Online bekijken

Didactief, november 2017

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 03-11-2017 Gewijzigd op 10-11-2017
Hoe staat het met het volwassenonderwijs in Nederland? Dat lees je in de nieuwe Didactief. Je vindt er ook meer over professionele leergemeenschappen en Lesson Study. Hoogleraar Eddie Denessen vertelt waarom hij kritisch is over differentiatie. 

Must Read!

Examens zijn een serieuze zaak
Begin oktober verscheen bij SLO de Curriculumspiegel 2017. De auteurs pleiten voor herziening van toetsing en examinering. Nu moet het CvTE nog over de brug komen.

Opleider heeft te weinig tijd voor onderzoek
De resultaten van onderwijsonderzoek mogen dn maar mondjesmaat in de lerarenopleiding doordringen, zelf (praktijk)onderzoek doen is overal in het curriculum opgenomen. Toch komen opleiders er zelf niet altijd aan toe.

Vergroot je repertoire met PLG
teamSamenwerken in een bovenschoolse professionele leergemeenschap: een pilotproject brengt in kaart wat het oplevert en wat er nog beter kan. Twee docenten vertellen over hun PLG. ‘Ik leerde mijn leerlingen erbij te betrekken.’ 

Tweede kans op de vavo
Voor laatbloeiers en uitvallers in het vo is er een vangnet: volwassenenonderwijs. Doet het vo zijn werk dan niet goed? Jawel, zeggen betrokkenen resoluut. ‘Je kunt domweg niet alle leerlingen binnenboord houden.’ Pijnpunt is wel dat sommige vo-scholen zelf ineens vavo’tje gaan spelen. 

Alles op een rij over ouderbetrokkenheid in het vo
In het vo kunnen kinderen meer eigen verantwoordelijkheid aan. Maar betrokken ouders blijven nodig, benadrukken onderzoekers. Dele daarom je informatie gul en stel je op als expert.

En lees ook

‘Goed onderwijs bestaat niet’
Zelf klom Eddie Denessen op van arbeiderszoon tot hoogleraar. In zijn oratie Verantwoord omgaan met verschillen is hij kritisch over de Nederlandse passie voor differentiatie. Hij pleit voor meer optimisme over wat leerlingen kunnen en vraagt leraren: zijn jullie verwachtingen wel hoog genoeg? 

Nieuwe structuur mbo
De wildgroei aan mbo-opleidingen wordt aangepakt voor een betere aansluiting op arbeidsmarkt en hbo. Maar docenten en studenten zijn minder enthousiast.

Doorpakken met formatief toetsen
Hoe kun je beter formatief evalueren? Doorloop een samenhangende cyclus, vanuit leerdoelen en met gerichte feedback. 

Mindmap van prentenboek
Kleuters lijken een prentenboek even goed te verwerken door mindmaps als door andere voorleesmethoden. 

Zittenblijven en dan treetje hoger
Sbo-leerlingen die blijven zitten in groep 8 stromen hoger uit. Ook na drie jaar zitten ze op een hoger vo-niveau. Maar niet elke leerling heeft dezelfde kans op zo’n extra laatste jaar.

Grenzen verkennen: Duits-Nederlands onderwijs
In het Duitse dorp Kranenburg is een derde van de inwoners Nederlands. De Euregioschool is voor Nederlandse en Duitse leerlingen de opmaat naar het eindexamen in een van beide landen.

Vaste rubrieken

Leerplicht versoepelen?
Hoe meer onderwijs, hoe beter, zijn we geneigd te denken. Maar zeker in het mbo gedijen sommige leerlingen niet. Hebben zij baat bij een flexibeler leerplicht? 

In rondom het binnenhof geven Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, en Linda Tukkers, schoolleider en jurylid Excellente School, hun mening over ranglijstjes.

Drie vragen aan Nobelprijswinnaar Ben Feringa
We spraken de Nobelprijswinnaar op het Generation Discover Festival van Shell Nederland in Den Haag. 

Factcheck: AOb en lerarenregister
Ben je tegen het lerarenregister, dan ken je het wetsvoorstel niet, aldus de AOb. Maar deze redenering lijkt onjuist, concludeert onderwijswetenschapper, leerkracht en BON-bestuurslid Mark van der Veen (33) in zijn masterscriptie voor de Open Universiteit.

Jaimy van den BroekeIn de biotoop van Jaimy van den Broeke: Van catwalk naar schoolplein
Met je uiterlijk bezig zijn voor de klas: veel leraren vinden dit not done. Maar met een lerarentekort én een groeiend imagoprobleem wordt (kleding)stijl wel degelijk belangrijker, zegt locatieleider Jaimy van den Broeke (39).

Rekenen vanuit leerdoelen
Inzicht in hun leerproces motiveert leerlingen. Maar dan moet je wel weten waar je precies naartoe werkt. Voor rekenen/wiskunde zijn er nu tussendoelen: handig bij formatief evalueren. 

‘Stel je studenten voortdurend vragen’
Een onderzoekende houding hoef je niet van nature te hebben. Ze valt aan te leren, ontdekte Marie-Jeanne Meijer, lerarenopleider aan Windesheim. Haar vragenlijst laat zien of je als opleider je studenten nog meer kunt stimuleren. 

D to go november 2017

Columns

Sjoerd Karsten neemt ons mee terug in de tijd, naar de Kaiser-Wilhelm-Schule

Sietske Waslander schrijft over het regeerakkoord in haar column Museum.

Gert Biesta vertelt over het Pedagogisch placebo-effect.

Juf Eline schrijft over haar ervaringen in haar klas in haar column Vriendjes.

Onderzoek kort

Goede band houdt leraar blij
Wat motiveert lio in Tanzania?
Opdreunen of interpreteren?
Levenspad
Kind en kleur
Zo word je leider
Onderzoekend lezen werkt
Kort & Goed: invloed van creatief schrijven op lezen

DTranslate: PCK (pedagogical Content Knowledge)
Gezocht: bètadocenten met ervaring met het nieuwe eindexamenprogramma in het vo.

Boeken

Recht op zweetvoeten? gaat over het jeugdboek van de maand.

In Evidence-informed onderwijs recenseert Amber Walraven het boek Klaskit.

Marieke Thurlings recenseert in Digitalisering en Bildung het boek Onderwijs in tijden van digitalisering.

Doe mee en maak kans op een exemplaar van Klaskit of  De zweetvoetenman!

 

Click here to revoke the Cookie consent