Samsom/Kirschner vs Bruins/Hattie

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 01-03-2016
Jo Kloprogge - Het begon met Diederik Samsom. Hij lanceerde begin 2016 het plan om 10 miljard in het onderwijs te investeren. Dat leverde vooral cynische reacties op van collega-politici en op Twitter. Maar als je het onderwijs een warm hart toedraagt, dan denk je natuurlijk gewoon: 'incasseren'.

Een van de bestemmingen voor het nieuwe geld was volgens Samsom het verbeteren van de lerarenopleidingen. Dat leek me ook wel een goed idee, want de kwaliteit van de leerkracht is bepalend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Opnieuw gewoon: 'incasseren'.

Maar toen las ik een interview in Trouw met de Nieuw-Zeelandse onderwijsgoeroe John Hattie uit december 2015. Hattie is goeroe geworden door zijn metastudies van wat wel en niet werkt in het onderwijs, keurig gerangschikt met bijbehorende coëfficiënten. Je kunt er verder niet veel mee, maar het staat goed als je zijn boek in een bijeenkomst achteloos naast je tablet op tafel legt. In het interview zegt hij dat we gek zijn om ons druk te maken over het niveau van de docenten. 'Als ze niet goed waren, stonden jullie niet zo hoog in Pisa. Meer of hogere diploma's leiden niet tot beter onderwijs, blijkt uit onderzoek.' Deze toevoeging 'blijkt uit onderzoek' is een vast onderdeel van uitspraken van Hattie, overigens zonder dat hij dat onderzoek specificeert. Een interessante controverse. De politiek tegen de wetenschap. En dan denk je toch even dat de wetenschap het wel minstens ten dele bij het rechte eind zal hebben.

Toen viel Didactief van maart in de bus. Hier een controverse tussen Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Eppo Bruins en wetenschapper Paul Kirschner. Bruins valt Kirschner aan omdat deze het mbo-niveau onvoldoende vindt voor hoogwaardige voorschoolse educatie. Hij neemt het op voor de hardwerkende mbo'er. Hij noemt Kirschner zelfs een zuurpruim. Politicus Bruins schaart zich dus aan de zijde van wetenschapper Hattie.

Maar dan slaat Kirschner terug. Duidelijk en naar mijn mening terecht gepikeerd over de kwalificatie 'zuurpruim' geeft hij een stevige wetenschappelijke onderbouwing van zijn standpunt en adviseert Bruins zich bij ziekte te laten behandelen door een hardwerkende mbo-leerkracht in plaats van door een goed opgeleide huisarts. De politicus Samsom gaat hier dus hand in hand met de wetenschapper Kirschner. Twee heterogeen samengestelde teams in de slag, leuk toch.

Wat leert deze kleine confrontatie ons? Ik noteer voor mezelf de volgende lessen:
1. Ook politici kunnen, zij het soms intuïtief, toevallig of per ongeluk, een goed idee hebben.
2. Sommige politici voelen zich gauw onzeker in discussies met wetenschappers en neigen dan tot schelden.
3. Beroemde wetenschappers zijn in de media nog wel eens geneigd populaire onzin te vertellen.
4. Investeren in betere leerkrachten: goed idee.
5. Kirschner is een pareltje in het onderwijsonderzoek.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent