Dossier

Dossier corona

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 20-08-2020 Gewijzigd op 03-09-2020
Beeld Wilbert van Woensel
In dit dossier zetten we alle coronagerelateerde artikelen voor je op een rij, ingedeeld per categorie. Hoe kun je kinderen met een achterstand het beste helpen? Wat leveren zomerscholen op? En hoe organiseer je 'blended learning'? Scroll door deze pagina om alle artikelen te bekijken.   

Corona en gelijke kansen 

Bij de start van het afstandsonderwijs stonden leerlingen (vo) uit laagopgeleide of migrantengezinnen al op één – nul achterstand, blijkt uit onderzoek van Herman van de Werfhorst, Emma Kessenich en Sara Geven (Universiteit van Amsterdam).
 

Voor kinderen die extra achterstand hebben opgelopen vanwege de lockdown in het voorjaar, stelt de overheid middelen voor ‘Onderwijstijdverlenging’ beschikbaar om deze achterstanden te compenseren. Om wie gaat het en hoe kun je ze het beste helpen?Experimenten met onderwijstijdverlenging ten behoeve van achterstandsbestrijding in het basisonderwijs hebben weinig opgeleverd (uitzonderingen daargelaten). Maar zomerscholen VO en particuliere onderwijstijdverlenging laten wel positieve resultaten zien. Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor het compenseren van corona-achterstanden?


Yolande Emmelot - De sluiting van scholen vanwege het COVID-19 virus gaf een nieuwe impuls aan het achterstandsdenken, ook wel het deficiëntiedenken genoemd. Het denken vanuit tekorten dus. Pedagogen en onderwijskundigen gaven al vaak tegengas tegen dit denken en deze framing, wat tot nieuw taalgebruik leidde: kansen(on)gelijkheid.

Heeft de sociaaleconomische status van een leerling invloed op het schooladvies? En is die invloed veranderd, nu de eindtoetsresultaten niet meer worden meegenomen?

Voor leerlingen is de ondersteuning van leraren en ouders motiverend. Ouders die zich ondersteund wisten door leraren tijdens de schoolsluiting voelden zichzelf meer verantwoordelijk voor het ondersteunen van hun kind thuis.

Vooral scholen met een heterogene brugperiode blijken heel goed in staat om het geven van kansen goed te combineren met een hoog rendement. Omdat de Eindtoets dit jaar niet is afgenomen in groep acht, vanwege corona, is het juist voor de komende lichting brugklasleerlingen belangrijk om daar alert op te zijn. 


Hoe leren we?

Veel scholen combineren fysiek onderwijs met online onderwijs. Dit wordt ‘blended learning’ genoemd. Maar hoe ontwerp en organiseer je hybride onderwijs? Om leraren hierbij te helpen, presenteren de auteurs drie ontwerpmodellen. 

Marco Snoek - In de coronacrisis zet iedereen zijn beste beentje voor. Het is belangrijk om juist nu teamleden te vragen goed te observeren en die observaties ook vast te leggen.

Wilfried Admiraal - Wat kunnen we leren van twintig jaar onderzoek naar technologie in het onderwijs? Wilfried Admiraal geeft 10 tips voor afstandsonderwijs. 

Een leerling heeft vermoedelijk dyslexie, maar hoe onderbouw je dat na maanden thuisonderwijs?

 

Beleving

In landen waar de besmettingsgraad is gedaald zijn de scholen weer open. Onderzoekers van Edutopia spraken met 600 leraren wereldwijd over hoe ze de heropening hebben ervaren.
 

Click here to revoke the Cookie consent