Nieuws

NPO: gemeenten aan zet

Tekst Masja Lebouille
Gepubliceerd op 19-08-2021 Gewijzigd op 19-08-2021
Ook gemeenten krijgen de komende 2,5 jaar geld uit het Nationaal Programma Onderwijs. De 300 miljoen zijn onder andere bedoeld voor bovenschoolse maatregelen en voorschoolse educatie.

Verreweg het meeste geld uit het Nationaal Programma Onderwijs is bedoeld voor scholen, maar ook gemeenten zijn nu aan zet. Samen krijgen zij 300 miljoen om onderwijsachterstanden aan te pakken. Gemeenten met veel kansarme kinderen ontvangen meer geld. Zij kunnen op www.nponderwijs.nl opzoeken welk bedrag zij krijgen.

Gebruik het geld bijvoorbeeld voor het versterken van de samenwerking tussen scholen en partijen als jeugdzorg, jongerenwerk, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, schrijft demissionair minister van onderwijs Arie Slob in deze brief. Ook bovenschoolse initiatieven moedigt hij aan, zoals bijles, huiswerkbegeleiding en voorleeshulp thuis. Voorschoolse maatregelen, zoals extra begeleiding voor peuters behoren ook tot de opties, net als hulp voor (dreigende)  thuiszitters. Tot slot kunnen gemeenten via de Gelijke Kansen Alliantie in actie komen.

Zorg dat de maatregelen aansluiten bij de wensen van scholen en de behoeften van de leerlingen, adviseert Slob de gemeenten. Hoewel de eerste euro’s pas in december op de rekening staan, kunnen zij nu al aan de slag. Voorfinanciering is toegestaan én wenselijk, benadrukt Slob, zodat leerlingen zo snel mogelijk ondersteuning krijgen.

De definitieve bestedingsdoelen worden na de zomer bekend.

 

Meer Didactief-artikelen lezen? Trakteer jezelf op een online abonnement voor slechts €24,50: maar liefst tien edities per jaar en toegang tot ons archief vanaf 2003.https://didactiefonline.nl/aanbieding 

Verder lezen

1 Dossier: NPO

Click here to revoke the Cookie consent