Onderzoek

Kort & Goed: Regeldruk

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 27-01-2017 Gewijzigd op 10-04-2018
Het Meldpunt Regeldruk PO werd begin 2016 geopend door onder meer OCW, DUO en de Onderwijsinspectie. Ruim drieduizend meldingen van leerkrachten en schoolleiders kwamen binnen. Regioplan analyseerde de reacties.

Kees van Bergen, Marja Paulussen-Hoogeboom, Marga de Weerd en Yannick Bleeker, Regeldruk in het primair onderwijs. Regioplan/OCW, 2016. Te downloaden van www.regioplan.nl.

De bevindingen

Groepsplannen en -overzichten, de schoolgids, het jaarverslag, het leerlingvolgsysteem, registraties voor passend onderwijs, handelingsplannen. Een gemiddelde basisschool is met al die administratie wel eventjes zoet. Maar het is niet alleen de hoeveelheid die tot regeldruk leidt. Van sommige administratie zien mensen het nut niet in en dat voelt als een last. Bij andere, wél als zinvol ervaren handelingen, zorgen ingewikkelde of uitgebreide formats of gebrekkige uitwisseling tussen administratiesystemen voor druk. ‘Het moet van de inspectie’ is nog steeds het heersende beeld, terwijl de inspectie geen eisen stelt aan soort en omvang van registratie.

Verbetertips

Minder of bondiger registratie en meer vertrouwen, adviseren veel respondenten. Het uitgangspunt moet zijn dat registratie het dagelijks werk en de leerlingen direct ten goede komt. Voorkom dubbel werk door systemen beter op elkaar af te stemmen en uitwisselbaar te maken. Eenduidige formats en formulieren kunnen het werk – en de frustraties – ook verlichten. Waarom gebruikt bijvoorbeeld niet elke instantie bij elk samenwerkingsverband hetzelfde formulier? Wat scholen zelf kunnen doen: een open gesprek aangaan met schoolbesturen over de ervaren administratieve last en samen kijken hoe dat minder zou kunnen. OCW start begin 2017 het traject Operatie regels ruimen, waarbij het enkele scholen begeleidt bij het verminderen van regeldruk.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Onderzoek Kort' in het januari/februarinummer vna Didactief, 2017.

Click here to revoke the Cookie consent