Pleidooi voor een zachte GRexit

Tekst Tineke van den Berg
Gepubliceerd op 25-04-2019
Toen in 1998 de Tweede Fase werd ingevoerd, moesten alle leerlingen in de bovenbouw van het havo/vwo een grafische rekenmachine aanschaffen. Die rekenmachine was vernieuwend voor het onderwijs en moest worden ingezet bij wiskunde en allerlei andere exacte vakken. In de loop der jaren kreeg de grafische rekenmachine echter te veel mogelijkheden. Het gebruik van de grafische rekenmachine is daarom ondertussen alleen nog maar bij wiskunde toegestaan. En zelfs daar moet bij het Centraal Examen ondertussen een aparte examenstand worden ingesteld om de mogelijkheden te beperken.

Het ziet er naar uit dat de grafische rekenmachine langzaam ten onder aan het gaan is aan zijn eigen succes. Je kunt dat onder andere misschien concluderen uit de paragraaf 'Grafische rekenmachine' in Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2021 en 2022. Zelfs wiskundedocenten hebben vaak moeite met deze paragraaf dus hoe moet een surveillant die geen wiskundedocent is, met deze paragraaf omgaan? Vooral het instellen van en de controle op de examenstand, het lapmiddel waarmee men tracht te voorkomen dat de kandidaat vereiste vaardigheden tijdens het wiskunde-examen omzeilt, is een hoofdbreker.

Ouderwets

Ooit was de grafische rekenmachine vernieuwend. Tegenwoordig is die machine, ondanks de toenemende mogelijkheden, echter achterhaald. Bij de meeste vervolgopleidingen wordt de grafische rekenmachine al lang niet meer gebruikt. Men werkt daar gewoon met 'echte' computers. Het kunnen werken met een grafische rekenmachine vereist knoppenkennis waaraan leerlingen in hun vervolgopleiding niets meer hebben. We zouden ons daarom beter kunnen richten op algemeen gebruikte computerpro­gramma's als Excel en Derive. Bij wiskunde A zijn we die weg al een beetje ingeslagen met het onderzoeken van grote databestanden.

Doorpakken     

In WiskundE-brief 824 publiceerden wij het resultaat van een enquête van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) met betrekking tot de grafische rekenmachine. Er mocht in die enquête gekozen worden tussen twee opties: een examen met GeoGebra of een examen in twee delen. Het CvTE zou op basis van de uitkomsten nader gaan onderzoeken of het afnemen van een wiskunde-examen in twee delen, een deel mèt en een deel zonder grafische rekenmachine, haalbaar is. Dat onderzoek schijnt ingewikkeld te zijn want het CvTE is tot nu toe nog niet met een voorstel gekomen.

Ik heb daarom een voorstel voor het CvTE. Staak dit onderzoek en pak eens goed door. Met een beetje goede wil en nog wat kleine programmawijzigingen is er een Centraal Examen wiskunde te ontwerpen waarbij een eenvoudige rekenmachine uitstekend voldoet. laat de toetsing van ICT-vaardigheden, met moderne middelen, maar plaatsvinden in het school­examen.

De aftocht van de grafische rekenmachine is niet meer te vermijden. Laten we daarom met een goed plan naar een zachte GRexit toe gaan werken.

 

Tineke van den Berg is redacteur bij de WiskundE-brief. Dit artikel verscheen origineel op wiskundebrief.nl/842.htm.

 

Verder lezen

1 Waarom wiskunde?
2 Contexten toetsen geen rekenen

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent