Dossier

Gastlessen organiseer je zo

Tekst Winnifred Jelier
Gepubliceerd op 11-10-2016 Gewijzigd op 06-09-2018
Wil je ook gastlessen geven op school, maar heb je geen idee waar te beginnen? Edmée Maas, programmamanager bij TechniekTalent.nu geeft tips.

Denk breed Gastlessen in techniek zijn geschikt voor vmbo-techniek, maar natuurlijk ook voor andere opleidingsniveaus. Nodig bijvoorbeeld een luchtverkeersleider uit voor je havo/vwo-klas of regel een gesprek met een ziekenhuislaborant. Het belangrijkste is dat de gastles een duidelijke relatie heeft met de lesinhoud en verdieping biedt.

Sluit je aan bij een samenwerkingsverband In veel regio’s zijn er samenwerkingsinitiatieven tussen bedrijven, scholen en overheid. Zulke initiatieven bieden vaak gemakkelijk toegang tot ervaren gastsprekers en kunnen je veel tijd besparen. Scholen die net beginnen met gastlessen, kunnen baat hebben bij een samenwerkingsverband, zoals TechNetkringen of Vrienden van de Elektrotrechniek. Zulke verbanden hebben vaak korte lijntjes met ervaren gastsprekers. Vooral als je weinig financiële speelruimte hebt, is dit een goede oplossing.

Maak je verzoek zo concreet mogelijk Technische ondernemingen ergeren zich soms aan de vage verzoeken die ze van scholen krijgen, bleek uit een rondvraag van TechniekTalent.nu. Voorkom die ergernis en vraag jezelf tijdig af: wat wil ik met deze gastles bereiken, waarom is het belangrijk dat mijn leerlingen met dit bedrijf kennismaken, wat verwacht ik van de gastles qua inhoud en vorm? Ook kun je leerlingen om input vragen. Welk beeld hebben zij bij het bedrijf, wat willen ze te weten komen? 

Houd rekening met verschillen tussen leerlingen Het kan goed zijn om voor een gemengde groep een gastles te organiseren. Zo creëer je een gemeenschappelijke ervaring en kun je mogelijke vooroordelen over een beroepsgroep wegnemen. Het is dan belangrijk dat de gastles ook echt voor iedereen is, niet alleen voor jongens die goed zijn in wiskunde. Met jongeren die bijvoorbeeld al een profielkeuze hebben gemaakt, kun je gerichter uitnodigen. 

Help de gastspreker op weg Vertel de gastspreker wat je verwachtingen zijn en wat de doelgroep is. Ook kun je de gastles van tevoren samen doorspreken. Dan merk je snel genoeg of een gastspreker te veel vaktaal gebruikt of te weinig interactiemomenten heeft ingebouwd. Zo’n voorbespreking biedt bovendien houvast tijdens de nabespreking.

Bereid leerlingen voor Voor het succes van de gastles is het belangrijk dat leerlingen de relatie met de lesinhoud begrijpen. Laat hen bijvoorbeeld vooraf vragen voor de gastspreker bedenken.

Zorg dat de logistiek op orde is Voorkom ‘ruis’ tijdens de gastles en check of alles gereed is, zoals het lokaal en de materialen.

Blik terug met de leerlingen Zijn alle verwachtingen uitgekomen? Klopte het beeld dat de leerlingen hadden? 

Geef feedback aan de gastspreker Bedank een gastspreker niet alleen, maar laat ook weten hoe leerlingen de ontmoeting hebben ervaren. Wees constructief-kritisch: maak duidelijk hoe de spreker in de toekomst een nóg betere gastles kan verzorgen.

Lees hier meer over het nut van gastlessen

Dit artikel is onderdeel van de Didactief-special De magie van techniek (oktober 2016). Deze special is gemaakt in opdracht en met financiële bijdrage van het TechniekTalent.nu.

Verder lezen

1 De magie van techniek
2 Techniek is magisch
3 'Dit is leren zonder dat je het doorhebt!'
4 ‘Gastlessen geven techniek een gezicht’
5 Gastlessen organiseer je zo
6 De 7 werelden van techniek
7 Waarom bedrijfsbezoeken (nog) niet effectief zijn
8 'Laat leerlingen zélf de vragen stellen'
9 Techniek divers
10 'Techniekonderwijs geven, hoe doe je dat?'
11 Techniekonderwijs: een must of niet?

Click here to revoke the Cookie consent