Amarantis

Tekst Jo Kloprogge
Gepubliceerd op 03-12-2013
Jo Kloprogge - De politieke partijen duikelen over elkaar heen om schande te spreken van de handelwijze van de bestuurders van Amarantis. 

Dat is natuurlijk terecht, maar het geeft ook weer hoe weinig zelfkritiek men heeft. Het CDA heeft  bijvoorbeeld nu een grote mond, maar het was een CDA-minister die jarenlang de schoolbesturen hun gang liet gaan. Veel bestuurders belonen zich ver boven de Balkenende-norm. De  minister reageerde door af en toe een licht vermanende brief te sturen, die meer als aanmoediging dan als kritiek werd opgepakt. Maar ook de andere partijen hebben nooit iets van zich laten horen tot ze er nu  niet meer onderuit konden.

Je vraagt je ook af of de inspectie en de accountantsdienst niets hadden kunnen doen. De inspectie is al enkele jaren met pensioen, weet dat alleen zelf nog niet, maar heeft waarschijnlijk weer zitten slapen. De accountantsdienst zal toch iets hebben gemerkt en misschien wel een opmerking hebben gemaakt, die door de minister in de prullenbak zal zijn gegooid. Mogelijk heeft een accountant zelfs na een kritische opmerking een forse vermaning gekregen wegens onvoldoende begrip voor de autonomie van de schoolbestuurders.

Wat mij erg verbaasde, was dat de bestuurders niet één, maar twee lease auto’s voor zich hadden geregeld. Was de tweede nodig voor het geval de eerste in onderhoud was, voor medegezinsleden, of om de buren te pesten. En zo twee, waarom dan geen drie? En wat moet je dan met een OV-jaarkaart als je al twee lease auto’s hebt? Ik verwacht nog een verongelijkte reactie van een bestuurder die zal beargumenteren dat hij eigenlijk recht had op  twee auto’s met chauffeur en een eigen treinwagon om door het land te reizen. Voor twee lease-auto’s en een OV-kaart had men gekozen om zorgvuldig met belastinggeld om te gaan.

Ik zie het volledig rapport over Amarantis al met voorpret tegemoet.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent