Gelijke kansen, pleur op!

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 27-09-2016
De onderwijsbegroting 2017: het leverde een flink deuk op in mijn vertrouwen in de politiek.

Nederlanders hebben niet veel vertrouwen in de politiek. Dat blijkt uit diverse enquêtes. Wie nog twijfelt, moet maar even op Twitter kijken als er politieke uitspraken worden gedaan. Je schrikt je lam. Dat gebrek aan vertrouwen is een slechte zaak. Zelf merk ik ook wel af en toe dat mijn vertrouwen in onze politici wat minimaal begint te worden, maar ik probeer manhaftig het enigszins overeind te houden.

Onderwijsbegroting

Helaas, de politiek doet er alles aan om ook mij zover mogelijk van zich te vervreemden. Dat lukte bijna bij de presentatie van de onderwijsbegroting 2017. De bewindslieden van OCW stellen hier het thema van gelijke kansen centraal. Ze doen dit in ronkende taal. ‘Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker accepteren niet dat kinderen met dezelfde talenten in het onderwijs niet dezelfde kansen krijgen. Ze zetten volop in op gelijke kansen’, zo schrijven ze op de OCW website. Hier betreden twee dappere strijders voor een meer gelijke samenleving de barricade. Het leek er op dat ook het gezegde ‘put your money where your mouth is’ recht wordt gedaan. Gemeld wordt dat er 55 miljoen prioriteitengeld wordt vrijgemaakt. Dat is niet echt veel, maar .. er gebeurt toch iets?

Bezuiniging

Een kleine excursie door de begrotingscijfers leidt echter tot een nogal onthutsende conclusie. Er komt helemaal geen extra geld. Er wordt alleen een beetje minder weggesneden dan in het somberste scenario was voorzien. De middelen voor het gemeentelijke achterstandenbeleid, waar de voorschoolse educatie in zit, lopen in de komende jaren met 50 miljoen terug. En aan de jaarlijks terugloop van rond de 20-30 miljoen, omdat steeds minder ouders een laag opleidingsniveau hebben, wordt niets gedaan. Dus geen 55 miljoen erbij, maar rond de 80 miljoen er af, dat is de realiteit.

Denken de bewindslieden dat niemand ziet dat ze hier een verdraaide voorstelling van zaken geven? Ze zouden toch kunnen weten dat ze door de mand vallen. De belangenorganisatie VOS/ABB kopt meteen in: ‘Investering blijkt uiteindelijk bezuiniging’. Ik ben blijkbaar niet de enige die zich grotelijks belazerd voelt.

Toch is dat nog niet het allerergste. Het ergste komt als we zien wat men dan wil doen met het stukje niet wegbezuinigd budget. Wel, er start een interdepartementaal beleidsonderzoek onderwijsachterstandenbeleid. En, schrik niet, samen met het onderwijsveld, werkgevers, culturele instellingen en andere partners wil men nog voor de begrotingsbehandeling tot een Gelijke Kansen Alliantie komen. Ik kan wel voorspellen waar dit op uitdraait. Het zal een half jaar duren, eer is bepaald hoe de aanbesteding van het interdepartementaal onderzoek moet worden geregeld en er komt vast geen rapportage vóór de volgende – na die van 2017 – verkiezingen. En bij allianties weten we dat hoe groter ze zijn, hoe minder ze voorstellen. Dit wordt net zo’n drama als de 2032-operatie. Weggegooid geld.

Als men dan toch op onderwijs wil bezuinigen, stel ik voor ook de gelden voor deze twee operaties maar te besteden aan het verminderen van dierenleed, het bevorderen van topsport, of het Metropool orkest.

Mijn vertrouwen in de politiek is, zachtjes gezegd, niet toegenomen door dit gestuntel. Ik had liever gehad dat men had gezegd: Gelijke kansen? Pleur op. Niet echt netjes, maar wel eerlijk.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent