Onderzoek

Verband tussen pesten en zelfdoding aangetoond

Tekst Barneveld
Gepubliceerd op 17-03-2014 Gewijzigd op 25-10-2016
Kinderen en jongeren die gepest worden hebben vaker suïcidale gedachten dan hun leeftijdgenoten. Die conclusie trekken onderzoekers van de Universiteit Leiden na het analyseren van 43 wetenschappelijke studies over dit onderwerp.

Eerder onderzoek deed een relatie tussen pesten en zelfdoding ook al vermoeden, maar de omvang van de huidige studie maakt deze conclusie een stuk betrouwbaarder. Mitch van Geel, Paul Vedder en Jenny Tanilon bestudeerden 34 studies over het verband tussen gepest worden en het denken aan zelfdoding, en 9 studies naar de relatie tussen gepest worden en zelfmoordpogingen. In totaal werden in al deze onderzoeken meer dan 350.000 jongeren bevraagd. Statistische analyse van de data toonde een significante relatie aan, zowel tussen pesten en zelfmoordgedachten als tussen pesten en zelfmoordpogingen.

Opvallend is dat het verband tussen pesten en suïcidale gedachten sterker lijkt te zijn als er sprake is van cyberpesten. Dat zou kunnen komen doordat slachtoffers die via internet gepest worden zich vernederd voelen ten overstaan van een groter publiek, aldus de onderzoekers.

17 maart 2014

Click here to revoke the Cookie consent