Online bekijken

Didactief, januari/februari 2017

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 24-01-2017 Gewijzigd op 15-02-2018
In het januari/februarinummer vind je weer allerlei onderzoek en een special over het Groene Lyceum. We hebben een interview met taalwetenschapper Folkert Kuiken over de invloed van thuistaal en je komt alles te weten over 100 jaar onderwijsvrijheid.

Opinie: Ontspoort passend onderwijs?

De Onderwijsraad kraakt in een recent rapport harde noten over de invoering van passend onderwijs: de effecten zijn onduidelijk, het draagvlak ontbreekt. Hoe zorgelijk is de situatie?

Sjoerd Karsten neemt ons mee naar de Mauritskade in Amsterdam en vertelt over de ontwikkeling van het spellingsonderwijs.

‘Thuistaal staat los van schoolprestatie’

Werk bij leerlingen met Nederlands als tweede taal de hele schoolloopbaan aan leesvaardigheid en woordenschat, zegt taalwetenschapper Folkert Kuiken. Dat ze al Engels, Turks of Arabisch spreken is een voordeel.

Rondom het binnenhof

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid van D66, en Arie Wilschut, lector Didactiek van de maatschappijvakken aan de HvA, geven hun mening over de centrale eindexamens.

Praktijknieuws

Groep 7/8 van basisschool De Pionier maakt elke week een digitale krant.

Op het Hyperion Lyceum is een nakijkcommissie van vwo-leerlingen.

Drie vragen aan Piet de Rooy

We vragen Piet de Rooy over de gang van zaken rondom de geschiedenisexamens.

Sietske Waslander over het vmbo.

Artikel 23: schrappen, opfrissen of vieren?

100 jaar bijzonder en openbaar onderwijs, met publiek geld gefinancierd en uniek in Europa.  Voor de een reden voor een feestje, de ander wil er de bezem door halen. Artikel 23, waarin de vrijheid van onderwijs is geregeld: zegen of vloek? Didactief sprak met betrokkenen en maakt de balans op.

Leeskilometers met e-boeken

E-boeken met een digitale voorleesstem helpen zwakke lezers in groep 3 om vlotter te lezen, vooral als de tekst gelijktijdig met het voorlezen oplicht.

‘Accepteer meer talen in de klas’

Meertalige leerlingen wisselen moeiteloos de ene taal af met de andere, soms zelfs in één zin. Anouk Ticheloven (24) onderzocht de voor- en nadelen voor de master Educational Sciences aan de Universiteit Utrecht.

Bijzondere scholen: hoe kiezen ouders?

Bij de stichting van een bijzondere school is de richting leidend. Maar past dat uitgangspunt nog bij de wens van ouders en leerlingen?

Met de inspectie op onderzoek uit

Hoe help je onderwijsmythes de wereld uit? Via de Academische Werkplaats Onderwijs vertelt Inge de Wolf, onderwijsinspecteur en bijzonder hoogleraar  onderwijssystemen. Didactief nam een kijkje.

begrijpend lezenAlles op een rij over begrijpend lezen in het po en het vmbo

Hoe zorg je dat leerlingen goed begrijpend leren lezen? Onderzoek biedt oplossingen.

‘Onderzoek negeren is onethisch’

Publicist en oud-leraar David Didau is een van de aanvoerders van de onderwijsrevolutie in Engeland en spreekt tijdens ResearchED 2017 op 21 januari. Zijn stokpaardje? Professionele scepsis.

100 jaar onderwijsvrijheid: de Montessorischool in Helmond

Fotograaf Joost Bataille bezocht de Montessorischool (po) in Helmond. Deze fotoreportage maakt onderdeel uit van de reeks100 jaar onderwijsvrijheid.

Special: 10 jaar Groen Lyceum

Docent Nils Garema: ‘Deze leerlingen zijn intelligent, maar leren liever op een praktische manier.’

Onderweg naar betere toetsing

Verantwoord toetsen is meer dan een cijfer geven na een proefwerk. Dat is de boodschap van het SLO-project Toetsing en verantwoording dat scholen samenbrengt in hun zoektocht naar een betere toetsaanpak.

Liever feedback dan hoger salaris

Investeren in scholing en salaris leidt niet tot meer of betere leraren. Feedback en coaching, na goed observeren met bijvoorbeeld de KBA-Kijkwijzer, helpen de leraar veel verder.

Democratie op de tocht

Onderwijs in democratie zou de kloof tussen mensen met een vmbo- en vwo-achtergrond moeten opheffen. Maar scholen lijken kansenongelijkheid eerder te versterken.

Daisy Mertens biotoopIn de biotoop van Daisy Mertens

Voor de rode pen is Daisy Mertens allergisch. Ze werd verkozen tot Basisschoolleraar van het jaar. ‘Ik praat eigenlijk nooit over goed of fout.’

‘Externe druk remt leermotivatie leraren’

Veel leraren verliezen hun zin om beter te worden in hun vak, ontdekte Joost Jansen in de Wal. Ze missen ruimte in de organisatie en een stimulerende schoolleider.

Kort onderzoek

Het januari/februarinummer stelt je op de hoogte van nieuw onderzoek.

Benadruk vrijheid in hrm

Wiskunde met cocktailglazen

Gratis schoolontbijt

Help, contextsommen!

Dating: leerkrachten voor een enquete over vroeg vreemdetalenonderwijs in het po

Kirschner kiest: Zelfverklaarde experts

In de wereld van vandaag lijken feiten steeds minder belangrijk. Iedereen – van leraar tot wetenschapper – kiest zijn eigen waarheid. Leerlingen zijn het slachtoffer.

Biesta kiest: In de ban van Bildung

De aandacht voor Bildung in het onderwijs is begrijpelijk, maar we moeten ons er niet op blindstaren. Andere pedagogische kernbegrippen zijn minstens zo waardevol.

‘Voetbal was echt het spel’

Didactief sprak met Erik de Heer (1997). Hij zat van 2002 tot 2010 op de reformatorische Ds. J. Bogermanschool in Dordrecht. ‘Elke week leerden we een psalm.’ Dit interview is onderdeel van de serie 100 jaar basisonderwijs.

Beter met META

Maak denkstappen expliciet. Dan presteren leerlingen beter en hebben ze meer plezier in het maken van opdrachten, bevestigt onderzoek naar de META-methode, winnaar van de NRO-onderwijsprijs 2016.

Geef ruimte aan nieuwsgierigheid

Vraaggestuurd leren is een mooi ideaal, maar stelt leerkrachten vaak voor dilemma’s. Dankzij gerichte opdrachten met mindmaps kun je toch ruimte bieden aan leervragen van leerlingen.

Leraar krijgt voet tussen deur bij examens

Leraren is meer betrokkenheid beloofd bij de curriculumherziening, ook wel Onderwijs2032. Het CvTE zegt nu de rol van leraren ook bij de eindexamens te willen versterken, maar er moet nog wel wat gebeuren voordat de deur echt opengaat.

Frank Jongbloed over misverstanden over het Nederlandse onderwijs.

Boeken

Hartger Wassink en Folkert Kuiken geven leestips

De nachtspelers’ is jeugdboek van de maand.

In ‘Blauwdruk voor de emergente school’ schrijft Ben van der Hilst over een horizontale schoolorganisatie.

Onderwijsmuseum: Oorlog als vermaak

 

Didactief mag drie exemplaren van ‘Blauwdruk voor de emergente school’ weggeven! Mail je naam en adres waar je abonnement naar verzonden wordt naar geus@didactiefonline.nl en maak kans

Click here to revoke the Cookie consent