Onderzoek

Maak leraren vertrouwd met data

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 24-01-2018 Gewijzigd op 19-02-2020
Beeld Shutterstock, Remco Schoppert
Leraren in opleiding zouden meer ervaring moeten opdoen met data, ook tijdens hun stage.

Afgelopen september kwam Paul Kirschner met alarmerende onderzoeksresultaten: informatie over de belangrijkste methodieken die leraren nodig hebben om het leren van hun leerlingen te optimaliseren, is niet of onvolledig terug te vinden in het lesmateriaal aan lerarenopleidingen. Uit promotieonderzoek van Erik Bolhuis blijkt dat er ook aan het werken met data – de basis voor opbrengstgericht werken – nog wat te verbeteren valt. Het is weliswaar doorgedrongen in het opleidingscurriculum, maar vooral de onderdelen kwaliteit van data en praktisch oefenen lijken er bekaaid af te komen. Werken met data is weliswaar vaak een stageonderdeel, blijkt uit een vragenlijst onder 113 lerarenopleiders maar, zo noteert Bolhuis, ‘niet iedere lerarenopleider kon ervan op aan dat alle studenten in de stage daadwerkelijk leerden data te gebruiken’.
Lerarenopleiders zelf gebruiken beperkt data in hun onderwijspraktijk. Bolhuis draaide voor zijn onderzoek twee jaar lang als coach mee in een datateam van zeven pabodocenten. Hij zag wel dat deze docenten leerden om data te benutten om een onderwijsprobleem op te lossen, maar ze gebruikten weinig data om hun eigen lessen aan te passen aan de leerbehoeften van hun studenten. Dat is jammer, vindt Bolhuis. ‘Zo benutten ze te weinig hun functie als rolmodel. We weten uit onderzoek dat leerkrachten op basisscholen moeite hebben met differentiëren. Je kunt je afvragen of ze in hun opleiding wel genoeg voorbeelden meekrijgen in het gefundeerd en op basis van data verbeteren van hun onderwijs.’

Erik Bolhuis, How Teacher Educators Learn to Use Data in a Data Team. Proefschrift Universiteit van Amsterdam, 2017.

Dit artikel verscheen in Didactief, januari/februari 2018.

Verder lezen

1 Kort & Goed: datagebruik door leraren

Click here to revoke the Cookie consent