Onderzoek

Vijf tips om de overgang po-vo te verbeteren

Tekst Jessie van den Broek
Gepubliceerd op 01-09-2014 Gewijzigd op 26-10-2016
Een nieuw schooljaar betekent ook: nieuwe brugklassers. Wat kunnen vo-scholen doen om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen? Martine Amsing, adviseur bij KPC Groep, geeft tips.

1. Maak gebruik van informatie van de basisschool
'Als vo-school is het belangrijk dat je te weten komt welke aanpak bij je leerlingen het best gewerkt heeft in het po. Bijvoorbeeld bij een leerling met adhd: werkt hij het liefst met een timer, heeft hij andere hulpmiddelen nodig, bij wat voor groepsklimaat gedijt hij het best? De basisschool van die leerling weet dat soort dingen; maak daar gebruik van. Warme overdracht is van groot belang.'

2. Zorg dat je weet wat het po doet (en andersom)
'Ook voor het kunnen aanbieden van een doorgaande leerlijn is contact met het po belangrijk. Soms bestaan er nog wat oude beelden over en weer, over wat po en vo eigenlijk doen. Zorg dat je elkaar kent, elkaars taal spreekt en regelmatig met elkaar in gesprek gaat. Niet alleen op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van de leerkracht en de brugklascoördinator. Dat lijkt een grote investering, maar het verdient zich absoluut terug.'

3. Praat met je brugklassers
'Vinden de leerlingen hun weg in het schoolgebouw, hebben ze misschien moeite met de manier van toetsen, kunnen ze wel met het huiswerk uit de voeten? Praat over dat soort dingen met je brugklassers, ga er niet van uit dat het allemaal wel goed gaat. En als er problemen blijken te zijn, zorg er dan voor dat ze bij alle docenten bekend zijn. De mentor speelt daar een belangrijke rol in. Ook individueel is het belangrijk met je leerlingen te praten. Vaak weten ze heel goed wat ze nodig hebben. Sommige leerlingen zullen wat extra steun kunnen gebruiken in de vorm van een training, anderen hebben vooral veel baat bij het contact met een tutor. Het is belangrijk daarin te differentiëren: leerlingen zijn allemaal verschillend.'

4. Betrek ouders erbij
'Ouders zijn natuurlijk experts als het over hun kind gaat, zij waren er ook al toen hun zoon of dochter nog op de basisschool zat. Blijf ze daarom bij de school betrekken. In het voortgezet onderwijs is dat soms lastig: ouders kunnen wat uit beeld raken, omdat ze niet meer zo vanzelfsprekend naar de school komen als in het primair onderwijs. Probeer toch het contact met ze te onderhouden en doe als school je best om vorm te geven aan het educatief partnerschap.'

5. Maak iemand 'eigenaar' van de overgang po-vo
'De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is een soort niemandsland: op veel scholen is er niemand die daar echt verantwoordelijk voor is. Het is belangrijk dat iemand het als taak heeft die overgang in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld de brugklascoördinator, of iemand die bij een samenwerkingsverband hoort. Zo iemand kan dan het contact tussen po- en vo-scholen organiseren.'

Tekst Jessie van den Broek

Gepubliceerd op 1 september 2014

Meer weten? Lees alles over een zachte landing in de brugklas in het septembernummer van Didactief.


Click here to revoke the Cookie consent