Durf als docent los te laten

Tekst Willem Rosier
Gepubliceerd op 09-12-2021
Goed onderwijs realiseren leidt ertoe dat alle kinderen voldoende bagage hebben om verder te komen. Iedereen voelt zich welkom en alle talenten worden tot ontwikkeling gebracht. Hoe mooi zou het zijn als iedere school dit realiseert.

Het is van belang dat scholen een verantwoorde keuze maken tussen wat moet en wat mag.

En vervolgens is het een uitdaging om te bepalen wanneer jouw leerling wel, dan wel niet kan meebeslissen bij de inrichting van zijn leerproces. Pedagoog Micha de Winter zegt hierover het volgende: ‘Het idee van agency bij kinderen hebben we naar mijn idee weggeorganiseerd. Er zijn veel culturen waar kinderen gewoon moeten zwijgen. Maar agency is een essentieel onderdeel van positieve ontwikkeling.’

Naar mijn idee zijn keuzes maken en verantwoordelijkheid geven aan leerlingen een voorwaarde om tot leren te komen. Het is een uitdaging voor veel leraren en scholen om dit praktisch handen en voeten te geven. Wel zijn hier mooie werkende voorbeelden uit de praktijk te constateren.

Het onderzoekend leren kan goed onderdeel uitmaken van alle onderwijssectoren en is niet voorbehouden aan de juist meer praktische dan wel zeer theoretisch ingestelde leerlingen. Er zijn mooie voorbeelden van deze uitwerking binnen de pilots van de praktijkgerichte programma’s van het vmbo. Zo werken leerlingen op Metameer Jenaplan in Boxmeer aan levensechte opdrachten: het antwoord geven op, het uitwerken van een probleem dat door de praktijk buiten de school wordt aangedragen. Deze praktijkgerichte opdracht spreekt andere talenten van een leerling aan: de leerling richt op dit leergebied zijn eigen leerproces in en de school beweegt mee! Een van de aanbevelingspunten is niet voor niets: Durf als docent los te laten. Als jouw leerling in de praktijk aan een opdracht werkt, ben je er niet altijd bij.

Willem Rosier is manager vo bij SLO.

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent