Didactief, juni 2018

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 12-06-2018
De zomervakantie staat bijna voor de deur en met de zomerse energie in ons lijf gaan we er nog een paar weken tegenaan. In dit nummer onder andere alles wat je wil weten over curriculumontwikkeling, artikelen die aansluiten bij de Onderwijs Researchdagen en een special over de AERA 2018, de grootse internationale onderwijsconferentie ter wereld.

Must read!

Curriculum in 7 haltes
Negen ontwikkelteams met in totaal 125 leraren en 18 schoolleiders buigen zich over de vraag wat leerlingen in het po en vo ‘straks’ allemaal moeten kennen en kunnen. Bepalen zij inderdaad ons nieuwe curriculum? En hoe nieuw gaat het eigenlijk worden? Didactief sprak met vakverenigingen en andere betrokkenen en maakt een tussentijdse balans op.

Als het over seks gaat
Ga eens wat vaker het gesprek aan met je leerlingen over seksualiteit, zegt antropoloog Willemijn Krebbekx. Ook gewoon bij geschiedenis of Nederlands. Ze promoveerde op onderzoek naar jongeren en seksualiteit op middelbare scholen.

Beter omgaan met verschillen
Als leraar kom je het begrip geregeld tegen: differentiëren. Maar wat wordt er nou precies mee bedoeld en wanneer is het effectief? Groningse onderzoekers hebben studies uit de afgelopen twintig jaar ontleed.

In de biotoop van Heleen Buhrs
Terwijl de Raad voor Cultuur vraagt om leesvaardigheid en -plezier effectiever te bevorderen, verslindt Heleen Buhrs met haar leerlingen (literaire) verhalen, gedichten, sprookjes en fabels.

 

Alles op een rij over... pesten in het vo
Wat kun je doen als een leerling gepest wordt en hoe help je dit te voorkomen? Didactief zette de onderzoeken van de afgelopen vijftien jaar op een rij. 

Schrijven met een maatje
Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter leren schrijven als ze elkaars teksten becommentariëren. Mariëtte Hoogeveen begon zo'n vijf jaar geleden met de ontwikkeling van een lessenserie schrijfonderwijs met peer response voor groep 4 tot en met 8. ‘Ze ontdekken zichzelf als schrijver. Dat is zo mooi om te zien.’

Zittenblijven of niet? 
Docenten bepalen in twijfelgevallen elk op hun eigen manier waarom een leerling over mag of niet. Janneke Sleenhof onderzocht door middel van interviews met docenten welke factoren een rol spelen bij deze beslissing. "Intuïtie? Altijd! Het begin altijd met een gevoel: denk ik dat-ie het kan halen?" 

Samenwerkend leren: zo vind je de balans
Bij samenwerkend leren is het belangrijk dat je je leerlingen hulp aanbiedt én hen zelf de controle laat houden. Dat concluderen Utrechtse onderzoekers Anouschka van Leeuwen en Jeroen Janssen na een literatuurstudie.  

 

Samen sterker
Wat heb je als school nodig om een professionele leergemeenschap te worden? Henk Sligte, Wildried Admiraal, Wouter Schenke, Yolande Emmelot en Loes de Jong van het Kohnstamm Instituut en ICLON laten zien hoe veertien vo-scholen het aanpakken.  

 

Lees ook...

Lerarenopleiding op onderzoek uit
Onderzoek doen en begeleiden is een onderwerp dat in lerarenopleidingen vooral vragen oproept. Het zou helpen als de overheid onderzoek in de opleidingen meer stimuleert, concluderen Fer Boei en Martijn Willemse. 

3 vragen aan Suzan van Brussel
Suzan van Brussel onderzocht hoe je je als leraar tegen je eigen vooroordelen kunt wapenen. Vrijdag 15 juni 2018 spreekt ze op de ORD. Speciaal voor de online lezers niet 3, maar 4 vragen aan haar. 

Opinie: wordt inspectie te begripvol?
De inspectie houdt rekening met verschillen tussen scholen. Tijdens haar jaarlijkse congres Staat van het Onderwijs suggereerde ze in de toekomst verschillende meetlatten te willen hanteren. Goed idee? Paul Audenaert (directeur Van Brienenoordschool), Thoni Houtveen (lector Geletterdheid Hogeschool Utrecht) en Otto Vrijhof (interim-directeur obs De Vierambacht) geven hun mening. 

Rondom het binnenhof: passend onderwijs
Elke maand gaan onderwijskenners, politici en bestuurders in gesprek over een brandende kwestie. Deze maand: passend onderwijs. Peter Kwint, Tweede Kamerlid SP: "De tijd van pappen en nathouden is voorbij: stel bij passend onderwijs de leraar weer centraal. En herstel zo het draagvlak." Bas Wesseldijkdirecteur-bestuurder van samenwerkingsverband primair onderwijs De Meierij, Den Bosch, reageert hierop: "Ongefundeerde kritiek op passend onderwijs is demotiverend. Zorg liever dat de volgende generatie nog in het onderwijs wil werken."

Onderzoekende student: Chinese tonen in een quiz
Oefenen met tonen is belangrijk voor leerlingen die Chinees volgen, maar kan ook saai worden. Gamification kan het leuker maken, zag Lars Scholten (32) tijdens zijn masteronderzoek voor Chinastudies aan de Universiteit Leiden.

Wat mankeert Siem? 
In de jaren dertig observeerde pedagoog Ida Freye kinderen met autisme die voor het eerst als zodanig werden beschreven. Haar werk in een Nijmeegs tehuis is lang onderbelicht gebleven.  

Kindje kijken
Elke maand fotografeert Martijn van de Griendt de Alan Turingschool. Online lees je ook zijn blog bij de foto van deze maand.

 

Columns

Sjoerd Karsten vertelt over schoolwandelingen.

Paul Kirschner schrijft over toetsen als leerstrategie

Sietske Waslander stelt de therapeutisering van de jeugdhulp en het onderwijs aan de kaak.

Juf Eline gaat op zoek naar de meest efficiënte manier om haar kleuterklas in te smeren met zonnebrand

 

Onderzoek kort

Praat met meertalige kleuters
Een Q&A met Annegien Langeloo. Meertalige kleuters hebben soms nog moeite met het Nederlands. Daarom is het belangrijk gesprekjes met hen te voeren. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek dat Annegien Langeloo op de ORD presenteert.

In gesprek bij Engels
De ambities voor Engelse gespreksvaardigheid in vmbo-gt, havo en vwo mogen hoger, concludeert SLO na een steekproef onder ruim 1.700 leerlingen. 

Leren door te doen én door instructie
Tijdens W&T-lessen zouden leerlingen vooral al doende moeten leren, maar de combinatie met expliciete instructie pakt gunstiger uit.

Verkiezingen 
Gaan scholieren zich door schaduwverkiezingen meer betrokken voelen bij politiek en democratie? En hoe pakken scholen die verkiezingen aan?

Nieuwsgierig
De prestaties van leerlingen zijn van allerlei factoren afhankelijk. Sommige kun je beïnvloeden, andere niet, zoals het familie-inkomen. Hoe al die factoren op elkaar ingrijpen, blijft een vraag voor onderzoekers.

Turks talent
Waardoor lukt het sommige nakomelingen van Turkse migranten zo goed carrière te maken, waar andere tegen vooroordelen aanlopen?

Botsende burgerschapsvisies 
Scholen, leraren en de overheid kijken verschillend tegen burgerschap aan, zonder dat zij dit van elkaar lijken te beseffen.

Kort & goed: bewegingsonderwijs
Wat doen basisscholen aan bewegingsonderwijs en hoe verhoudt dat zich tot de jaren ervoor?

D translate
In D translate wordt deze maand uitgelegd wat een meta-analyse is. 

D dating: Gezocht: 3- en 4-vwo-klassen

 

Boeken

Bea Ros recenseert het jeugdboek Jij en ik. Verhalen over vriendschap en vluchtelingen.

Lees wat Martin Bootsma vindt van ADHD: Macht en misverstanden door Laura Batstra.

Wat vinden Fadie Hannah en Marjolein Zee van UDL: Universal Design for Learning in de praktijk. Lessen ontwerpen voor iedereen. door Loui Lord Nelson

 

Winacties

Didactief mag van zowel Jij en ik. Verhalen over vriendschap en vluchtelingen. als van ADHD: Macht en misverstanden drie exemplaren weggegeven. Vul het formulier in om kans te maken!

 

Didactief Special

In de Didactief Special lees je alles over de grootste onderwijsconferentie ter wereld: AERA. Vijf dagen lang konden deelnemers zich laten bijpraten en inspireren tijdens de 2.500 sessies, paneldiscussies en presentaties. In deze special een kleine greep uit dit immense aanbod. 

Gerelateerde artikelen
Nieuws

Online extra's bij zomernummer juni 2018

12-06-2018

Online bekijken

Didactief, januari/februari 2018

24-01-2018

Click here to revoke the Cookie consent