Onderzoek

Schoolsluiting vergroot verschillen

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 19-06-2020 Gewijzigd op 10-09-2020
Wat iedereen al vreesde, bevestigt onderzoek van de inspectie en de Universiteit van Amsterdam: de schoolsluiting in de coronacrisis heeft de ongelijkheid versterkt.

Half april hield de inspectie een steekproef onder 865 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden (po tot ho). Ze concludeert een verband tussen haperend afstandsonderwijs en sociale ongelijkheid: ‘Er is een substantiële groep leerlingen (…) waarvoor afstandsonderwijs door de thuissituatie moeizaam of helemaal niet tot stand komt.’ Daardoor zal de achterstand van deze leerlingen, die vaak al relatief groot was, waarschijnlijk verder toenemen. Ook verschillen tussen schoolsoorten wijzen daarop: havo- en vwo-scholen hebben hun afstandsonderwijs gemiddeld beter op orde dan scholen voor praktijkonderwijs en vmbo.

Onderwijssocioloog Thijs Bol komt tot vergelijkbare bevindingen. Hij bevroeg ongeveer 800 Nederlandse ouders en hun 1.300 kinderen in po en vo over de impact van de schoolsluiting. Vrijwel alle ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen hun schoolwerk blijven bijhouden, maar niet iedereen is in staat hen daarbij te helpen. Hoe hoger opgeleid, hoe beter dat lukt: 70% van de academisch opgeleide ouders helpt (heel) vaak en 80% voelt zich daarin ook bekwaam. Onder lager opgeleiden is dat respectievelijk de helft en 63%. Deze cijfers gelden voor de basisschool, onder ouders met kinderen in het vo zijn de verschillen nog groter.
Ook Bol zag verschillen tussen onderwijsniveaus. Van de ouders met kinderen op het vwo zegt 85% dat de school digitale lessen aanbiedt, bij het vmbo is dat 65%. Ook houden vwo-scholen volgens ouders leerlingen beter bij de les door hun huiswerk vaker na te kijken.
Sommige gezinnen (6%) hebben onvoldoende geld om hun kind een eigen laptop of tablet te geven. Vooral in het vo is dit volgens ouders een vereiste om schoolwerk te kunnen maken, of het onderwijs nu wel of niet op afstand plaatsvindt.

 

Covid-19-monitor, Inspectie van het Onderwijs, 2020.

Thijs Bol,
Inequality in Homeschooling During the Corona Crisis in the Netherlands: First Results from the LISS Panel. Universiteit van Amsterdam, 2020.

Dit artikel verscheen in Didactief, juni 2020.​

Click here to revoke the Cookie consent