Samenhang: voor wie is deze handschoen?

Tekst Sanne Tromp
Gepubliceerd op 25-01-2024
Beeld Norbert Waalboer
Begrijpend lezen? Besteed er aandacht aan bij wereldoriëntatie. Kinderen rekenen leren? Denk ook eens aan een kookles. Het zijn misschien onverwachte adviezen om het onderwijs in basisvaardigheden te versterken.

In deze special vertelt Paula Hoonhout, schoolleider van obs Wereldwijs, hoe haar team het onderwijs in basisvaardigheden versterkt. Zo hebben ze vorig jaar de methode begrijpend lezen afgeschaft. Niet meer nodig, want rijke teksten in thematisch onderwijs bieden veel aanknopingspunten om kinderen te leren lezen. Inspecteur Aukje Oosterom-Okma vertelt hoe leerlingen rekenvaardigheden kunnen toepassen als ze een recept volgen. Alleen als je kunt rekenen met grammen en milliliters, krijg je immers een lekkere taart uit de oven.

Het versterken van basisvaardigheden staat al een tijdje volop in de belangstelling. De Onderwijsinspectie legt er ook meer nadruk op. Ze vraagt van scholen om een doelgericht en samenhangend curriculum voor basisvaardigheden. En de uitvoering van dat curriculum moet ook in de praktijk herkenbaar zijn.

‘Vernieuwde curriculum
biedt prachtige kansen
voor samenwerking’

Het is goed dat de inspectie de nadruk legt op een samenhangend curriculum. Aandacht voor basisvaardigheden kan immers goed samengaan met een rijk onderwijsaanbod. We zien dat veel scholen die handschoen oppakken. Bij SLO krijgen we hier ook steeds meer vragen over van leraren en schoolleiders.  

Maar wat we aan scholen vragen, moeten we landelijk óók goed doen. En daar hebben we nog stappen te zetten.

SLO collega Anne-Christien Tammes vertelt in dit magazine dat po scholen vaak veel tijd besteden aan lezen, spelling en grammatica, terwijl er minder aandacht is voor schrijfvaardigheid en mondelinge taalvaardigheid. ‘Dat heeft te maken met het toetsbeleid van de overheid’, vertelt Hoonhout van obs Wereldwijs. ‘Wat getoetst wordt, krijgt meer aandacht.’

Paula Hoonhout heeft gelijk. Als we van scholen vragen samenhang aan te brengen, dan moeten we dat landelijk ook doen. Dat betekent bijvoorbeeld: helder maken hoe kerndoelen in verschillende leergebieden samenhangen. Zorgen dat centrale toetsen en examens een goede afspiegeling zijn van het curriculum. Centrale examens dus waarin die samenhang ook goed terugkomt.

Dit vraagt om samenwerking tussen landelijke organisaties. Ik geloof dat het vernieuwde curriculum ons hiervoor straks een prachtige kans biedt. Die handschoen van samenhang – die is voor iedereen.

Sanne Tromp 

Directeur Kennis & Innovatie SLO

 

Dit artikel verscheen in de SLO-special Samen voor de leerling van het januari/februarinummer van Didactief, 2024.

Verder lezen

1 Special: Samen voor de leerling
2 Samen de basis versterken

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent