Leerkrachten genoeg

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 12-06-2003
Jo Kloprogge - We hebben volgens de inspectie 53.000 leerkrachten te weinig, een heel voetbalstadion vol. Dat is een heerlijk aantal. Tot voor kort ging het om tekorten van 10.000 of 20.000, waar men nog iets aan dacht te kunnen doen.

Het hele land keek reikhalzend uit of de minister nog ergens een laatje met onderwijzend personeel kon opentrekken en riep boe als dat er niet was. Niet dat er verder ook maar iemand ongelukkig was met het lerarentekort. De vakbonden kunnen bij zo'n tekort heerlijk onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van hun leden, de schoolbesturen hebben er een vast vergaderpunt bij, schooldirecties hebben een prachtig excuus voor het uitvallen van lessen, en leerlingen zijn blij met hun alsmaar toenemende vrije tijd. En de ouders... Wie zeurt moet eerst maar eens uitleggen waarom hij zich nog niet heeft gemeld als zij-instromer.

Een tekort van 53.000 maakt een eind aan zo'n schimmige situatie, waarin een probleem wordt geschilderd dat niemand wil oplossen. Ieder kind van groep 6 snapt meteen dat een tekort van 53.000 niet valt weg te werken, niet in 2 jaar en niet in 15 jaar. We zullen het onderwijs dus gewoon met zo'n 50.000 leerkrachten minder moeten organiseren. Eindelijk krijgen scholen ruimte om het hele onderwijsproces eens echt slim in te richten. De overheid zal noodgedwongen de regeltjes moeten afschaffen die tot nu toe verandering in de weg stonden. Schooldirecteuren die alsmaar doordraaien van dag tot dag, alsof de wereld sinds 1950 stil is blijven staan, moeten nu wel gaan nadenken hoe het anders zou kunnen. De dictatuur van het lesrooster kan omver worden geworpen. En de economen verheugen zich al op de artikelen die zij straks kunnen schrijven over het toegenomen rendement van het onderwijs. Dat is immers de enige sector waar het rendement al 100 jaar lang hetzelfde is gebleven. Ook voor de leerkrachten gloort er hoop. Een slimme school zal hen vooral inzetten om les te geven, en niet allerlei taken aan hen op te dragen, waar ze toch een hekel aan hebben en die goedkopere krachten net zo goed kunnen uitvoeren.

Nog mooier is het dat er heel wat geld beschikbaar komt om het onderwijs op het bij de huidige tijd passende niveau te brengen. De kosten van 53.000 leraren bedragen op jaarbasis ruim 2 miljard, en dat geld kan worden ingezet om de leraren die zijn gebleven betere arbeidsvoorwaarden te geven, de gebouwen op te knappen, en allerlei moderne apparatuur aan te schaffen. Misschien is een tekort van 53.000 eigenlijk nog te weinig als stimulans om de zaak eens echt anders in te richten. Een lerarentekort van 75.000 zou meer zekerheid bieden. We moeten dus nog een paar jaartjes wachten en het tekort nog flink laten oplopen. Dan kunnen we zo rond 2010 in Nederland prachtig onderwijs gaan bouwen, van alle snufjes voorzien, met onderwijs gevende leerkrachten, en zonder vervelende roosters.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent