Rendement

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 03-11-2003
Jo Kloprogge - In opvang en educatie van jonge kinderen wordt de laatste jaren wereldwijd enorm geïnvesteerd. Dit is deels een gevolg van het vele onderzoek dat laat zien hoe belangrijk de ontwikkeling van jonge kinderen is voor hun verdere schoolloopbaan, maar deels ook een gevolg van economische berekeningen die aantonen dat de baten de kosten veruit overtreffen.

En wel in een verhouding die varieert van 2 : 1 tot zelfs 7 : 1.Ook onderzoek in Nederland bewijst dat opvang en vveprogramma's veel kunnen opleveren, maar in vergelijking met het buitenland valt de winst toch altijd mager uit. Ik denk dat dit komt omdat we de voorzieningen hier erg onhandig hebben ingericht. De baten van investeringen in voorzieningen van jonge kinderen komen namelijk van drie kanten. De opvang maakt het ouders mogelijk te werken en dat levert economische groei en belastingcentjes op. De educatie verbetert de leerprestaties en de schoolloopbanen, en dat leidt tot minder uitval en hogere diploma's. En in de kindercentra leren kinderen van allerlei achtergronden met elkaar omgaan, hetgeen positief uitwerkt op de sociale cohesie. Zo gaat het althans vaak in het buitenland, als er een goede voorziening voor opvang én educatie is.

Zo niet in Nederland. De opvang gebeurt hier in kinderdagverblijven, de educatie in peuterspeelzalen. De kinderdagverblijven leveren wel rendement op via de werkende ouders, maar er is geen educatieve aanpak en dus geen educatieve opbrengst. De peuterspeelzalen leveren wel educatief rendement, maar hebben nauwelijks effect op het werken van ouders. En doordat kinderen van verschillende achtergronden worden gescheiden over peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, werken we sociale cohesie zeer effectief tegen. Waar in het buitenland met één voorziening drie opbrengsten worden binnengehaald, hebben wij twee voorzieningen die samen twee resultaten opbrengen. Tel uit je verlies.

Bovendien kost onze nationale hobby om je eigen programma te mogen kiezen veel geld. Iedere vve-locatie in Nederland kan zijn eigen programma bepalen. Basisscholen en peuterspeelzalen vinden het prachtig om zelf die keuze te maken. Maar dat mogen kiezen is wel erg duur. Als een peuterjuf van Lelystad naar Breda verhuist, is haar dure training opeens waardeloos geworden, want in Breda hebben ze voor een andere invulling gekozen dan in Lelystad. We moeten in Nederland twee of drie keer zoveel in trainingen steken als strikt genomen nodig is. Maar het wordt nog erger als een kind een voorschools programma heeft gevolgd en daarna terechtkomt op een basisschool die volgens andere principes werkt. Dan worden de opbrengsten van het programma gewoon tenietgedaan.

Gelukkig zijn de effecten van een goede opvang en educatie van jonge kinderen zo krachtig, dat de balans zelfs in de Nederlandse situatie positief blijft, al doen we er alles aan om het rendement zo laag mogelijk te maken. Drie adviezen over hoe het beter zou kunnen, liggen al ruim een jaar begraven in de Haagse burelen.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent