Jo Kloprogge

Jo Kloprogge is zelfstandig onderwijsadviseur.

Oab toe aan groot onderhoud!

04-06-2024 - Jo Kloprogge - Gelijke kansen in het onderwijs moeten er komen, daar lijkt iedereen in dit land het wel over eens te zijn.

Schaduwonderwijs en ongelijkheid

13-12-2021 - Naar aanleiding van het nieuwste advies van de Onderwijsraad (Publiek Karakter Voorop) stelt Jo Kloprogge dat schaduwonderwijs nauwelijks bijdraagt aan meer ongelijkheid; het loont dus ook niet de moeite hier in het gelijke kansen beleid zwaar op in te steken.

Waarom negeert OCW ons eigen onderwijsonderzoek?

21-05-2021 - De menukaart in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs is beschikbaar.

Het nationaal programma

16-03-2021 - Er is tot nu toe opmerkelijk weinig aandacht geweest voor het Nationaal Programma Onderwijs met de mooie subtitel ‘steunprogramma voor herstel en perspectief’ en met een ongekend budget van 8,5 miljard.

Onderwijsachterstanden andersom bekeken

15-01-2021 - Jo Kloprogge vroeg experts op het gebied van gelijke kansen aan te geven wat zij een goede strategie zouden vinden om onderwijsachterstanden te vergroten (dus niet om ze te verkleinen).

Een vergeten pad naar gelijke kansen

26-04-2020 - Er is tegenwoordig veel aandacht voor de thematiek van gelijke kansen en er worden ook zinnige dingen over gezegd.

De academische opleiding in het gedrang?

05-09-2018 - De OESO publiceerde onlangs gegevens die stof tot nadenken bieden.

Als duveltjes in een wijwatervat

19-04-2018 - Een ingrijpende discussie over de kwaliteit van ons onderwijs en over ons onderwijsbestel is noodzakelijk na publicatie van het meest recente Onderwijsverslag, vindt Jo Kloprogge.

‘Kat in het bakkie’ of….. Welke indicator te kiezen voor onderwijsachterstanden?

02-01-2018 - Jo Kloprogge - Medio februari is er overleg in de Tweede Kamer over het Gelijke Kansen beleid.

Onderwijskansen bij afscheid Magito

17-10-2017 - Jo Kloprogge - Met een prestigieus symposium over onderwijskansen werd op 2 oktober in Rotterdam aandacht besteed aan twee belangrijke momenten: het einde van het jaar waarin Rotterdam als onderwijsstad van Nederland fungeerde en het afscheid van Theo Magito als directeur en bestuurder van de CED groep.

Dode paarden en onderwijsbeleid

09-10-2017 - Jo Kloprogge - Veel eeuwen ervaring met paardrijden brachten de Dakota-indianen tot een belangrijk inzicht.

Een nationaal curriculum voor het jonge kind

25-07-2017 - Jo Kloprogge - ‘It is the curriculum, stupid’; deze uitdrukking hoor en zie ik de laatste tijd met enige regelmaat.

Formatie: veel praten straks, maar veel geld?

29-05-2017 - Jo Kloprogge - Wat gebeurt er als de formatie weer wordt vlot getrokken?

Ouderbetrokkenheid of onderwijsbetrokkenheid?

19-04-2017 - Jo Kloprogge - Ouderbetrokkenheid is een veelbesproken thema in het onderwijsbeleid en de onderwijswetenschappen.

Fata Morgana onderwijs?

17-01-2017 - Jo Kloprogge is flink geschrokken van Why knowledge matters van Douglas Hirsch.

Kosten/baten overheidsbeleid

05-12-2016 - Laten we eens even kijken naar twee stukjes onderwijsbeleid van de laatste jaren.

Gelijke kansen, pleur op!

27-09-2016 - De onderwijsbegroting 2017: het leverde een flink deuk op in mijn vertrouwen in de politiek.

Geen Onderwijs 2032, maar nu?

07-06-2016 - Jo Kloprogge - De notitie met ideetjes en voorstellen, die ons als visie op het onderwijs in 2032 werd gepresenteerd is inmiddels van alle kanten afgebrand, gefileerd, opgeblazen of hoe je het ook wilt noemen.

Bah-woorden

03-05-2016 - Jo Kloprogge - Er zijn van die woorden waar je in meer of mindere mate verdrietig van wordt.

Zuinigheid zonder verstand

29-03-2016 - Jo Kloprogge - In de jaren vijftig van de vorige eeuw hoorde je vaak de uitdrukking 'zuinigheid met vlijt bouwt huizen als kastelen'.

Samsom/Kirschner vs Bruins/Hattie

01-03-2016 - Jo Kloprogge - Het begon met Diederik Samsom.

Opdringerige bemoeienis

23-02-2016 - Jo Kloprogge - Het opleidingsniveau in Nederland stijgt gestaag.

Onderwijs2021

20-12-2015 - Jo Kloprogge - Het is een mooi rapport geworden, dat Onderwijs2032.

Schaakmat

02-11-2015 - Jo Kloprogge - De discussie over 21ste eeuwse vaardigheden verloopt even wat moeizaam.

Zittend plassen

26-10-2015 - Jo Kloprogge - Het zou zo maar eens de nieuwe splijtzwam in ons onderwijs kunnen worden: het zittend plassen.

Gescheiden werelden?

28-08-2015 - Jo Kloprogge - Het leggen van verbindingen tussen onderwijsonderzoek en de praktijk blijft een lastige opgave.

Versdenken

08-06-2015 - Jo Kloprogge - Het woord 'onderwijsachterstanden' hoor je niet vaak meer in Nederland.

21ste eeuws alternatief

01-06-2015 - Jo Kloprogge - De discussie over 21ste eeuwse vaardigheden breidt steeds meer uit en heeft ook het scholenveld ruim bereikt.

Winst en schijnwinst

04-05-2015 - Jo Kloprogge - Ik veerde even op toen ik de toetsresultaten zag van een aantal zware achterstandsscholen met vve in stedelijke gebieden.

Met flair de krimp in

30-03-2015 - Jo Kloprogge - In het basisonderwijs is het al aan de gang en in het voortgezet onderwijs begint het nu: de daling van de leerlingenaantallen.

Bent u meetbaar?

23-02-2015 - Jo Kloprogge - De kwaliteit van de leraar is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.

Met de muziek mee

23-01-2015 - Jo Kloprogge - De muziek keert terug in het basisonderwijs.

Leeuw of lam?

30-12-2014 - Er wordt nog steeds veel geschreven over ‘21ste eeuwse vaardigheden’.

Stof tot nadenken

30-11-2014 - Jo Kloprogge - Rond het einde van afgelopen zomer kwamen ze als paddenstoelen uit de grond: de ideeën over hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien.

Een kleine levensles

13-11-2014 - Jo Kloprogge - Of de opkomst en ondergang van de onderwijsverzorging.

Een eigentijds curriculum!

23-05-2014 - Jo Kloprogge - Het advies van de Onderwijsraad over een eigentijds curriculum viel bij mij in goede aarde.

Onderzoek in aanbesteding

06-05-2014 - Jo Kloprogge - Het NRO is vanaf begin dit jaar verantwoordelijk voor een groot deel van het onderwijsonderzoek voor beleid en praktijk.

Requiems

22-01-2014 - Jo Kloprogge - De brede school is op sterven na dood. Het eens zo vurige hart klopt nauwelijks meer.

Amarantis

03-12-2013 - Jo Kloprogge - De politieke partijen duikelen over elkaar heen om schande te spreken van de handelwijze van de bestuurders van Amarantis.

Meten is weten?

30-11-2013 - Jo Kloprogge - De opening van het schoolseizoen verliep dit jaar bepaald niet geruisloos.

Aanrader

30-10-2013 - Jo Kloprogge - Ik ben al jaren op zoek naar een perfect onderwijsboek.

Talentenjacht

20-09-2013 - Jo Kloprogge - De jacht is geopend; de jacht in ons onderwijs op talenten wel te verstaan.

Excellentie, ho maar

17-06-2013 - Jo Kloprogge - Het onderwijsverslag van onze inspectie is ook dit jaar weer het lezen waard.

De zandbakkers

11-06-2013 - Jo Kloprogge - Al bijna anderhalve eeuw lang is de zandbak de sleutel voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Digitaal dom

03-06-2013 - Jo Kloprogge - Ze is een van de meest prestigieuze instellingen die in ons land de eeuwen heeft overleefd, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Goeroes no end

02-04-2013 - Jo Kloprogge - Elk jaar bezoekt wel een of andere onderwijsgoeroe ons land.

Het precariaat

26-02-2013 - Jo Koprogge - Misschien is het begrip ‘precariaat’ u nog vreemd.

In de vaart der volkeren

28-01-2013 - Jo Kloprogge - Hoe gaat het met ons onderwijs in vergelijking met andere landen?

Is extra leertijd zinvol?

12-12-2012 - Jo Kloprogge - Ik steek er mijn hand voor in het vuur.

Neppers

06-11-2012 - Jo Kloprogge - Scholen worden vaak benaderd om aandacht te besteden aan een bepaald onderwerp.

Gebakken lucht

17-10-2012 - Jo Kloprogge - Kranten en nieuwssites geven ruim baan aan het bericht dat de flexschool goede resultaten boekt.

Help onze jongeren kiezen

02-10-2012 - Jo Kloprogge - Het is voor ouders bijna onmogelijk om aan hun kinderen uit te leggen wat voor werk ze doen.

Een nieuw rondje onderwijsbeleid

04-09-2012 - Jo Kloprogge - Na de verkiezingen en de kabinetsformatie kunnen we een nieuw rondje onderwijsbeleid tegemoet zien.

Ondeugdelijke leraren?

12-06-2012 - Jo Kloprogge - In het onderwijsverslag van de Inspectie over 2011 is een merkwaardig hoofdstuk over de leraren opgenomen.

Leren in de 21ste eeuw

11-05-2012 - Jo Kloprogge - Wat moeten kinderen leren om goed toegerust in de 21e eeuw te kunnen leven en werken?

Leren in de 21e eeuw

08-05-2012 - Jo Kloprogge - Wat moeten kinderen leren om goed toegerust in de 21e eeuw te kunnen leven en werken?

Please explain

03-04-2012 - Jo Kloprogge - Tijdens een Haagse receptie van een bekende onderwijsclub zocht ik een plekje om een hapje gerookte zalm te verorberen.

Onderzoek in de put

28-02-2012 - Jo Kloprogge - Het gaat niet zo goed met de wetenschap. De ivoren toren werd in 2011 nogal aangevreten.

Het Grote Ouders vs School Gevecht

25-01-2012 - Jo Kloprogge - Het thema ouders en school is weer ‘hot’.

Niet té enthousiast?

23-01-2012 - Jo Kloprogge - De vraag hoe we in de toekomst verder moeten met het onderwijs, blijft ons in deze chaotische tijden bezighouden.

Centjes maken met kennis

28-12-2011 - Jo Kloprogge - Nederland moet een kenniseconomie worden. Zo zegt men.

Retro is back

05-12-2005 - Jo Kloprogge - De nostalgie viert hoogtij deze dagen.

Culturele curiosa

31-10-2005 - Jo Kloprogge - Als je lang in het onderwijs- of cultuurwereldje in Nederland rondloopt, ken je heel wat instellingen.

Nieuw leren, oud inspecteren

03-10-2005 - Jo Kloprogge - De discussies rond het nieuwe leren gaan maar door.

De opvoeding van een puppie

29-08-2005 - Jo Kloprogge - Sinds kort heb ik een puppie.

Offeren of offreren

13-06-2005 - Jo Kloprogge - De invoering van de lumpsum financiering, de overdracht van budgetten voor schoolbegeleiding naar de schoolbesturen, en nogal wat extra middelen voor onderwijs worden nu snel voelbaar in de scholen.

Padumbo’s

12-05-2005 - Jo Kloprogge - Met regelmatige tussenpozen van zo'n anderhalf jaar verschijnen er berichten in de krant dat de kwaliteit van de Pabo's niet deugt.

Hansworstisering?

29-03-2005 - Jo Kloprogge - In april 2004 wijdde de International Herald Tribune een artikel aan het succes van de scholen in Finland in internationale vergelijkingen.

Een stukje Pisa

28-02-2005 - Jo Kloprogge - De resultaten van het Pisa-onderzoek leverden rond de jaarwisseling euforische reacties op bij pers en beleid.

Glibslippers

17-01-2005 - Jo Kloprogge - Van Delors tot Wijffels.

Knapenleed

06-12-2004 - Jo Kloprogge - De onderwijsprestaties van jongens worden steeds slechter, die van meiden steeds beter.

Mooi vet

01-11-2004 - Jo Kloprogge - Onze kinderen worden te zwaar en te vet.

Het onderwijs en de centen

27-09-2004 - Jo Kloprogge - Het komt steeds vaker voor dat het onderwijs wordt bekeken vanuit een economische invalshoek.

Kennisleed

30-08-2004 - Jo Kloprogge - Het wil nog niet erg vlotten met Nederland kennisland.

Voornaamkunde

07-06-2004 - Jo Kloprogge - Lang geleden hadden we een beroepenklapper.

Zorglast

03-05-2004 - Jo Kloprogge - Nederland is een echt zorgland geworden.

Memento voor SVO

29-03-2004 - Jo Kloprogge - Het is nu ongeveer tien jaar geleden dat de ontmanteling van de Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs, ofwel SVO, werd ingezet.

Hoofddoekjes voor ’t bloeden

01-03-2004 - Jo Kloprogge - Het zijn moeilijke tijden voor hoofddoekjes in Nederland.

Zelfdevaluatie

26-01-2004 - Jo Kloprogge - Een populair onderwerp in het moderne onderwijs is de kwaliteitszorg.

Kort maar krachtig

08-12-2003 - Jo Kloprogge - Nu de overheid minder te besteden heeft, zal ook de onderbouwing van het onderwijsbeleid soberder moeten.

Rendement

03-11-2003 - Jo Kloprogge - In opvang en educatie van jonge kinderen wordt de laatste jaren wereldwijd enorm geïnvesteerd.

Investeren in kennis

29-09-2003 - Jo Kloprogge - Zo ongeveer het enige thema waar in het regeerakkoord extra geld voor wordt uitgetrokken, is de versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

Leerkrachten genoeg

12-06-2003 - Jo Kloprogge - We hebben volgens de inspectie 53.

Operatie Jong

06-05-2003 - Jo Kloprogge - Het jeugdbeleid is er weer.

Overintegratie

31-03-2003 - Jo Kloprogge - Het integreren valt me niet erg mee.

Leutmanagement

03-03-2003 - Jo Kloprogge - Conferenties werden tot voor kort gevuld met een paar lezingen, een forum of panel, en een aantal werkgroepen waar willekeurig gegroepeerde conferentiegangers een uurtje moesten discussiëren.

Projectencircus

21-01-2003 - Jo Kloprogge - Over projecten wordt in het onderwijs de laatste jaren niet veel goeds gezegd.

Click here to revoke the Cookie consent