Didactief, mei 2017

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 02-05-2017
In het meinummer leest u over Stichting LeerKRACHT, een interview met Alma Harris, innovatieve scholen en nog veel meer!

Must read

Fit door een pizzasessie
Van 16 pilotscholen vijf jaar geleden naar 474 deelnemers in 2017: Stichting leerKRACHT groeit. Ze vindt zichzelf geen reguliere onderwijsadviesdienst. De aanpak is inderdaad anders, met schoolcoaches die pizza- en bordsessies begeleiden en collega’s aanjagen. Maar klopt het imago van vrijwilligerswerk nog wel? En hoe zwaar is het programma eigenlijk?

Interview met Alma Harris: ‘De Dutch way? Dat is balans’
We overdrijven niet als we zeggen dat dat deze Britse hoogleraar lyrisch is over ons  onderwijssysteem. Didactief voelde haar aan de tand over leiderschap en excellentie. 'Relatief weinig toppers? Ach, je kunt het slechter treffen.’

Doelen voor de toekomst
Innovatieve scholen stellen toekomstgerichte doelen: kritisch denken, creatief zijn. leerlingen voMaar hoe onderwijzen ze dat precies? En hoe toetsen ze dit? Onderzoekers bezochten onder andere het Hyperion Lyceum.

Touwtrekken om vak en examen
Twintig jaar discussie, en dan nog geen verplicht onderdeel: de taalkundelobby illustreert de strijd over vakinhoud en examens. ‘Uiteindelijk is bij politieke beslissingen niet alles terug te voeren op juistheid van argumentatie.’

Gelijke kansen op excellentie
Hoe herken je een excellente leerling? Zelf wijs je wellicht andere leerlingen aan dan de eindtoets of een intelligentietest. Zet dus verschillende middelen in, zodat je niemand over het hoofd ziet.

Het roer moet om: toezicht is contraproductief voor gewichtenleerling
De Onderwijsinspectie legt de lat lager voor scholen met gewichtenleerlingen. Dat is geen stimulans om achterstanden weg te werken. Het kan anders: bekijk de opbrengsten apart voor deze leerlingen, en beoordeel scholen op goede resultaten.

Alles op een rij over… Toetsen in het vo
Hoe zet je een goede toets in elkaar? Hoe zorg je ervoor dat die de informatie oplevert die je nodig hebt? Onderzoekers geven tips.

En lees ook…

Gemengde gevoelens over racisme
Jongeren met een etnisch gemengde achtergrond krijgen wisselende reacties op hun herkomst. Degenen met incidentele negatieve of alleen positieve ervaringen lijken een buffer te hebben.

popcornPopcorn proeven terwijl je leest
Kinderen die leren zintuiglijke en motorische ervaringen aan een tekst te verbinden, gaan beter begrijpend lezen, en krijgen er meer plezier in.

Wat is er mis met een goeie steekproef?
Van je taalprestaties uit groep 2 en toetsscores uit groep 7 tot de sociale status van je buurt en hoeveel je ouders verdienen: dankzij het Nationaal Cohortonderzoek (NCO) weten we straks alles. Maar hoe zit het met de privacy?

Vaste rubrieken

Opinie: De ‘basisschoolleraar+’

Maak voor academisch opgeleide leerkrachten een apart functieprofiel, met goede doorgroeimogelijkheden en een hoger salaris. Daarvoor pleit de vorig jaar opgerichte  beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BAB). Een goed idee?

In Rondom het binnenhof geven Tunahan Kuzu, Tweede Kamerlid bij DENK, en Benedict Hamans, recotr Stedelijk Gymnasium Schiedam, hun mening over brede en categorale scholen.

Drie vragen aan Camille Welie over tekstbegrip van informatieve teksten op het vo.

Onderzoekende student Sonja de Jong over Onderzoekend en Ontwerpend Leren.

In De Biotoop lezen we over een privéschool in Dubai.

Natuur & Techniek in 3D
Sinds kort online: een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie die voor de onderbouw de kerndoelen concretiseert en handvatten voor vakoverstijgend werken biedt. ‘Reuzehandig als je zelf een vak in elkaar zet.’

‘ik wilde elke dag toneelspelen’.
Susanne Oudejans (1979) over haar tijd op de toen net opgerichte Freinetschool in Heiloo.

Columns

Sjoerd Karsten over de Haveloozenschool.

Sietske Waslander over taal.

Gert Biesta over onderwijs dat te kindvriendelijk is.

Frank Jongman over de directeur als boeman

Onderzoek kort

‘Dyslexie gaat over klankverwerking

Het hoofd wil ook wat

Onderwijskansen in Indonesië

Meer bewegen kost meer geld

Lezen betekent plannen

D Translate: Mattheus-effect

D dating: onderzoek naar een oefenprogramma voor breukenonderwijs.

Kort & Goed: uitje naar Science Center

Boeken

cover Eureka!‘Er is geen vorm waarin ik pas’ van Erna Sassen is jeugdboek van de maand.

Amber Walraven recenseert ‘Wat we kinderen echt kunnen leren’

Arjan Moree recenseert ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo’.

Didactief mag drie exemplaren van ‘Eureka! Didactiek voor het leren onderzoeken in het vwo' weggeven. Mail je naam en adres waarop jouw Didactief bezorgd wordt  naar didactief@didactiefonline.nl en maak kans! 

Gerelateerde artikelen
Interview

'Leraren willen meer inhoudelijke sturing'

26-03-2014

Online bekijken

Didactief, januari/februari 2017

24-01-2017