Onderzoek

Hoe leraren leren

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 07-11-2016 Gewijzigd op 28-02-2017
Vergeet de externe cursussen, professionaliseren doe je het beste op de werkvloer.  

Ook als leraar ben je nooit uitgeleerd. Maar hoe werk je het beste aan je professionele ontwikkeling? Steeds vaker komt uit onderzoek naar voren dat hoe dichter bij de werkvloer, hoe effectiever de professionalisering.
Dit is ook een van de conclusies van recent onderzoek van het Welten-instituut (Open Universiteit). Onderzoekers hebben een instrument ontwikkeld om de professionalisering van leraren op het werk te meten: leraren vullen zelf een vragenlijst met 21 items in (zelfrapportage), waardoor een beeld ontstaat van hoeveel ze leren op het werk.
De onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van factoren als werkdruk en sociale steun van collega’s en schoolleiding, en de effecten op flexibiliteit en competenties van leraren. In totaal vulden 45 leraren van negen basisscholen en 166 van 33 vo-scholen tweemaal, met een tussenliggende periode van een jaar, de complete vragenlijst in.

Uit de analyse blijkt dat professionele ontwikkeling wordt versterkt door steun van collega’s en schoolleider. Direct op de werkvloer leren, al dan niet samen met collega’s, werpt meer vruchten af dan het volgen van externe cursussen of trainingen. Van die laatste is de transfer naar het dagelijkse werk vaak gering. Leraren worden niet alleen competenter, maar ook flexibeler door professionalisering: ze kunnen zich soepeler aanpassen aan veranderingen. Maar hoe hoger de werkdruk, hoe minder flexibiliteit.

Arnoud Evers, Karel Kreijns en Béatrice van der Heijden, The Design and Validation of An Instrument to Measure Teachers Professional Development at Work. In: Studies in Continuing Education, 38(2). 

Dit artikel verscheen in Didactief, november 2016.

Click here to revoke the Cookie consent