Onderzoek

Kort & Goed: lovs-toetsen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 11-07-2016 Gewijzigd op 22-10-2016
Eelco van Aarsen en Leanne Broekman, Voorspellende waarde van LOVS-toetsen in Almere. Utrecht, Oberon, 2013. Te downloaden op www.kortlopendonderzoek.nl.

De vraag

De Almeerse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs (verenigd in de BOVOC) wilden weten in hoeverre toetsprestaties in het basisonderwijs een goede onderbouwing bieden voor het schooladvies en een goede voorspelling zijn voor later schoolsucces. De aanleiding was deels dat de verplichte centrale eindtoets komend schooljaar later, ná het afgeven van het schooladvies, wordt afgenomen.

De bevindingen

In hun schooladvies laten basisscholen zowel cognitieve prestaties als sociaal-emotionele aspecten als motivatie, ambitie en werkhouding meewegen. Voor het cognitieve niveau kijken ze vooral naar toetsscores uit het leerlingvolgsysteem (LVS) en tot voor kort dus ook naar de score op de centrale eindtoets. Zou het advies beter zijn als dit uitsluitend op het LVS is gebaseerd? Nee, zeggen de onderzoekers. Want een breder schooladvies blijkt een betere voorspellende waarde te hebben dan louter het LVS. Gegevens uit het LVS zijn wel belangrijk. Daarbij moet gelijkelijk gekeken worden naar de toetsprestaties binnen de domeinen begrijpend lezen, rekenen/wiskunde en spelling in de groepen 6 t/m 8.

Tips voor andere scholen

Laat het schooladvies leidend blijven. Dat heeft de beste voorspellende waarde. Houd daarin rekening met de gemiddelde scores voor rekenen/wiskunde, spelling en begrijpend lezen uit groep 6 t/m 8. De invloed van gecombineerde brugklassen op de kans op af- en opstroom blijkt beperkt: het blijkt voor een leerling weinig uit te maken of hij in een combinatie- of enkelvoudige brugklas zit.

Tekst: Bea Ros

Dit artikel is verschenen in de rubriek Onderzoek Kort van Didactief (juni 2014).

Click here to revoke the Cookie consent