Professionaliseren werkt

Tekst Marja Creemers
Gepubliceerd op 19-11-2020
Als ik door het poortje stap en over het plein loop, zie ik kinderen met hun leraar; zittend, staand of hangend rond de speeltoestellen. Sommigen lezen, anderen luisteren naar de leraar.

Ik bezoek schoolleider Simone. Binnen blijf ik even staan bij een groot, kleurig bord. Ik lees de gedragsregels die leerlingen met vingerverf optekenden. Met wensen en uitspraken vertellen ze wat voor plek de school moet zijn. Simone vertelt over de dag die ze ieder schooljaar in een van de eerste weken organiseren. Leerlingen en leraren praten over een prettige en veilige school en hoe ze dat samen kunnen bereiken. De dag wordt afgesloten met het maken van dit kleurige bord waar iedere leerling een bijdrage aan levert.
Terwijl ze me door de school leidt, vertelt ze meer over de veranderingen die de school de afgelopen jaren doorvoerde. De moestuintjes zijn weggedaan en alle leuke gratis lespakketten die wekelijks binnenkomen, worden niet meer gelezen. Het voornemen voor dit rigoureuze besluit zette ze drie jaar geleden op de agenda. Ze deed een opleiding die haar deed beseffen dat werken aan de kwaliteit van het onderwijs soms dit soort besluiten vraagt. De school van Simone werkt nu met een duidelijke aanpak aan kansen voor álle kinderen.

Onderzoek wijst uit dat schoolleiders grote invloed hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Vóór mijn bezoek aan de school van Simone bekeek ik de rapporten over haar school op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Er was een opvallend verschil tussen de laatste beoordeling door de Inspectie en de beoordelingen ervoor. Op mijn vraag of er een verband is tussen de veranderingen die ze samen met haar team doorvoerde en het laatste oordeel van de Inspectie klinkt een overtuigd “Ja”. Gek genoeg is nauwelijks bekend, ook niet bij direct belanghebbenden zoals ouders, hoe groot het stempel is dat een schoolleider op de school drukt.  
 

‘In 2012 had slechts 40 procent een schoolleidersopleiding of vergelijkbaar afgerond’

Iedere keer als ik een school bezoek kom ik weer tot de conclusie dat schoolleiders meer erkenning voor hun werk verdienen en dat we meer zouden moeten weten van hun beroep. Laat ik één feit naar voren brengen: naast hun toch al drukke werkzaamheden werkten schoolleiders de afgelopen jaren aan hun professionalisering. In 2012 had ongeveer 40 procent van hen een schoolleidersopleiding of vergelijkbaar afgerond. Sinds 2018 schommelt het percentage tussen de 85 en 90 procent. En daar blijft het niet bij: schoolleiders werken verder aan hun professionalisering omdat ze weten dat als ze hun vak bijhouden beter in staat zijn hun team te begeleiden én hun leerlingen daarvan profiteren. Kijk maar naar de school van Simone. In de lokalen, in de gemeenschappelijke ruimten en buiten zijn veel kinderen geconcentreerd aan het werk. Er heerst een ontspannen sfeer. Trots vertelt Simone dat de leraren hier met meer plezier werken en de leerresultaten van leerlingen de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd.


Marja Creemers is directeur Schoolleidersregister PO.

                               

Dit artikel verscheen in de special 'Schoolleiders maken het verschil' bij Didactief, november 2020.           

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent