Nieuws

Jubileumcongres Koers houden

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 14-01-2021 Gewijzigd op 21-01-2021
Didactief organiseert een gratis online jubileumcongres op woensdagmiddag 24 maart en jij kunt erbij zijn! Na een keynote van Paul Kirschner kun je kiezen uit tien webinars waarin wetenschappers als Gert Biesta, Ineke Oenema en Tim Surma hun kennis met je delen. Leraren leggen direct de link naar de klassenpraktijk, zodat je de volgende dag al geïnspireerd verder kunt.

Aanmelden congres 

Je kunt gratis deelnemen aan ons online congres op woensdagmiddag 24 maart (14.00 -17.00). Stuur alvast een mailtje naar [email protected] om een plekje te reserveren! We houden je via deze pagina op de hoogte. 
 

Programma (onder voorbehoud) 

13.45 

Inloop 

14.00 

Opening congres 

14.20 

Keynote Paul Kirschner 

15.15 

Eerste ronde webinars  

15.40 

Tweede ronde webinars 

16.05 

Pauze 

16.15 

Rondetafeldebat ‘Op koers’   

17.00 

Feestelijke afsluiting  

 

Keynote Paul Kirschner:
Op de schouders van reuzen

Keynote van onze vaste columnist, emeritus professor Paul A. Kirschner, over zijn succesvolle boek Op de schouders van reuzen. Op alle gebieden staan wij op de schouders van grote pionierende voorgangers, als wij ons werk goed willen doen en onze professie (en de wetenschap daarvan) verder willen brengen. De moderne geneeskunde staat bijvoorbeeld op de schouders van pioniers als Joseph Lister (antiseptische praktijken) en Louis Pasteur (vader van bacteriologie). Hetzelfde geldt voor muziek, klassiek (Mozart, Beethoven, Bach) en modern (Buddy Holly, Bob Dylan, The Beatles). En zo is het ook in het onderwijs. Gebaseerd op het boek Op de schouders van reuzen dat Paul Kirschner samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers en met hulp van Didactief heeft gemaakt, bespreekt hij een vijftal reuzen op het gebied van de onderwijs- en cognitieve psychologie. Hoe kunnen hun bevindingen ingezet worden voor doelmatig, doeltreffend en plezierig onderwijs? (po/vo)

Bjorn Wansink:
Paty in de klas

Onderwerpen zoals COVID-19, de terroristische aanslag op Samuel Paty of complottheorieën kunnen spanningen blootleggen in je klas. Bjorn Wansink, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, doet al jaren onderzoek naar hoe docenten lesgeven over controversiële onderwerpen. In dit webinar bespreekt hij recent onderzoek en legt hij het reactie-kwadrant (Patist & Wansink, 2017) uit. Dit model helpt bij het reflecteren op wat de voor- en nadelen zijn van verschillende manieren van reageren op controversiële opmerkingen in de klas. Dit seminar biedt geen eenduidige oplossingen voor complexe klassensituaties, maar hopelijk wel stof tot nadenken en reflectie. Wansink publiceerde samen met Beatrice de Graaf en anderen een lesbrief na de moord op Paty. (vo)

 

Tim Surma:
Wijze lessen

Wanneer je de term ‘directe instructie’ dropt in een gesprek rond effectief onderwijs, krijg je al gauw discussies over wat die term nu juist inhoudt. Afhankelijk van welk statement een persoon wil maken, kiest die voor één dan wel een andere definitie. In een poging om dit kluwen te ontwarren gaat Tim Surma in op een vijftal gangbare definities van directe instructie én hun bijhorende kenmerken. Hij besteedt o.a. aandacht aan klassieker Rosenshine (five meanings of direct instruction) en aan nagelnieuw onderzoek naar directe instructie. Surma is een van de auteurs van Wijze lessen, twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek. (vo)

 

Ineke Oenema:
Het jonge kind

Het jonge kind Nederland is kampioen kleuteren. Toch weten we uit onderzoek dat je jonge kinderen niet per se beter voorbereidt op groep 3 door ze langer in groep 2 te houden. Maar hoe richt je een krachtige leeromgeving in, zó dat je de transities voor de kinderen minder hard maakt? Dat is het thema van de webinar van Ineke Oenema-Mostert, lector aan de Academie Primair Onderwijs van NHL Stenden Hogeschool. Ze zal ingaan op ontwikkeling en leren van jonge kinderen in samenhang met de handelingsbekwaamheid van professionals in voor- en vroegschoolse organisaties: niet alleen de doelen onderweg, maar ook hoe je daar komt, niet de harde knip maar de doorgaande lijn. Een webinar over spelen en leren. (po)

 

Janneke van de Pol:
Scaffolding

Leerlingen steeds een stapje verder helpen in hun leerproces, dat doe je met scaffolding of adaptief lesgeven. Van de Pol, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, vertelt je wat daar zoal bij komt kijken. Hoe stel je bijvoorbeeld een juiste diagnose van de kennis en het begrip van een leerling, zodat je daar op verder kunt bouwen? Van de Pol doet al jaren onderzoek op dit gebied en zag vele klassen van binnen. Behalve onderzoeksresultaten zal haar webinar dan ook praktische tips bevatten. (po/vo)

 

Kees de Glopper:
Lezen, kunst en kunde

Lezen is een raadselachtig wonder dat werelden opent én een vaardigheid die je kunt leren en onderwijzen. Naar lezen en effectieve leesdidactiek wordt veel onderzoek gedaan. Dit webinar gaat daar over. Het maakt duidelijk hoe je leerlingen kunt leren lezen met begrip. Al kan een leerling nog zo goed technisch lezen, zonder een brede woordenschat en kennis van de wereld blijft een tekst vaak abracadabra. Daarnaast moeten lezers actief op zoek gaan naar betekenis. Beginners moet je dit leren, door dit voor te doen en door in gesprek te gaan over de betekenis van een tekst. Kees de Glopper selecteerde met Amos van Gelderen en Roel van Steensel de wetenschappelijke artikelen die de kern vormen van het nieuwste deeltje in de Didactief Onderzoeksserie: Leer ze lezen. (po)

 

Dominique Sluijsmans en Martin Ringenaldus:

Formatief handelen

Toetsing roept bij leerlingen nog vaak negatieve reacties op. Maar wat ls toetsing iets wordt dat leerlingen helpt? Als toetsing iets wordt waarbij leerlingen geloof in eigen kunnen (terug)krijgen? Als  toetsing wordt ingezet als kans voor leren?
In deze webinar neemt Martin Ringenaldus je mee hoe het anders kan. Hij werkt als docent Duits intensief met formatief handelen in zijn onderwijs. Dat heeft in de loop der tijd tot vele inzichten en ook succeservaringen geleid. In deze bijdrage staat de praktijk van formatief handelen en de belangrijke rol van de docent centraal.
Dominique zal op basis van het verhaal van Martin reflecteren op wat  zijn praktijk zo sterk maakt vanuit wetenschappelijk onderzoek over formatief handelen. Vanuit de praktijk de verbinding leggen met de theorie én andersom is steeds de rode draad geweest in de vele gesprekken tussen Martin en Dominique. Ze kijken er naar uit hun gedachten op deze dag met jou te delen.

 

Eddie Denessen en Linda van den Bergh:

Werk maken van gelijke kansen

Werk maken van gelijke kansen. Iedereen heeft er de mond vol van en iedereen in Nederland lijkt verstand te hebben van onderwijs en iets van je te willen. Maar uiteindelijk is er maar één kapitein op het schip: jij moet als leraar beslissen welke koers je gaat varen en welke keuzes je gaat maken. Gelukkig is er genoeg onderzoek dat zegt welke interventies in de klas echt kansrijk zijn. 

 

Gert Biesta:

Wie bewaakt het kunstenaarschap van de leraar?

'Er komt enorm veel op het onderwijs af, en veel daarvan komt terecht op het bordje van de leraar. Naast alles wat het onderwijsbeleid terecht van het onderwijs vraagt, is er ook een niet aflatende stroom van goedbedoelde informatie uit wetenschappelijk onderzoek. Bij sommigen genereert dat enthousiasme, omdat het de belofte in zich lijkt te houden dat het onderwijs, net als bijvoorbeeld de gezondheidszorg, daarmee een stevig wetenschappelijk fundament kan krijgen. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar onderzoek dat aantoont welke interventies werken. Is dat de hoopvolle toekomst waar we met zijn allen de schouders onder moeten zetten? Ik denk het niet, omdat het idee van lesgeven als een interventie, van de vorming van de leerling als een effect, en van het onderwijs als een proces dat ‘werkt’ zoals machines werken, een verkeerd beeld geeft van de complexe dynamiek van het onderwijs. Daarmee wordt het unieke karakter van het leraarschap maar al te gemakkelijk ondermijnd. Hierover deel ik in dit webinar een aantal reflecties, mede gebaseerd op mijn ervaringen met onderwijsonderzoek in verschillende landen en contexten.'

 

Nog 2 sprekers volgen


Rondetafelgesprek Koers houden

We eindigen met een rondetafelgesprek over hoe je koers kunt houden in een school die voortdurend onderhevig is aan allerlei invloeden. Overheid, schoolbestuur, onderzoekers, ouders, ze willen steeds weer iets nieuws, iets anders, maar hoe zorg je ervoor dat het grote plaatje niet verloren gaat in de waan van de dag? (po/vo)

 

Nieuwsgierig geworden?
Meld je alvast aan voor het congres via [email protected] 

Tot de 24e!

 

Click here to revoke the Cookie consent