… en besturen, leer van deze wake-upcall

Tekst Rudmer Heerema
Gepubliceerd op 04-05-2018
Wat we nodig hebben naar aanleiding van de Geldropse scholencrisis is een kwalitatieve injectie op bestuursniveau en versterking van de kwaliteit van Raden van Toezicht.

Toen ik net voor de klas kwam te staan – ik was een jaar of 22 – had ik het idee dat alles ontzettend goed geregeld was op mijn school. De deur van de kamer van de directeur stond altijd open, naar goede ideeën werd altijd geluisterd en vol goede moed verliet ik dan de directiekamer. Ik was een jonge docent en zat vol ideeën en ambities over wat er allemaal beter kon bij mij op school. Na verloop van tijd begon het tot me door te dringen dat er wel geluisterd werd, maar dat er vervolgens niets mee werd gedaan. Mijn eerste ervaring met de afstand tussen werkvloer en directiekantoor. De Geldropse scholencrisis ging veel verder. Een compleet verstoorde verhouding tussen bestuurder en RvT enerzijds en docententeam en medezeggenschapsraad anderzijds. Mijn conclusie was: dit kan en mag niet lang duren. Gelukkig greep de onderwijsinspectie snel in. En terecht!

We hebben de afgelopen jaren op meerdere onderwijsniveaus gezien dat een RvT verkeerde keuzes maakte, niet adequaat ingreep of onvoldoende zicht had op de financiën. Daar komt bij dat er naast de vele goede onderwijsbestuurders ook bestuurders zijn die onvoldoende presteren, maar keer op keer een nieuwe kans krijgen bij een andere onderwijsinstelling.

Wat we daarom nodig hebben is een kwalitatieve injectie op bestuursniveau en versterking van de kwaliteit van Raden van Toezicht. Scholen hebben weliswaar veel vrijheid in Nederland, maar als de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan, dan moet er ingrepen kunnen worden en die ruimte moeten wij als politiek bieden. Ik hoop dan ook dat de Geldropse scholencrisis een wake-upcall is geweest en dat andere besturen hiervan geleerd hebben.

Rudmer Heerema is Tweede Kamerlid VVD.

Lees hier de reactie van de voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Geldropse scholen, Popke Rein Munniksma.

Lees hier ook het antwoord op Kamervragen over de Geldropse basisscholen.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent