Blog

Experimenteren of echt investeren in onderwijs?

08-07-2020 - Dit opiniestuk van Jan van de Ven en Eugenie Stolk verscheen op 1 juli, de dag dat de Kamer debatteerde over de maatregel om onbevoegden in vijf steden voor de klas te zetten.

Een inkijkje in mijn denken

07-07-2020 - Martin Ringenaldus - Als ouders mij hun kind toevertrouwen, dan draag ik een gigantische verantwoordelijkheid omdat wat ik doe en wat ik zeg een kind kan maken of breken en dus bepalend voor zijn/haar toekomst kan zijn.

Een plek voor de kinderen

03-06-2020 - Brief van een moeder over ruim twee maanden thuisonderwijs met haar drie zonen.

Taaltucht

03-03-2020 - Eind jaren dertig van de vorige eeuw zwelt de kritiek op het moedertaalonderwijs flink aan.

Grootse plannen

03-03-2020 - Zouden ze overuren maken in Den Haag?

Zaterdagochtend

28-01-2020 - Er lijkt nog een lange weg te gaan voor Curriculum.nu.

Tweede kans voor laaggeletterde ouders

28-01-2020 - ‘Ouders terug naar de schoolbanken’, kopt het dagblad Trouw in november 1974.

Aanknopingspunt

10-12-2019 - Ook in crisis kan onderzoek je helpen.

Harmonie tussen ziel, verstand en lichaam

10-12-2019 - De voorvechters van het humanitaire onderwijs onderscheiden zich door hun grote nadruk op de ethiek van het ‘zuivere leven’.

Kat-en-muisspel om bijzonder onderwijs

12-11-2019 - Bij het aanstellen van onderwijzers op de openbare scholen letten gemeenten halverwege de negentiende eeuw steeds meer op kerkelijke achtergrond dan op pedagogische kwaliteiten.

Ingezonden brief: Tom van der Geugten

12-11-2019 - Ik ben teleurgesteld over de achterhaalde begrippen in de column van Sjoerd Karsten, Gelijke kansen voor Indische leerling (Didactief, oktober 2019), die geen recht doen aan de persoon waarom het gaat, Tan Malaka.

Mooi nieuws

01-10-2019 - Journalisten staan te boek als slecht-nieuws-aasgieren.

Gelijke kansen voor Indische leerling

01-10-2019 - Mag de slimme Ibrahim Datoek Tan Malaka uit Nederlands-Indië naar de Rijkskweekschool in Haarlem?

We gaan beginnen

03-09-2019 - Ik houd mijn adem in. Wat gaat het komend schooljaar brengen?

Wat te doen met peuters en kleuters?

03-09-2019 - De organisatie van onderwijs aan de allerjongsten: van bewaar- en fröbelschool naar kleuterklas en vve.

Voor wie is het onderwijs?

18-06-2019 - Leerlingen en hun ouders, maar ook hun vrienden, buren of grootouders: ik vind het van groot belang dat zij invloed hebben op de school.

Verbod op evolutieleer?

18-06-2019 - In 1925 staat in een Amerikaanse rechtszaal een jonge natuurkundeleraar tegenover een christelijke aanklager.

Pleidooi voor een zachte GRexit

25-04-2019 - Toen in 1998 de Tweede Fase werd ingevoerd, moesten alle leerlingen in de bovenbouw van het havo/vwo een grafische rekenmachine aanschaffen.

Gemankeerd Onderwijsverslag

14-03-2019 - Monique Marreveld - Over krap een maand komt de onderwijsinspectie met de nieuwe Staat van het onderwijs 2017-2018.

Altijd weer: onderwijs

11-10-2018 - Charlotte Goulmy - "Zelfs als je alleen maar om je eigen veiligheid denkt, dan nog moet je ook onderwijs belangrijk vinden.

Tijd voor taal!

06-09-2018 - Minder dan 10% van de leerlingen op het vwo kiest momenteel voor het profiel waar talen de belangrijkste rol spelen, Cultuur & Maatschappij.

Kijk eens achterom

04-09-2018 - Binnenkort begint de Maand van de Geschiedenis.

TALENTontwikkeling 9

08-05-2018 - In het NRO-project TALENTontwikkeling volgen we hoe de kinderen van basisschool Het Talent zich ontwikkelen op het gebied van de 21e-eeuwse vaardigheden kritisch denken, samenwerken en digitale geletterdheid.

… en besturen, leer van deze wake-upcall

04-05-2018 - Wat we nodig hebben naar aanleiding van de Geldropse scholencrisis is een kwalitatieve injectie op bestuursniveau en versterking van de kwaliteit van Raden van Toezicht.

Denk na over toezicht op RvT

04-05-2018 - De scholencrisis in Geldrop in maart 2018 heeft één ding duidelijk gemaakt.

Onderwijzerswoning

03-05-2018 - Aan elke hoofdonderwijzer wordt in de Onderwijswet van 1857 een ‘vrije woning zo mogelijk met een tuin’ in het vooruitzicht gesteld.

Ingezonden brief: DTT

23-01-2018 - Met bijzondere interesse lees ik jullie artikelen over de dtt.

Click here to revoke the Cookie consent