Onderzoek

Kort en Goed: lezen en creatief schrijven

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 03-11-2017 Gewijzigd op 22-02-2018
Gaan leerlingen door zelf (creatief) te schrijven ook beter, vaker en met meer plezier lezen?  

De bevindingen

Zelf schrijven heeft inderdaad een effect op lezen. Creatief schrijven (verhalen, gedichten) vergroot de betrokkenheid van leerlingen bij het lezen van literaire teksten. Ze krijgen meer taalgevoel en meer begrip van verhaalstructuren. En als je leerlingen laat schrijven over teksten bevordert dat hun leesbegrip. Het maakt daarbij niet uit of ze zakelijke teksten schrijven of persoonlijke (waarin ze hun gevoelens verwoorden). Jongeren schrijven meer dan gemiddeld; in het vo kun je daarbij aanhaken om het leesgedrag en -plezier te vergroten. In het po is het omgekeerd: veel leerlingen vinden schrijven lastig en lezen leuk. Bij hen kan vaker (voor)lezen, gevolgd door creatief schrijven, helpen om schrijven leuker en gemakkelijker te maken.

Tips voor leraren

Combineer lees- en stelonderwijs, want beide kunnen elkaar versterken. Zoals bij alle vakken is ook hier een heldere instructie belangrijk. Zet leerlingen niet zomaar aan het schrijven, maar verken eerst samen een onderwerp of laat ze eerst een tekst lezen (bijvoorbeeld een fragment uit een thriller als je leerlingen een spannend verhaal wilt laten schrijven). Zorg voor een veilige sfeer, waarin kinderen niet (meteen) afgerekend worden op wat ze schrijven. Gebruik peerfeedback, waarbij je leerlingen elkaar een tip en een top laat geven bij elkaars verhalen. Laat ze ook herschrijven en zo ontdekken dat een tekst zelden in één keer ‘af’ is. / BR

Emy Koopman, Zo fijn dat het niet fout kan zijn. De invloed van (re)creatief schrijven op lezen. Stichting Lezen, 2017. Te downloaden op lezen.nl.

Dit artikel verscheen in de rubriek 'Kort en goed' in Didactief, november 2017.

Click here to revoke the Cookie consent