Samen verantwoordelijk voor rijk onderwijsaanbod

Tekst Willem Rosier
Gepubliceerd op 15-12-2020
Hoe vrij zijn scholen bij het inrichten van hun onderwijs in Nederland? Hoe kun je het curriculumbewustzijn van leraren vergroten? Wat valt er te kiezen en hoe maak je de juiste keuzes?

De ene school heeft een heldere visie en werkt doelgericht: leraren, leerlingen en ouders weten wat er geleerd moet worden en dat maakt keuzes maken in het curriculum eenvoudig. De andere school heeft meer moeite met de tegengestelde doelen waarmee de samenleving haar op pad stuurt. Ze voelt de druk – zeker als politiek en media zich met het onderwijs bemoeien – om iedereen tevreden te stellen. Gezond eten, beter leesonderwijs, meer wetenschap en techniek: hoe maak je keuzes in het curriculum? En waarom?

Als Arjen Lubach een onderwijsthema behandelt op zondagavond, lijkt het soms meer urgentie te krijgen dan wanneer er een belangrijk wetenschappelijk rapport over verschijnt. Soms lijkt het of de inhoud van het curriculum door media en politici wordt bepaald. Toch is het de taak van een school om prioriteiten te stellen. Wat ga je doen en wat ga je laten?

Leidraad zou de drieslag van Biesta moeten zijn: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Of zoals anderen haar hanteren: kennisverwerving en cultuuroverdracht, maatschappelijke toerusting en persoonlijke ontplooiing. Maar dan? In deze special komen schoolleiders, leraren en ib’ers in po en vo aan het woord over hoe zij invulling (gaan) geven aan hun eigen curriculum. Op pagina 6 vind je tips hoe je kunt prioriteren in coronatijd. We kijken ook bij collega’s in de keuken. Bij basisschool De Astronaut bijvoorbeeld, waar ze hun eigen curriculum ontwikkelen. En bij het Knippenberg College waar ze volop werken aan de ontwikkeling van een praktijkgericht vmbo. En we spreken met Maarten Pieters over de lessen van curriculumontwikkeling in het verleden: waar kun je het beste rekening mee houden? Hij onderzocht 50 jaar curriculumontwikkeling voor natuurkunde.

Veel inspiratie met deze special. Lees en maak je eigen curriculumkeuzes!

Willem Rosier is manager vo bij SLO.


Dit artikel verscheen in de special 'Ruimte voor eigen curriculumkeuzes' bij Didactief, december 2020.     

Een ogenblik geduld...
Click here to revoke the Cookie consent