Een vakblad om te koesteren

Tekst Arie Slob
Gepubliceerd op 27-01-2021
Beeld Arenda Oomen
Het 50-jarig jubileum van Didactief valt in een uitzonderlijke periode in onze onderwijsgeschiedenis. Een periode waarin de schoolgebouwen gesloten zijn en er dankzij de enorme inzet van het onderwijsveld voor iedere leerling razendsnel onderwijs op afstand beschikbaar is gekomen. Daar ben ik iedereen in het onderwijs zeer dankbaar voor.

Wat juist in deze bizarre tijd scherp aan het licht komt, is het belang om van elkaar te blijven leren. Het platform Lesopafstand.nl stond in korte tijd vol praktische tips en belangrijke wetenschappelijke inzichten over lesgeven en leren op afstand. Dat illustreert een bredere opdracht aan ons allemaal: alleen door kennis en kunde uit praktijk én onderzoek te delen, kunnen we samen het onderwijs telkens, stap voor stap, een stukje beter maken. Precies daarin speelt Didactief al vijftig jaar een bijzonder waardevolle rol - een prestatie van formaat!

Toen ik in de jaren tachtig en negentig in Zwolle als leraar geschiedenis en maatschappijleer voor de klas stond, lag het nieuwste nummer van Didactief altijd op tafel in de lerarenkamer. Destijds heette het blad Didaktief met een ‘k’, was het onderdeel van het ministerie van OCW en werden persberichten soms nog voorgelegd aan het ministerie, zoals hoofdredacteur Monique Marreveld verderop in deze special beschrijft. Gelukkig is dat nu toch wel veranderd...

Desalniettemin was de missie van Didactief ook toen al helder: professionals in het onderwijs informeren, inspireren en prikkelen met verhalen uit de praktijk én uit het onderzoek. Ik was als docent altijd bezig om mijn vakken zo levend mogelijk te maken en wilde hiervoor de juiste werkvormen en activiteiten kiezen. De artikelen in Didactief hielpen me daar vaak bij.
 

"Als docent wilde ik mijn vakken zo levend mogelijk maken. De artikelen in Didactief hielpen me daar bij"


Ook nu, jaren later, geloof ik in mijn huidige werk als minister nog steeds sterk in de kracht van samenwerking. Zodat wat zich afspeelt in bestuurskamers, collegezalen en schoollokalen met elkaar verbonden is. Het was voor mij reden om samen met vele partijen in het onderwijs (waaronder de schoolleiders en leraren) te regelen dat het extra geld voor de aanpak van werkdruk rechtstreeks naar scholen gaat, waarbij schoolteams zelf beslissen over de besteding. Om deze reden stelde ik afgelopen zomer ook een wetenschappelijke commissie in om mij te adviseren over de vernieuwing van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.

In de afgelopen jaren is Didactief ook online uitgegroeid tot een essentiële bron van belangrijke kennis, won het blad in 2014 een onderzoeksjournalistieke prijs en is het boek Op de schouders van reuzen van (onder andere) Paul Kischner ruim 60.000 keer gratis gedownload van de website van Didactief. Terechte successen, als u het mij vraagt.

Didactief is een vakblad om te koesteren. Daarom een welgemeende felicitatie met dit prachtige jubileum! Ik kijk uit naar de inspirerende en prikkelende artikelen die ongetwijfeld nog gaan komen en wens u veel leesplezier met dit bijzondere nummer.


Arie Slob is minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.


Dit artikel verscheen in de jubileumspecial van Didactief, januari/februari 2021 

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent