Onderzoek

Gratis schoolontbijt

Tekst Bea Ros
Gepubliceerd op 27-01-2017 Gewijzigd op 25-08-2017
Begin de dag met een gezond ontbijt in de klas en kinderen leren sneller lezen, schrijven en rekenen. Dat blijkt uit een Brits experiment.

Leerlingen van ruim honderd Britse basisscholen bezochten een jaar lang – tussen september 2014 en juli 2015 – een gratis voorschoolse ‘breakfastclub’ op hun school. Hier kregen ze een gezond ontbijt voorgeschoteld, iets wat de meeste kinderen van huis uit niet gewend waren. Het project werd gefinancierd door het Britse ministerie van Onderwijs en de Education Endowment Foundation.
Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de gezonde start bevorderlijk was voor de leerprestaties. Kinderen in groep 2 waren, vergeleken met leeftijdgenoten van controlescholen, twee maanden verder in lezen, schrijven en rekenen. Bij kinderen in groep 6 waren de effecten bij lezen en rekenen iets kleiner, maar nog steeds positief; bij schrijven en Engels lagen ze ook twee maanden voor op leeftijdgenoten van controlescholen. De effecten waren het grootst bij kinderen die normaliter gedurende de dag geen gratis schoolmaaltijden kregen.
Niet alleen de prestaties werden beter, ook het gedrag en de concentratie in de klas. Dat gold voor alle kinderen, ook als ze niet de ontbijtclub bezochten. De onderzoekers vermoeden daarom dat het gezamenlijk eten van het ontbijt – het clubaspect – positief doorwerkt op het hele klassenklimaat.

Education Endowment Foundation, Evaluating the Effectiveness of School Breakfast Provision. November 2016. Meer info: educationendowmentfoundation.org.uk.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Onderzoek Kort' in het januari/februarinummer van Didactief, 2017.