalisering in school. Een studie naar verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen. Universiteit Utrecht.

  Weijenberg, A. van (2006). Professionalisering te vrijblijvend. Didactief, juni 2006.

  Endedijk, M. (2010). Student Teachers’ Self-Regulated Learning, Utrecht: IVLOS.

  Redactie Didactief (2010). Docent moet leren léren. Didactief, augustus 2010.

  Evers, A., Kreijns, K., en Heijden, B. van der (2016). The Design and Validation of An Instrument to Measure Teachers Professional Development at Work. In: Studies in Continuing Education, 38(2). 

  Ros, B. (2016). Hoe leraren leren. Didactief, november 2016.

  Geijsel, F. (2015). Leerlingen zijn echte mensen! Onderzoekend werken aan pedagogische kwaliteit. Zwolle: Windesheim Hogeschool.

  Jelier, W.J. (2015). Een schoolleider is ook gewoon een mens. Didactief, special Schoolontwikkeling, april 2016.

  Geus, E. (2017). Stichting LeerKRACHT in uitvoering. Didactief, mei 2017.

  Boogaard, M., Schenke, W., Schaik, P. van, en Felix, C. (2017). Kennisbenutting in kennisnetwerken van docenten: een verkenning. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

  Geus, E. (2017). Kennisnetwerken: het geheim tot succes. Didactief, september 2017.

  Harmsen, R. (2017). Zo verminder je stress bij beginnende docenten. Didactief, september 2017.

  Huizinga, T. (2014). Developing Curriculum Design Expertise Through Teacher Design Teams. Universiteit Twente.

  Huizinga, T. (2015). Leermiddelen ontwerpen gaat beter in een DOT. Didactief, mei 2015.

  Jong, P. de (2016). Drie vragen over het wij-gevoel. Didactief, special Schoolontwikkeling, april 2016.

  Lans, R. van der, Grift, W. van de, Veen, K. van, en Fokkens-Bruinsma, M. (2016). Once Is Not Enough: Establishing Reliability Criteria for Feedback and Evaluative Decisions Based on Classroom Observation. Rijksuniversiteit Groningen.

  Lans, R. van der (2016). Eén lesbezoek is onvoldoende. Didactief, december 2016.

  Logtenberg, H., en Odenthal, L. (2016). Lesson Study als effectieve vorm van teamleren. Amersfoort: CPS.

  Logtenberg, H., en Odenthal, L. (2017). Teamleren met Lesson Study. Didactief, oktober 2017.

  Lubberman, J., en Van Kuijk, J. (2014). Leren leuk? Voor leraren niet altijd. Didactief, juni 2014.

  Marreveld, M. (2014). Wereldverbeteraars. Didactief, september 2014.

  Marreveld, M. (2015). Drie vragen aan Marieke Thurlings. Didactief, november 2015.

  Marreveld, M. (2016). Gebruik die kennis! Didactief, september 2016.

  Marreveld, M. (2016). Thuis bij de huisacademies. Didactief, november 2016.

  Marreveld, M., en Geus, E. (2017). Wees zuinig op ze. Didactief, september 2017.

  Meerdink, M., Smit, M., en Leusink, H. (2015). De juiste koers. Didactief, juni 2015.

  Onderwijscoöperatie (2016). Staat van de Leraar 2016. Utrecht.

  Geus, E. (2016). Leraar leert in eigen tijd. Didactief, april 2016.

  Onderwijsraad (2016). Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs. Den Haag.

  Ros, B. (2016). Professionele ruimte: naar een wij-cultuur. Didactief, september 2016.

  Onderwijsraad (2017). Besluit lerarenregister. Den Haag.

  Geus, E. (2017). Onderwijsraad kritisch over lerarenregister. Didactief, oktober 2017.

  Poortman, C., Prenger, R., en Handelzalts, A. (2017). Vergroot je repertoire met PLG. Didactief, november 2017.

  Rens, C. van (2014). Waar te beginnen? Didactief, december 2014.

  Schaik, N. van (2014). Drie vragen aan Klaas van Veen. Didactief, mei 2014.

  Scheerens, J. (2016). Educational Effectiveness and Ineffectiveness: A Critical Review of the Knowledge Base. Dordrecht: Springer.

  Schenke, W. (2015).  Praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling verbinden. Cross-professionele samenwerking in het voortgezet onderwijs. Universiteit van Amsterdam.

  Ros, B. (2015). Praktijkgericht onderzoek is leerzaam voor leraren en onderzoekers’. Didactief, september 2015.

  Sins, P., Evers, A., en Nijland, F. (2015). Leren van de buren. Didactief, november 2015.

  Steenis, A. (2016). Waar leraren leren, leren leerlingen beter. Didactief, december 2012.

  Teurlings, C.R., Vink, R. en Gielen, P. (2010). Werken in teams in het voortgezet onderwijs. Een aanzet tot benutten van onderzoek. Tilburg: IVA.

  Verkade, A., en Helms-Lorenz, M. (2017). Coach elkaar met ICALT. Didactief, september 2017.

  Vink, R. (2010). Is ons team op de goede weg? Didactief, oktober 2010.

  Thurlings, M., en Brok, P. den (2014). Leraren leren als gelijken: wat werkt? Technische Universiteit Eindhoven.

  Thurlings, M., en Brok, P. den (2014). Lerende leraren. Didactief, november 2014.

  Timmermans, M. (2016). In de school opleiden. Didactief, september 2016.

  Veen, K. van, Zwart, R.C., Meirink, J.A., en Verloop, N. (2010). Professionele ontwikkeling van leraren: een reviewstudie naar effectieve kenmerken van professionaliseringsinterventies van leraren. Rijksuniversiteit Groningen.

  Visser, S. (2017). Slimmer Werken TV: lesbezoek vanuit je leunstoel. Didactief, oktober 2017.

  Vries, S. de, Roorda, G., en Veen, K. van (2017). Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse onderwijs? Groningen: NRO.

  Logtenberg, H., en Odenthal, L. (2017). Teamleren met Lesson Study. Didactief, oktober 2017.

  Vrieze, G., Daalen, M. van, en Wester, M. (2010). De ruimte van de leraar. LPC Kortlopend Onderwijsonderzoek.

  Vrieze, G., Daalen, M. van, en Wester, M. (2010). Geef vernieuwing ruimte. Didactief, mei 2010.

  Welther, L. (2009). Werkt de innovatie? Didactief, mei 2009.

  Wijngaarden, R. van (2014). Leren van je eigen praktijk. Didactief, september 2014.

   

  Meer Alles op een rij…

   

  Lees hieronder de hoofdstukken uit Alles op een rij over het voortgezet onderwijs deel 1 en de twee delen over het primair onderwijs.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alles op een rij… VO 1

  Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs 1

  Over onderwijs bestaan veel meningen, maar wat zijn de feiten? Hoe geef je als leraar goed les? Wat is belangrijk? Alles op een rij… geeft praktische adviezen op basis van jarenlang onderwijsonderzoek. Het helpt je om kritisch naar de praktijk te kijken en om onderzoek als uitgangspunt te nemen voor je lessen. Alles kort en bondig beschreven. Voor elke leraar een must have.

   

  Hoofdstukken:

 • Toetsen
 • Motivatie
 • Orde houden
 • Begrijpend lezen op het vmbo
 • Brugklas
 • Huiswerk
 • Ouderbetrokkenheid bevorderen
 •  

   

  Alles op een rij... PO 2

  Alles op een rij… praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs II is een bundel van artikelen die in 2017 en 2018 zijn verschenen in onderwijstijdschrift Didactief. Bondig beschrijft Winnifred Jelier praktische adviezen voor leerkrachten op basis van ruim vijftien jaar onderwijsonderzoek in Nederland. Bij de totstandkoming van de artikelen zijn wetenschappers, leraren en andere experts uit het veld als meelezer betrokken.

  Hoofdstukken:

 • ADHD
 • Dyslexie
 • Autisme
 • Normen en waarden
 • Leren in groepjes
 • Werkdruk verminderen en stress voorkomen
 •  

   

  Alles op een rij... PO 1

  Praktische handreikingen uit onderzoek voor het primair onderwijs 1

  Over onderwijs bestaan veel meningen, maar wat zijn de feiten? Hoe geef je als leraar goed les? Wat is belangrijk? Alles op een rij… geeft praktische adviezen op basis van jarenlang onderwijsonderzoek. Het helpt je om kritisch naar de praktijk te kijken en om onderzoek als uitgangspunt te nemen voor je lessen. Alles kort en bondig beschreven. Voor elke leraar een absolute must-have!

   

  Hoofdstukken:

 • Effectieve feedback
 • Grip op begrijpend lezen
 • Beter rekenen
 • Lesgeven aan kleuters
 • Overdracht van groep 8 naar de brugklas
 • Ouderbetrokkenheid bevorderen
 •  

   

  Verder lezen

  1 Op de schouders van reuzen
  2 Weten wat werkt
  3 Geef feedback, geen cijfers

  Click here to revoke the Cookie consent