Online bekijken

Didactief, maart 2018

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 21-02-2018 Gewijzigd op 22-02-2018
Beeld Remco Schoppert
Deze maand is Didactief samengesteld door gasthoofdredacteur Jasmijn Hamakers-Kester (rector Vathorst College). Je leest onder andere over zelfevaluatie van scholen, corporate tribe en deep democracy, samenwerken en de pilot regelluwe scholen. 

Must read!

Critical friends
Niet de inspecteur, maar je collega’s vertellen wat er nog beter kan. Als school bepaal je vervolgens zelf waar je mee aan de slag gaat. Zelfecover Didactief maart 2018valuatie en audits zijn mogelijk binnen het nieuwe toezicht, zolang je maar aan de basiskwaliteit voldoet.

Gelijke kansen, ongelijk onderwijs?
Kansenongelijkheid blijft een veelbesproken thema. Als je echt recht wilt doen aan alle verschillen tussen leerlingen, moet je het onderwijs dan niet ongelijk inrichten?

Deep democracy
Hoe zorg je voor een harmonieuze schoolcultuur? Antropoloog Jitske Kramer heeft onconventionele adviezen voor schoolleiders en docenten: stop met vergaderen, ga conflicten aan en koester de onderstroom.

In de biotoop van Teijl van Beest: expert in samenwerken
Teijl van Beest is naast docent wiskunde en geschiedenis ook coördinator zelfverantwoordelijk leren. Die taak vraagt om een kritische houding. ‘Als je out of the blue een samenwerkingsopdracht geeft, kun je veel leerrendement mislopen.’

Handvat voor hoge verwachtingen
Hoe kunnen leraren het leren van hun leerlingen bevorderen? Tal van onderzoeken zijn uitgevoerd en nog steeds zijn we op zoek naar antwoorden. De bekendste checklist die we inmiddels hebben, is die van John Hattie.

Alles op een rij over… leren in groepjes (po)
Hoe gebruik je groepsopdrachten om het leren te stimuleren? We zetten handreikingen uit onderzoek van de laatste jaren op een rij.

Lees ook…Jasmijn Hamakers-Kester

In Zichtbaar opent gasthoofdredacteur Jasmijn Hamakers-Kester het maartnummer.

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66, en Jan Berende, docent wiskunde, geven hun mening over het aantal lesuren op het vo.

Drie vragen aan Tanja Janssen
Zij deed samen met Daphne van Weijen onderzoek naar schrijfonderwijs in het po.

Research-informed aan de slag
Hoe krijg je wetenschappelijke kennis de middelbare school in, van vmbo tot vwo? Voormalig leraar Monique Bettman (50) onderzocht het voor haar masterscriptie onderwijskunde voor de Universiteit van Amsterdam.

Passend onderwijs in pers en politiek
Besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten mochten zelf afspraken maken rond passend onderwijs. Nee, oordeelt de Tweede Kamer, geef de leerplichtambtenaar de beslissende stem. Nu is het aan minister Slob om te bepalen hoe het verder moet.  

Wat heb je aan onderzoek over wat werkt?
'Wanneer er in dit tijdschrift geschreven wordt over iets dat ‘werkt’, gaat het meestal om een resultaat van kwantitatief onderzoek dat is gemodelleerd naar medisch onderzoek. Daarin worden twee groepen patiënten vergeleken en wordt nagegaan of er een statistisch significant verschil optreedt tussen de groep die een bepaald medicijn krijgt en de groep die dit niet krijgt. Het klinkt heel solide, maar er zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen bij dit type onderzoek.' Lees het opiniestuk van Koeno Gravemeijer.

Martijn van de Griendt maakte een nieuwe foto op de Alan Turingschool, dit keer over beter kijken.

Wiskunde C: volwaardig vak
Het examenprogramma wiskunde C is in 2015 ingrijpend vernieuwd, maar trekt nog steeds weinig leerlingen. Betere voorlichting moet daar verandering in brengen. ‘Wiskunde C is bij uitstek geschikt voor leerlingen met een Cultuur & Maatschappij-profiel.’

Licht op schaduwonderwijs
In de wereld van private bijles en examentraining gaat veel geld om, blijkt uit recent onderzoek naar schaduwonderwijs. Kinderen van hoogopgeleide, goed verdienende ouders profiteren.

Ruimere regels, beter onderwijs: po
Afwijken van de regels: dat mag in een pilot waarin scholen, ministerie en onderzoekers samen kijken hoe het onderwijs beter kan. De tweede tussenrapportage presenteert al veelbelovende vernieuwingdocenten, waarover twee scholen vertellen. Deel 1 (po) van een tweeluik.

Zij-instroom te duur?
De subsidie voor zij-instroom – vooral benut door mbo – is ook bedoeld voor po en vo. Toch benutten nog maar weinig scholen deze kans.

Columns

Sjoerd Karsten vertelt over de dikke Van Dale

Gert Biesta schrijft leren samenleven in Wees ontvankelijk

Sietske Waslander schrijft over gepersonaliseerd onderwijs in Digitale paradox.

De klas van Juf Eline is dol op Pluk van de Petteflet. Lees er meer over in haar column Kraanwagentje.

Onderzoek kort

Liever schooltekst dan nieuwsbericht
Instructie in leesstrategieën is zinvol. Maar probeer het in te bedden en verwacht niet meteen resultaat, waarschuwt onderwijskundige Mariska Okkinga.

Samenwerkend leren: Azië aan kop
Scholieren in Singapore zijn er wereldwijd het beste in, blijkt uit de eerste PISA-meting voor samenwerkend leren. En meisjes werken beter samen dan jongens.

Meer letterkennis door rollenspel
Kleuters hebben kleine stapjes nodig, en die geef je ze als leraar. Gaan ze zelfstandig aan het werk, dan blijkt een rollenspel te helpen.  

Geef pabo-student meer grip op leren
Afgestudeerden van de academische pabo willen onderwerpen diepgaand begrijpen, maar ze sturen desondanks hun leren beperkt zelf aan.

Seksuele voorlichting
Oeganda kent een hiv-epidemie en veel tienerzwangerschappen. Alle reden om jongeren op scholen goede seksuele voorlichting te geven.

Adolescentenbrein
Het heet het corpus striatum: een gebied in de grote hersenen, dat bij adolescenten extra actief is. Daardoor zijn ze zo gevoelig voor beloningen en wat slordig in het nadenken over langetermijngevolgen.

Begrijpelijke taal
Voor het po was er al CLIB, een maat voor leesbaarheid. Dankzij het NWO-programma Begrijpelijke taal is er nu ook een tool voor het vo.

Pester is populair
In het vo wordt pestgedrag beloond met populariteit. Jongeren die de slachtoffers verdedigen, zijn juist minder populair.  

Kort & goed: samenwerken aan onderwijsvernieuwing
Hoe kunnen schoolleiders en leraren samen werken aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs?  

D translate: metacognitie
Wat betekenen toch al die (buitenlandse) termen uit onderwijsonderzoek waar iedereen het steeds over heeft? Didactief vertaalt ze in gewoon Nederlands.  

D dating: basisscholen voor TIMSS onderzoek gezocht!

Boekenzeb

Bekijk de exclusieve voorpublicatie van ‘Een geschiedenis van het onderwijs in Nederland’ van Piet de Rooij. Monique Marreveld recenseert het boek in Terechte vragen bij onderwijs2032.

Zeb. Is het jeugdboek van de maand. Lees de recensie van Bea Ros in Twee plus twee is voortaan vijf.

In Inzicht in het nieuwe toezicht recenseert Ferdinand Mertens het boek ‘Veranderend toezicht: werken aan wederzijds vertrouwen tussen school en inspectie’.

In Handvat voor hoge verwachtingen recenseert gasthoofdredacteur Jasmijn Hamakers-Kestedidactisch coachenr het boek ‘Didactisch coachen’.

Winactie:

Click here to revoke the Cookie consent