Zelfdevaluatie

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 26-01-2004
Jo Kloprogge - Een populair onderwerp in het moderne onderwijs is de kwaliteitszorg. Vooral de beleidswereld en de adviesbureaus preken het belang van aandacht voor kwaliteitszorg.

En steeds meer scholen laten zich verleiden of pressen hier steeds meer van hun kostbare tijd in te steken. De vraag of kwaliteitszorg leidt tot betere kwaliteit wordt daarbij vaak niet gesteld. En dat is ten onrechte. Want kwaliteitszorg kost veel tijd en veel geld, dus de kwaliteitszorgers mogen wel eens aantonen dat ze meer te verkopen hebben dan ijdele praatjes. Mijn stelling is voorlopig dat kwaliteitszorg niet leidt tot een verbetering van de gemiddelde kwaliteit van het onderwijs. Wat zijn de argumenten voor deze stelling?

Allereerst is kwaliteitszorg vooral toepasbaar op het meer procedurele werk in organisaties. Op het financieel en personeel beheer en op het thema veiligheid kun je met enige hoop op succes kwaliteitszorg loslaten, zodat de administratieve handelingen en de procedures helder op papier worden gezet en er misschien iemand op let of ze ook worden gevolgd. Maar de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen kun je nauwelijks in leuke schema's vangen. Die hangt af van de wisselwerking tussen leerkracht en leerling en de organisatie van de leerprocessen en die kun je niet in simpele stappen vastleggen. Ik geloof dan ook niet dat de ellenlange turflijsten waarmee de inspectie scholen tegenwoordig door de mangel haalt, tot beter onderwijs leiden. En ook de fancy kwaliteitszorgsystemen op de vrije markt richten zich vooral op de meer domme aspecten van het werk. Als alles maar helder en consistent is, komt het wel goed. Maar dat wist de dorpsonderwijzer in 1930 ook al. Misschien rekt de kwaliteitszorg het niveau van de hele slechte scholen ietsje op, maar net zo goed duwen ze de betere scholen terug naar het grauwe gemiddelde. Kwaliteitszorg helpt de goeden zeker niet, maar misschien maakt ze de slechte scholen iets minder slecht.

De echte mallotigheid rond kwaliteitszorg gaat nog een stap verder. Het is nu de bedoeling dat scholen zichzelf gaan evalueren. De achtergrond daarvan is dat de inspectie het rondreizen met de zelfontwikkelde turflijstjes te vermoeiend begint te vinden en heeft bedacht dat scholen die ook wel zelf kunnen invullen. De beloning voor een school die dat braaf doet is dat de inspectie zich minder laat zien. Dat geeft een mooi beeld van hoe populair de inspectie zelf bij de scholen denkt te zijn. Maar zelfevaluatie is onzin. Er is een heel pakhuis van literatuur over mislukkingen in welzijn, gezondheidszorg, bedrijfsleven en zelfs onderwijs. Heel wat gezonde organisaties en goede huwelijken zijn aan zelfevaluatie te gronde gegaan. Want zelfevaluaties leiden hetzij tot nietszeggende conclusies, waarin alle falen en gevoelige punten met de mantel der liefde worden bedekt, hetzij tot ernstige conflicten binnen de organisatie, waarbij meestal de zwakste en niet de minst competente personeelsleden worden geslachtofferd. Zelfevaluaties verworden zo tot zelfdevaluaties. Zelfs bezoek van een inspecteur is minder deprimerend. 

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent