Online bekijken

Didactief, mei 2019

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 08-05-2019 Gewijzigd op 08-05-2019
Wat lees je deze maand in Didactief en op Didactiefonline.nl?


 

Onderwijsvrijheid

Diversiteit onder druk

Ouders in Birmingham protesteren tegen Global Teacher Andrew Moffat: hij zou een ‘homoseksuele agenda’ hebben.

 

Georganiseerd wantrouwen (1)

Reconstructie rekentoets

Online exclusive (ultra) longread - 97 Moties, 4 kabinetten, 5 schooljaren, 142 Kamerstukken,3 commissies,1 gezakte leerling, meer dan 500 miljoen euro. Didactief reconstrueerde de besluitvorming rond de rekentoets: idealen, angsten, argumenten en tegenstromen.

Wanneer is het allemaal begonnen? Waarmee en waarom? Bea Ros schreef een ontluisterend verhaal over een ministerie dat zijn greep op leraren en scholen wil vergroten – vertrouwen is mooi, harde bewijzen in de vorm van toetsscores zijn beter.
We hadden een probleem: slecht rekenende leerlingen en studenten. In plaats van een diepgaande probleemanalyse (check Dijsselbloem) kwam er direct een in wetssteen gebeitelde oplossing - referentieniveaus - en een middel om die oplossing te controleren, de rekentoets. Niet het probleem, niet de oplossing, maar het controlemiddel zal uitgroeien tot de anti-held, de etterende zweer van Kamerdossier 31332.

In plaats van eerst draagvlak creëren en dan pas invoeren (ook een les van Dijsselbloem) spreidt OCW in dit rekendossier georganiseerd wantrouwen tentoon: sturingsdrift met weinig oog voor en vertrouwen in de professionaliteit van leraren. Het geloof in de controlerende en corrigerende kracht van de toets en de drang om een daad te stellen tegenover de slechte prestaties op taal en rekenen is sterker. Als leraren zich laten horen, past het niet meer in de modus van de bestuurder of uitvoeringsorganisaties als Cito, CvTE en SLO om daarnaar te luisteren. Ze zitten en houden vast aan uitgebeiteld beleid.
De volledige reconstructie van de rekentoets vo staat donderdag 9 mei hier.

 

Maatschappelijk belang

Online exclusive - Confessioneel onderwijs is waardevol voor de samenleving, schrijven Toke Elshof en Bill Banning.

Niet afschaffen, maar inperken

Online exclusive - De situatie op het islamitische Cornelius Haga Lyceum is reden om artikel 23 ter discussie te stellen, vindt Carel Verhoef.

Cornelius Haga Lyceum

Online exclusive - Didactief maakt de balans op: wat is er sinds half maart allemaal gebeurd op deze islamitische vo-school?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenzinnige ‘meeloper’

De Biotoop – Docente biologie Cindy Stienstra keek drie maanden mee op een vernieuwingsschool om haar eigen onderwijs te verbeteren.

 

Meester in de literatuur

Hoe komt de leraar naar voren in romans als De gelukkige klas, Kees de Jongen en Bint?

 

Teacher leadership

Wat is teacher leadership en hoe stimuleer je het in je school?

 

 

 

 

Lezen

Meer dan uittreksels

Onderzoek kort - Twee derde van de leeslijst wordt echt gelezen. Maar de meest gelezen boeken zijn niet de beste, volgens leerlingen.

Literatuurles

Dialoog over boeken geeft leerlingen inzicht in zichzelf en anderen.

Leesmotivatie

Bezoek van een schrijver prikkelt de nieuwsgierigheid van leerlingen.  

 

Sturen op onderzoek

Schoolleiders en autonomie

Annemarie Neeleman onderzocht waar schoolleiders VO hun interventies op baseren? Niet op onderzoek.

Onderzoekend handelen

Leraar onderzoekt – Docent Wibo van Lanen onderzocht hoe zijn collega’s  onderzoek gebruiken om hun lessen te verbeteren.

 

Meer onderzoek

Slim door gym

Onderzoek kort - Is meer bewegen beter voor schoolprestaties?

ICT tussen droom en daad

Onderzoek kort - Hoe leraren ICT willen inzetten, verschilt vaak van hoe ze het daadwerkelijk gebruiken.  

 

…en als je het tekent?

Online exclusive – Paul Kirschner legt uit hoe je informatie het best verwerkt. 

 

 

Huisacademies in kaart

Onderzoek kort - Hoe organiseren schoolbesturen de scholing van hun personeel?

Uitstelgedrag

Onderzoek - Krachtgericht coachen (volgens de methode van Fred Korthagen) helpt je leerlingen aan het werk.

 

En meer onderzoek!

Korte onderzoeksweetjes over het jongensbrein, verkiezingsbeloften en toetsen.

 

Het moet anders

Manifest: onderwijs om (te) vormen

Online exclusive - Ellen Klatter en Rob Martens doen een oproep voor ander onderwijsonderzoek. Wil je ze steunen? Stuur een mailtje naar redactie@didactiefonline.nl.

Schaf leerstofjaarklas af

Online exclusive - De indeling in klassen gebaseerd op leeftijd staat differentiatie in de weg, vindt Ton Mooij.

Ons onderwijs: van differentiatie tot kastenstelsel?

Online exclusive - Kinderen worden in het Nederlandse onderwijs (te) snel in een hokje gestopt, stelt Rob Martens.

Op zoek naar de impact van Hattie

Online exclusive - Erik Jan Bakker nam een kijkje in het Australische onderwijs en zag de aanpak van John Hattie tot leven komen.

Innovatieve scholen

Online exclusive - Guuske Ledoux en Monique Volman reageren op het nieuwste Onderwijsverslag: innovatieve scholen zijn niet onverantwoord bezig.

 

Blik op beleid

Ontwikkelagenda

Online exclusive - De vijf sectorraden presenteerden begin april een plan om de kennisinfrastructuur in het onderwijs te versterken.

Gert Biesta

Column – ‘Vervlecht duurzaamheid in het gehele onderwijs.’

Krimp

Online exclusive – Meer samenwerking, meer budget en soepeler regels zijn nodig om met leerlingendaling om te kunnen gaan.

Lerarencollectief

Initiatiefnemer Jan van de Ven gaat in gesprek met Tweede Kamerlid Peter Kwint in Rondom het Binnenhof.

Competitie in uitblinken

Onderwijsgeschiedenis - Over het nut van prijzen en beloningen is in het onderwijs altijd veel te doen geweest. Aan het begin van de negentiende eeuw stapelen de boeken en pedagogische geschriften over deze kwestie zich op, schrijft Sjoerd Karsten.

Weinig vertrouwen

Beleid verandert te vaak en is te inconsistent, vinden leraren en schoolleiders. Daarom voeren ze het niet altijd uit.

 

 

 

 

 

 

Moderne vreemde talen

Martin Ringenaldus stelt voor om mvt-toetsen voortaan anders te beoordelen.

De keerzijde van formatief evalueren?

­Ferry Haan over Teaching to the test 2.0.

Geen vies woord

Online exclusive – Toetsen staat ten onrechte in een negatief daglicht, vindt Desiree Joosten-ten Brinke.

 

Taal

Dyslexie

Drie vragen aan… - Peter Tamboer vertelt over de beste manier om dyslexie vast te stellen.

Nieuwkomers

Online exclusive - Onderzoek van Hajer c.s. toont aan dat er grote verschillen zijn in nieuwkomersonderwijs in Europese landen.

Spreekvaardigheid

Onderzoek kort - De prestaties voor spreken, gesprekken voeren en luisteren in groep 8 zijn flink gedaald.

 

Rekenen

Slimmer door schaakles?

Online exclusive - Gaan leerlingen beter rekenen als ze op school leren schaken?

Pleidooi voor zachte GRexit

Online exclusive - De aftocht van de grafische rekenmachine is niet meer te vermijden.

 

 

Lerarentekort (illustratie: Marjolijn van Halm)

Detacheringsbureaus

Opinie - Scholen draaien op voor de extra kosten. Een schoolbestuurder, directeur en leerkracht gaan in gesprek.

 

 

Verdeel de schaarste

Sietske Waslander – Het lerarentekort treft vooral scholen waar goede leraren het hardst nodig zijn.

 

Onderwijs van de 21e eeuw

Nieuwe ruimte

Onderzoekende student – Wanneer helpt de inrichting van je klaslokaal je leerlingen om 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen?

Het jonge kind

Sleur peuters en kleuters niet te snel het ‘echte’ onderwijs in en verstoor hun ontwikkeling niet met 21e-eeuwse vaardigheden, stellen pedagogen Imelman, Meijer en Kat.

Cultuur in de spiegel

Q&A – Emiel Copini pleit voor meer bewustzijn en reflectie in cultuuronderwijs.

Vage definities

Online exclusive - Eigenaarschap, zelfverantwoordelijkheid en onderwijs: wat bedoelen we er eigenlijk mee?

 

Boeken en meer

Schrijven is liegen?

Jeugdboek – Het boek ‘Bizar’ van Sjoerd Kuyper is een ode aan het leven, aan het creëren en (be)denken.

Slimmere kinderen, gelijke kansen

Kennis vormt de basis van al het leren, toont de Britse onderwijsexpert David Didau in zijn nieuwe boek Making kids cleverer.

Ideale bouwstenen

De herziene editie van Klassenmanagement biedt pabostudenten en -docenten meer kennis uit onderzoek.

 

D to go

Elke maand vind je de leukste tips voor in de klas én daarbuiten in D to go. Deze maand: Afval to go, Play your Skills en meer!

 

Mail en win

Wat kun je winnen bij Didactief in mei? En wie zijn de winnaars van maart?

 

 

 

 

 

Click here to revoke the Cookie consent