Artikelen

Leer ze rekenen

Tekst redactie
Gepubliceerd op 15-01-2022 Gewijzigd op 20-04-2023
Samen met taal en lezen vormt rekenen het fundament onder het curriculum van de basisschool. Rekenen is een taal apart die leerlingen zich moeten eigen maken, namelijk de taal van getallen, hoeveelheden en patronen. Rekenonderzoekers Marian Hickendorff, Ronald Keijzer en Hans van Luit selecteerden 25 kernpublicaties uit de schatkamer van het (internationale) onderzoek over rekenen en rekenonderwijs. Onderwijsjournalist Bea Ros maakte de inzichten hieruit toegankelijk voor de praktijk van de leraar. In de meeste hoofdstukken vertellen leraren in praktijkkaders hoe ze de theorie toepassen in hun klas.

 

Of BESTEL Leer ze rekenen  

 

Lancering Leer ze rekenen


Bekijk hier de lancering van Leer ze Rekenen, tijdens de researchED Nederland Kick-Off op 15 januari, door Marian Hickendorff! 

Uit internationaal vergelijkingsonderzoek blijkt dat Nederland relatief weinig sterke rekenaars kent en dat de meeste scholen en leraren weinig prestatiegericht zijn. Dit boek helpt de resultaten van leerlingen evidence informed te verbeteren. 

Ieder hoofdstuk kent dezelfde opbouw: we vertellen waarom het wetenschappelijke kernartikel zo belangrijk is, tot welke inzichten het leidt, wat de implicaties voor het onderwijs zijn en wat het betekent voor de eigen klas. Per hoofdstuk vindt de lezer bovendien tips om verder te lezen, voorzien van handige qr-codes.

Over hoe je rekenen het best kunt onderwijzen, bestaat in Nederland al jaren discussie. Dit boek gaat voorbij aan deze strijd, en kijkt wat decennia aan onderzoek ons vertellen over hoe kinderen leren rekenen en wat goed rekenonderwijs is. Dat staat los van de vraag of je nu meer traditioneel georiënteerd bent of meer realistisch. De artikelen in dit boek zijn onomstreden en zullen leraren en leerlingen verder helpen.
 

Rekenen voor je leven
 

Kun je een bad nemen in je tranen? Op deze rekenvraag van Romée uit groep 7 van basisschool Rover Hoepsika probeert juf Tine met de kinderen een antwoord te vinden. Hoeveel kost het om een muur te bouwen rond ons voetbalveld, vraagt Kuzey. Ook daar komt een antwoord op. Rekenen voor je leven staat vol voorbeelden hoe je met je klas kunt rekenen aan levensechte situaties. Maar het is niet alleen leuk, met grappige tekeningen en fijne verhaaltjes, het boek bevat ook goede uitleg. Zelfs leraren die een hekel aan de rekenlessen hebben, zullen hier van genieten.

Edward van de Vendel & Ionica Smeets (met tekeningen van Floor de Goede), Rekenen voor je leven. Wat gebeurt er als een klas de saaie sommen mag vervangen door rekenlessen die met hun eigen leven te maken hebben. Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, 2021. Prijs € 18,95.

 

Succesvolle Didactief-serie

Leer ze rekenen, praktische inzichten uit onderzoek voor leraren basisonderwijs is – net als de eerdere delen uit de Didactief-reeks: Op de schouders van reuzen, Werk maken van gelijke kansen en Leer ze lezen mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen besturen in het primair en hoger onderwijs, een hogeschool, de PO-Raad, de wetenschap en onderwijsvakblad Didactief. Dit keer sloot het Lerarencollectief zich bij hen aan.

 

INHOUD

 

I. Wat is rekenen?

1. Ruimtelijk inzicht kun je trainen
2. Er leiden meer rekenwegen naar Rome
3. Leren schatten is van levensbelang
4. Gun je leerlingen een Eureka-momentje
5. Streetwise rekenen

In de praktijk
Meten met één maat
Schatten als hulpmiddel

II. Beginnend en aanvankelijk rekenen

6. Een prentenboek in de rekenles
7. Laat ze lopen op een getallenlijn
8. Waarom vingertellen even nuttig is
9. Zonder tellen komen ze er niet
10. Hoe leerlingen zich tafels eigen maken
11. Via concreet naar abstract

In de praktijk
Boeken met rekenhaakjes
Lichaam spreekt boekdelen
Verbieden heeft geen zin
Getallen zijn overal
Keersommen fröbelen

III. Gevorderd rekenen

12. Grip op breuken
13. Hoe het werkgeheugen werkt
14. De rekenradertjes in ons hoofd
15. Meer leven in de rekenles
16. Creatief met rekenen

In de praktijk
Gelijknamige pannenkoeken
‘Spelen’ met werkgeheugen
Talig rekenen

IV Inspelen op rekenontwikkeling

17. Een logische lijn in rekenen
18. Ben jij voorbereid op fouten van leerlingen?
19. Recept voor krachtig rekenonderwijs
20. De kunst van differentiëren
21. Jij bent de sleutel

In de praktijk
Doelgericht lesgeven
Eenvoud siert de rekenles
Beelden opbouwen

V. Bijzondere rekenbehoeften

22. Breek de ban van bange rekenaars
23. Grijp vroeg in bij twijfel
24. Beste hulp voor zorgleerling
25. Geef talenten groeikansen op maat

In de praktijk
Niet forceren, maar loslaten
Stof voor rekentalenten

 

Redactie


Marian Hickendorff is universitair hoofddocent onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Haar onderzoek is erop gericht om vragen en discussies rondom rekenen-wiskunde en het rekenonderwijs een empirische basis te geven. Ze onderzoekt onder meer het effect van verschillende vormen van rekeninstructie, hoe leerlingen rekenopgaven oplossen en hoe goed Nederlandse leerlingen aan het eind van de basisschool presteren.

Ronald Keijzer is lector rekenen-wiskunde aan Hogeschool IPABO in Amsterdam/Alkmaar. Hij is auteur van een groot aantal publicaties voor leraren en lerarenopleiders over verschillende aspecten van het reken-wiskundeonderwijs. Verder is hij hoofdredacteur van het online tijdschrift Volgens Bartjens - ontwikkeling en onderzoek en voorzitter van de onderzoeksgroep van het Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen (ELWIeR).

Hans van Luit is emeritus hoogleraar Diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan de Universiteit Utrecht. Hij is orthopedagoog-generalist en klinisch psycholoog (BIG), en heeft uit dien hoofde duizenden kinderen met rekenproblemen onderzocht en behandeld. Hij schreef over dit onderwerp zo’n vierhonderd boeken, artikelen, tests en behandelprogramma’s. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie.

Auteur

Bea Ros is neerlandica en zelfstandig (onderwijs)journalist. Ze is wetenschapsredacteur bij onderwijsvakblad Didactief en publiceert daarnaast over leesbevordering, (jeugd)literatuur en cultuureducatie. Ze was eindredacteur van Op de schouders van reuzen (2018), coauteur van Werk maken van gelijke kansen (2020) en auteur van Leer ze lezen (2021). Als buitenpromovenda aan de Radboud Universiteit doet ze onderzoek naar de naoorlogse jeugdliteraire kritiek.

 

Partners

Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van elf schoolbesturen, het Lerarencollectief en de PO-Raad:

 

   

 

Verder lezen

1 Op de schouders van reuzen
2 Werk maken van gelijke kansen
3 Leer ze lezen

Click here to revoke the Cookie consent