Dossier

Dossier: NPO

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 02-06-2021 Gewijzigd op 19-08-2021
Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen lanceerde het kabinet het Nationaal Programma Onderwijs, een investering van 8,5 miljard euro, bedoeld om de door corona opgelopen achterstanden weg te werken. In dit dossier vind je alle bijdragen van onderzoekers, leraren en politici die zich over het plan uitlieten bij Didactief. Een dossier vol kanttekeningen en kritische conclusies: over het NPO zijn we voorlopig nog niet uitgediscussieerd.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NPO: Gemeenten aan zet 

Ook gemeenten krijgen de komende 2,5 jaar geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. De 300 miljoen zijn onder andere bedoeld voor bovenschoolse maatregelen en voorschoolse educatie. 19 augustus 2021

 

Gesprek corona, NPO en PO

Kijktip: rondetafelgesprek over de NPO-gelden met Tiny Hoedemaker, Anna Bosman en Monique Marreveld. Gespreksleider is Ad Verbrugge van De Nieuwe Wereld TV.

Die zak met geld? Laten we de tijd nemen voor structurele oplossingen en niet allemaal in de paniek schieten,’ aldus Marreveld. ‘Los het lerarentekort op, doe iets aan de salarissen en professionalisering van leerkrachten. Dat is beter besteed dan incidentele uitgaven.’  23 juni 2021

 

Driessen duikt in NPO 

Half mei verdiepte Geert Driessen zich al eens in de NPO-menukaart. Nu duikt hij nog wat dieper in de materie en neemt de bewijsvoering van de EEF-interventies onder de loep. Zijn conclusie is niet geruststellend.   30 juni, 2021

 

Onderwijsraad voegt zich bij critici NPO

De Onderwijsraad voegt zich in het koor van experts die kritisch zijn over het Nationaal Programma Onderwijs. Kijk nou eens naar de lange termijn, adviseert hij OCW.   3 juni, 2021

 

Context telt, ook bij NPO

Fred Janssen - Onlangs is de NPO-menukaart met 24 interventies gepubliceerd. Hun effectiviteit wordt bepaald door de context waarin ze plaatsvinden. Houdt het NPO daar voldoende rekening mee, vraagt Fred Janssen zich af?  3 juni, 2021

 

 

Jan vs. Jan: de leerachterstanden
Jan Tishauser en Jan Bransen brieven maandelijks met elkaar, met in deze aflevering aandacht voor de leerachterstanden. Over het NPO zijn ze het behoorlijk oneens met elkaar. Waar Tishauser blij is dat met het NPO de leerachterstanden worden weggewerkt, is Bransen teleurgesteld: hij ziet een eenmalige investering, voor achterstanden die niet bestaan. 26 mei, 2021

 

 

Menukaart NPO, een hagelschot-benadering
Jaap Scheerens & Paul A. Kirschner
plaatsen kritische kanttekeningen bij de Menukaart van het NPO. Meer regie is nodig, stellen deze emeriti in hun analyse. 21 mei, 2021

 

 


Waarom negeert OCW ons eigen onderwijsonderzoek?
Goed dat de menukaart van het NPO er is, stelt Jo Kloprogge, maar er zijn ook de nodige vragen bij te stellen. De voornaamste daarvan: waar is het Nederlandse onderwijsonderzoek? 21 mei, 2021

 


Bekijk hier het nieuwsbericht van OCW over het akkoord van de uitwerking Nationaal Programma Onderwijs.  21 mei, 2021

 

Waar gaat 8,5 miljard naartoe?
Maak scherpe afspraken over de besteding van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-budget, zegt de Rekenkamer, anders is straks onduidelijk waaraan het geld is uitgegeven. Een terechte waarschuwing? Aan het woord zijn Arno Visser (Algemene Rekenkamer), Kim van Strien (Algemene Onderwijsbond) en Freddy Weima (PO-raad)  13 mei 2021


 

 

Het NPO-menu: gehakt
Scholen kunnen uit een menukaart van bewezen interventies kiezen voor hun aanpak van de corona-achterstanden. Geert Driessen maakt er gehakt van. Bewezen interventies? Hoe “bewezen effectief” zijn die interventies eigenlijk? Lukt het schoolleiders überhaupt wel een verantwoorde keuze te maken voor hun specifieke achterstanden? 12 mei, 2021

 


 

Hoe kinderen en jongeren corona ervaren 
Ook in Nederland ervaart een kleine groep jongeren ernstige problemen door de coronacrisis, blijkt uit het internationale onderzoeksproject #Covidunder19. 11 mei 2021

 

 

NPO: Q&A’s
OCW publiceerde vlak voor de verkiezingen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), bedoeld om de door corona opgelopen onderwijsachterstanden weg te werken. Maar bij nader inzien is het NPO behoorlijk ondoordacht, stelt Geert Driessen, die heel wat vragen oproept in dit stuk. 19 april, 2021

 

 

 

Beperk het kerncurriculum
Het NPO beoogt herstel én ontwikkeling van het onderwijs. Volgens Ton Mooij biedt een beperkt landelijk ‘kerncurriculum’ leerlingen de beste kansen. 29 maart, 2021

  

Giftig cadeau
“Het onderwijs heeft nooit om deze aanzienlijke incidentele investering gevraagd.” Het NPO is een giftig cadeau, stelt Mohammed Guellaï in dit blog. Het demissionair kabinet sluit de ogen voor de echte problemen waar het onderwijs mee kampt: een nijpend kwalitatief- en kwantitatief lerarentekort. 26 maart, 2021

 

 

Corona en welbevinden
Tijdens de lockdown in maart 2020 moesten scholen plotseling overschakelen op afstandsonderwijs. Over de gevolgen daarvan op de leerprestaties is het nodige geschreven, maar hoe zit het met het welzijn van leerlingen? Een onderzoek van Lisa Gaikhorst, Merlijn Karssen, Marlous Tiekstra, Marjolein Looijen en Monique Volman. 17 maart 2021

 


 

Het nationaal programma
Een verheugde Jo Kloprogge voorspelt dat Nederland met de NPO-injectie toegaat naar een onderwijs dat nauw aansluit bij de wetenschap. En dat is winst.  16 maart, 2021

 

 

Kamervraag van de maand: 35570-VIII-158
Begin maart, daags na presentatie van het NPO: hoe denken Kamerleden over het plan? Van links tot rechts stellen ze: het is een mooi begin, maar er zijn meerjarige investeringen nodig. 4 maart, 2021
 


Wie redt school na corona? 
Het coverartikel van maart, over de leerachterstanden, hoe groot deze eigenlijk zijn en wat we eraan kunnen doen? Terwijl commerciële onderwijsbureaus in de rij staan om scholen te helpen, vroeg Didactief schoolbestuurders en directeuren hoe het geld te besteden. 4 maart 2021

 


 

Arme schoolleiders, arme leraren
Losse eindjes, twijfelachtige ambities. Terwijl OCW nog op zoek is naar effectieve interventies om de corona-achterstanden mee weg te werken, plaatst Geert Driessen kanttekeningen bij de menukaart van het NPO. 2 maart, 2021

 

 

Vrijheid én verantwoordelijkheid
Over hoe het onderwijs precies verder moet na corona, lopen de meningen sterk uiteen. Jaren bijles zijn nodig om de achterstanden in te lopen, stelden zowel demissionair minister Slob als de PO-raad onlangs. Pedagoog Marcel van Herpen ziet dat anders: ‘Geef de leraar tegelijk vrijheid en verantwoordelijkheid.’ 25 februari, 2021

 

 

Deltaplan kansengelijkheid 
Het nationaal programma van minister Slob is indrukwekkend, maar een gemiste kans als het blijft steken in het tijdelijk werven van extra onderwijsassistenten, meer huiswerkbegeleiding en het uitbreiden van onderwijstijd. Verbeter liever de carrièreperspectieven van leraren, stellen Izaak Dekker en Duco Adema24 februari, 2021

 

 

Waarom bijles op school een groot verschil maakt 

8,5 miljard? Pas liever tutoring toe op school. Een paar minuten bijles maakt namelijk al een groot verschil voor de leerling, stellen Tim Surma, Paul Kirschner en Daniel Muijs. 17 februari 2021

 

 

Zet tutoring in, na corona
Hoe helpen we leerlingen straks het beste de bres te dichten die corona in hun schoolloopbaan heeft geslagen? Wijlen Robert Slavin pleitte in dit blog voor tutoring, gerichte instructie aan en begeleiding van individuele of kleine groepjes leerlingen. 16 februari, 2021

 

 

 

Is dit hoe we scholen pandemiebestendig maken? 
Ook in het buitenland heeft corona verwoestende gevolgen gehad voor het onderwijs. Andy Hargreaves bedacht alvast manieren om ervoor te kunnen zorgen dat bij de volgende pandemie niet hetzelfde gebeurt. 2 februari 2021

 

Click here to revoke the Cookie consent