Onderzoek

Wat doe je tegen pesten?

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 01-06-2016 Gewijzigd op 12-07-2017
Negeren, straffen, te hulp snellen? Hoe ga je als leraar om met pestgedrag? Weense onderzoekers brachten de verschillende strategieën in kaart.

Wat doe jij als je ziet dat een leerling gepest wordt? Christoph Burger, onderzoeker aan de Universiteit van Wenen, legde samen met collega's aan ruim zeshonderd Duitse en Oostenrijkse leraren een fictief pestincident voor met de vraag: wat zou u doen?

Hieruit blijkt dat leraren zich vooral richten op de pester. De meesten (82%) kozen daarbij voor een autoritaire strategie: de pester streng toespreken en zo nodig straffen. Ruim twee vijfde (44%) verkoos de gespreksstrategie: geen straf, maar wel een indringend gesprek met de pester: waarom doe je dat en weet je wel wat het betekent voor het slachtoffer? Ervaren leraren (met 25 jaar of meer leservaring) kiezen hier vaker voor dan hun jongere collega's.
Twee vijfde van de leraren zou er andere volwassenen bijhalen, zoals de ouders van de pester of collega's.

Het slachtoffer lijkt minder aandacht te krijgen. Slechts een kwart van de leraren (26,7%) kiest voor een ondersteunende strategie, waarbij ze het slachtoffer bijvoorbeeld helpen om assertiever te zijn.

Negeren is geen optie, aldus de bevraagde leraren. Iedereen kiest voor ingrijpen, maar de leraren zeggen wel onzeker te zijn en niet zeker te weten of hun acties het slachtoffer wel ten goede komen. De onderzoekers wijzen erop dat straffen mogelijk contraproductief werkt: daarmee pak je de oorzaak niet aan. Je bereikt er hooguit mee dat de pester voortaan zal zorgen dat zijn pesterijen niet opvallen. En het is een feit dat pesten zich vaak aan de waarneming van leraren onttrekt.

Christoph Burger ea (2015), 'How Teachers Respond to School Bullying: An examination of self-reported intervention strategy use, moderator effects, and concurrent use of multiple strategies.' In: Teaching and Teacher Education vol. 51.


Dit artikel is eerder verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (maart 2016).

 

Click here to revoke the Cookie consent