Lezen maakt rijk

Tekst Gerlien van Dalen
Gepubliceerd op 04-04-2024
‘Leerlingen worden rijk in hun hoofd met verhalen van anderen,’ zegt één van de geïnterviewde leraren in deze special. Mooier kun je het effect van lezen misschien niet uitdrukken.

Van kinderen en jongeren goede en gretige lezers maken: elke dag doen leraren in het funderend onderwijs hun best dat te bereiken. Het belang ervan hoeft weinig betoog meer. De afgelopen jaren lieten verschillende onderzoeken zien dat de leesmotivatie en de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen achteruit zijn gegaan. Oorzaken zijn er te over, maar gelukkig zijn er ook oplossingen. Een sleutel ligt in elk geval bij een aantrekkelijke leesomgeving en effectief leesonderwijs: een didactische aanpak die bewezen effectief is. 

‘Samen kunnen
we het tij keren’

Stichting Lezen helpt scholen daarbij. We weten uit wetenschappelijk onderzoek inmiddels goed wat werkt, maar hoe pas je dat toe in de weerbarstige praktijk? Hoe kun je aan de slag met een adequate (voor)leesaanpak? Op Lezen Centraal, het jaarlijkse congres van Stichting Lezen (dit jaar op 17 april 2024) krijg je daarvoor inspiratie. In lezingen en workshops delen we praktische tips om handen en voeten te geven aan effectief leesonderwijs.

En Stichting Lezen biedt meer: een overzicht van onderzoeksresultaten in de Leesmonitor, trainingen, seminars, handzame brochures en podcasts om je kennis te verdiepen. En natuurlijk de programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school om te werken aan een aantrekkelijke leesomgeving en extra kennis over boeken en boekpromotie. Op de websites lezeninhetpo.nl en lezeninhetvmbo.nl hebben we samen met SLO alle informatie overzichtelijk verzameld en ontsloten. Daar krijg je ook tips om verder te lezen en vind je antwoord op de vraag hoe je kennis in de praktijk kunt toepassen. Samenwerking is daarbij essentieel. ‘Je kunt pas werken aan effectief leesonderwijs als het hele team zich daarbij betrokken voelt en meewerkt’, zeggen diverse leraren in deze special. En zo is het maar net. Als we allemaal ons steentje bijdragen, van ouder tot ambtenaar, van schrijver tot schoolleider, van leraar tot leesconsulent, kunnen we het tij keren.

In deze Didactief-special vind je alvast een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen. Ik wens je veel leesplezier!

Gerlien van Dalen,
directeur-bestuurder Stichting Lezen

 

Dit artikel verscheen in de special Het tij keren van de Stichting Lezen in Didactief, april 2024.

Verder lezen

1 Special: het tij keren

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent