Artikelen

Ken je leerling

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 18-06-2022 Gewijzigd op 05-12-2023
Lesgeven is meer dan louter lesstof uitdragen. Het vraagt om voortdurend een vinger aan de pols houden: Komt de stof over en maakt elke leerling zich die eigen? En wat hebben ze nodig om verder te groeien? Het boek 'Ken je leerling, praktische inzichten uit onderzoek over toetsen en beoordelen PO' ondersteunt leraren en schoolleiders om observaties, data en toetsen gericht in te zetten en daarmee het leerproces en de kansen van alle leerlingen te bevorderen. Onderzoekers Judith Gulikers, Desirée Joosten-Ten Brinke en Kim Schildkamp selecteerden twintig kernpublicaties uit de (inter)nationale literatuur over het thema toetsen en beoordelen. Onderwijsjournalist Bea Ros van Didactief beschrijft deze in toegankelijke taal. Daarnaast tonen vijftien basisscholen hoe zij de theorie vertalen naar de praktijk van het klaslokaal. Praktische tips en verder lezen-tips met handige qr-codes maken het boek compleet.

Download en lees gratis
Ken je leerling

Of BESTEL Ken je leerling

Lancering Ken je leerling 

Kijk hier de lancering terug op de ResearchED-conferentie van 18 juni 2022. We leggen uit hoe we internationale wetenschappelijke artikelen over toetsen en beoordelen vertalen voor gebruik in de klas. 

 

 

Webinar Ken je leerling

Wat moet je weten van een leerling om hem goed les te kunnen geven? En zijn cijfers nuttig, of kan het ook makkelijk zónder? In dit webinar geeft Judith Gulikers (WUR) een voorproefje uit het boek Ken je leerling en neemt ze je mee in de belangrijkste inzichten over toetsen en beoordelen in het po (met tips die ook nuttig zijn voor vo en mbo!). Je vindt hier ook allerlei verder lezen-tips.

 

Leraren vinden het soms moeilijk hun leerlingen goed en compleet in beeld te krijgen, zeker na corona. Ze zien en signaleren veel, maar hebben behoefte aan een kader om ook gericht te handelen. De meeste methodetoetsen of leerlingvolgsystemen bieden daarvoor te weinig handvatten. Leerlingen in beeld krijgen is geen administratieve klus, het vraagt om gericht informatie verzamelen, duiden, en vervolgens zo handelen dat het leerlingen verder helpt. Het vraagt ook om inzicht in (concepten over) toetsing en de plek daarvan in onderwijs.
Daarbij ligt de focus op inzichten die het dagelijks handelen van leraren kunnen ondersteunen. Aan bod in dit boek komen onder meer verschillende vormen van observeren en toetsen (formatief, summatief, portfolio’s, rubrics, peerfeedback).

 

Bestel of download meer boeken in deze serie, zoals Leer ze rekenen, Leer ze lezen (genomineerd voor beste onderwijsboek van 2021 door de LBBO!), Werk maken van gelijke kansen en Op de schouders van reuzen (meer dan 60.000 keer gelezen!).

Inhoud

 

I. Gericht naar leerlingen kijken

1. Kennis in handige hokjes

2. Het belang van zelfregulatie

3. Lessen van A.D. de Groot

4. Ben jij toetswijs?

5. Formatief handelen stimuleert het leren

6. Oog voor ontwikkeling

 

In de praktijk

Een regulier én een plusrapport

In de aan-stand door kindgesprekken

 

II. Voorbereiden op leren

7. Weet wat je toetst

8. Data helpen bij beter onderwijs

9. Basisprincipes voor toetsbeleid

 

In de praktijk

Oefenstof op maat

Kijken naar potentie

Op naar een nieuwe toetsvisie

 

III. Toetsen in de praktijk

10. Kleuters in het vizier

11. Met feedback kun je leergedrag sturen

12. Wat je wel en niet kunt met rubrics

13. Leren van elkaar

14. Baas over eigen leren

15. Portfolio brengt groei in beeld

16. Een checklist voor digitaal toetsen

 

In de praktijk

Gericht observeren

Toetsen voor feedback

Wereldoriëntatie in rubrics

Kwaliteitsbesef

De kracht van voordoen

Data verzamelen in het portfolio

Een digitaal hulpje

 

IV. Dilemma’s

17. Schep kansen voor álle leerlingen

18. Zittenblijven lost zelden iets op

19. Basiskennis voor het schooladvies

20. Vermijd teaching to the test

 

In de praktijk

Morgen beginnen we opnieuw

‘Het gaat om het totaalplaatje’

 

Redactie

Judith Gulikers is universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Education and Learning Sciences van Wageningen University & Research. Ze studeerde onderwijspsychologie in Maastricht en promoveerde in de onderwijskunde aan de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op toetsingsvraagstukken en innovaties in het onderwijs, op vak- en curriculumniveau. Ze doet praktijkgericht onderzoek met en voor docenten uit verschillende onderwijscontexten, en begeleidt onderwijsinnovaties binnen de universiteit. Ze is medeontwikkelaar van de formatieve toetscyclus en bijbehorende toolkits. Tevens is ze lerarenopleider voor de tweedegraads lerarenopleiding en coördinator van de themagroep Assessment, evaluation and examination van onderzoekschool ICO.

Desirée Joosten-ten Brinke is hoogleraar ‘Leren van volwassenen’ bij de Open Universiteit (OU). Ze werkt sinds 1990 bij de OU als toetsdeskundige, docent en onderzoeker. In 2008 promoveerde ze op een proefschrift over het erkennen van verworven competenties. Van 2010 tot 2020 was ze lector Kwaliteit van toetsen en beoordelen/Technology enhanced assessment bij Fontys lerarenopleiding in Tilburg, waarbij onderzoek naar de toetspraktijk en professionalisering van leraren centraal stond. Ze is sinds 2020 decaan van de faculteit Onderwijswetenschappen van de OU en op dit moment verantwoordelijk voor de webinars en online cursussen voor het professionaliseren van leraren in online onderwijs.

Kim Schildkamp is hoogleraar aan de faculteit Behavioural, Management, and Social Sciences van de Universiteit Twente. Haar onderzoek richt zich op (professionele ontwikkeling in) datagebruik en formatief toetsen in het onderwijs. Ze werkt hierbij vaak samen met de praktijk aan duurzame onderwijsverbeteringsinitiatieven. Zo heeft ze bijvoorbeeld de datateammethode ontwikkeld voor professionalisering van schoolteams. Verder is ze aanvoerder van de zone ‘Faciliteren en professionaliseren van docenten’ van het Versnellingsplan onderwijsinnovatie met ICT, en voormalig president van het ICSEI (International Congress for School Effectiveness and Improvement), een organisatie die beleid, praktijk en wetenschap probeert samen te brengen.


Auteur

Bea Ros is neerlandica en zelfstandig (onderwijs)journalist. Ze is wetenschapsredacteur bij onderwijsvakblad Didactief en publiceert daarnaast over leesbevordering, (jeugd)literatuur en cultuureducatie. Ze was eindredacteur van Op de schouders van reuzen (2018), coauteur van Werk maken van gelijke kansen (2020) en auteur van Leer ze lezen (2021) en Leer ze rekenen (2022). Als buitenpromovenda aan de Radboud Universiteit doet ze onderzoek naar de naoorlogse jeugdliteraire kritiek.

 

Partners

Verder lezen

1 Op de schouders van reuzen
2 Leer ze lezen
3 Leer ze rekenen
4 Werk maken van gelijke kansen
5 Kennisbundels van Didactief

Click here to revoke the Cookie consent