Didactief, juni 2019

Tekst Monique Marreveld
Gepubliceerd op 18-06-2019
Prachtig juninummer - Het laatste nummer voor de zomervakantie, daar hebben we natuurlijk extra ons best voor gedaan.

Gasthoofdredacteur, Edith Hooge, voorzitter van de Onderwijsraad sinds januari 2019 (het belangrijkste adviesorgaan van de regering inzake onderwijs) hield ons scherp.

Hooge opent Didactief met een prikkelend redactioneel over invloed en betrokkenheid van ouders en leerlingen. Voor wie is het onderwijs?

 

School aan de ouders

Enquête

Ouders zijn steeds minder te motiveren voor het verlenen van hand- en spandiensten voor de school, maar ze zijn wel steeds meer gefocust op goede leerprestaties van hun kind(eren). Dat blijkt uit een (representatieve) enquête  die in mei 2019 is uitgevoerd onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek & Advies uit Utrecht.

 

Geldstromen en inspraak

Nieuws - Didactief sprak ouder Marije van den Berg over de rol van de medezeggenschapsraad op school: ‘Geld inzetten is keuzes maken’. We bezochten de piepjonge basisschool School of Understanding waar ouders de begroting checken en zorgen dat de wifi werkt. En we spraken met Albert Wijnsma van Academie Tien, die juist heeft geleerd ouders weer op afstand te zetten.  
Lees het openingsverhaal: School aan de ouders.

Abonnee worden? Dat kan hier. Studenten betalen het eerste jaar maar 34 euro!

School aan de leerling

Hoe zien leerlingen hun schoolomgeving? Hoe belangrijk vinden ze een mix van verschillende achtergronden in de klas? Zes leerlingen van 9, 10, 11, 12 en 15 jaar beantwoorden vragen van onze gasthoofdredacteur. ‘Mijn klasgenoot maakt me bewust van wat niet vanzelfsprekend is.’ Online beantwoorden de leerlingen ook de extra vraag: wat vinden ze een goede leraar?

 

Leerlingen beslissen mee

Opinie - In Waalwijk mochten leerlingen meebeslissen over de nieuwe directeur. Een goed idee? Wiel Veugelers, Paul Kirschner en Jan Maarten de Bruin doen hun zegje in opinie. 

Cartoon: Berend Vonk

 

Wie ben jij?

Biotoop - ‘De thuissituatie heeft veel invloed op de groepsdynamiek’, zegt Esther Schipper, leerkracht in groep 6/7 van de Corantijn in Amsterdam. Een ouder zette samen met de school een filmproject op waarbij klasgenoten elkaar thuis interviewden. De sfeer in de klassen is er door verbeterd.

 

Het leukste moment


Foto Amy Blaauw, Grafisch Lyceum Utrecht.

Praktijk in Beeld -
De Onderwijsraad organiseerde een fotowedstrijd voor leerlingen ter gelegenheid van zijn 100-jarig jubileum. Dit zijn de winnende foto's.Foto Roland Huttenga: bso Guido de Bres, Ommen.


Foto Marijn Beretta, Metzo College, Doetinchem.

 

Wie is de baas?

Nieuws - In Rondom Binnenhof reageren Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid Groen Links), Rudmer Heerema (haar collega voor de VVD) op de stelling van Edward Moolenburgh, directeur van de Vereniging van algemeen bijzondere scholen VBS: een school stichten is een recht van ouders.

Interview - Herman Tjeenk Willink, minister van Staat en auteur van Groter denken, kleiner doen, over de vrijheid van onderwijs en nog veel meer in een groot interview.

 

Eigenaarschap

Column - Jongeren bewijzen: praten mét is beter dan praten óver. Sietske Waslander pleit voor meer aandacht voor de rol van leerlingen en studenten als mede-eigenaar van de gemeenschap die een school ook is.

 

Baat bij goed oudercontact

Onderzoek/praktijk - De Amsterdamse Willibrord (po) merkte dat ouders elkaar nauwelijks kenden. Leerkracht Mirjam Blok verdiepte zich in onderzoeksliteratuur over oudernetwerken en deed er haar voordeel mee. Lees het in Leraar onderzoekt. En wil je komend schoolseizoen meedoen aan deze serie? Mail redactie@didactiefonline.nl.

Abonnee worden? Dat kan hier. Studenten betalen het eerste jaar maar 34 euro!

 

ORD-SPECIAL

Onderzoek - Op 26, 27 en 28 juni vinden in Heerlen de OnderwijsResearchDagen plaats. De meeste leraren staan dan nog voor de klas. Reden voor een Onderzoek Kort Extra: een longread van Christian Bokhove, associate professor aan de universiteit van Southampton met alles wat je moet weten over onderwijsonderzoek. Hij legt uit waarom het belangrijk is en slaat schijnbaar moeiteloos (maar glashelder) een brug tussen ‘harde’ en ‘zachte’ kennis.

 

ORD-keynote: de ‘ideale’ leeromgeving

Onderzoek/column - Een prikkelende boodschap van Paul Kirschner die perfect past bij zijn keynote over wat je wel en niet moet doen (volgens de wetenschap): zijn je leerlingen bang voor de toets? Toets vaker. Met oefentoetsen help je ze over hun angst heen.

 

ORD-keynote: arbeidsmarkt

Onderzoek/interview - Hoogleraar Frank Cörvers adviseert in het vraaggesprek dat we met hem hielden: de overheid, behandel leraren beter als je het lerarentekort echt wilt tegengaan.

 

Onderwijs (om) te vormen

Onderzoek/opinie - Ter gelegenheid van de ORD schreven Rob Martens en Ellen Klatter een oproep voor ander onderwijsonderzoek. Hun pleidooi: Als we leerlingen gelijke kansen willen bieden, dan zullen we meer (complex) onderzoek moeten doen naar verbeteringen in ons onderwijs. Wil je dit manifest ook ondertekenen, mail dan je naam naar redactie@didactiefonline.nl.

 

NOG MEER KORT ONDERZOEK

Met een rubric kun je houdingen in burgerschap van leerlingen formatief beoordelen.

Lees ook wat we weten uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam over het aanleren van democratische waarden bij jongeren in het artikel De kernwaarden van de democratie.

Gespreid oefenen is een effectieve studeermethode. Maar vol houden zonder toezicht is een dingetje.

Meetkunde en beeldende kunst hebben raakvlakken. In het project Meetkunst werden ze gecombineerd.

De AIM-methode (dompel de leerling onder in de doeltaal ofwel impliciete instructie met veel taalinput en oefening) werkt goed bij Frans.

Hoe kun je vmbo-k-leerlingen helpen met begrijpend lezen?

 

Abonnee worden? Dat kan hier. Studenten betalen het eerste jaar maar 34 euro!

 

D-translate

Wat betekenen toch als die (buitenlandse) onderzoektermen? Didactief vertaalde er al 20 voor je. Deze maand N (lettersymbool).

 

D-dating

Je kunt je hier aanmelden om mee te doen aan onderzoek naar SterkWerk, een anti-pest-aanpak voor de bovenbouw van het po.

Onderzoek kortjes over moedertaal, dyslexie en Engels en seksuele vorming.

En een grote toegift: onderzoek naar samenwerkende studenten in het mbo: het gaat niet vanzelf, reflectie helpt.

 

ACTUEEL 

Het beste schooladvies

Onderzoek - Elk jaar borrelt de vraag weer op – moeten we varen op de leerkracht of op een eindtoets? Groningse onderzoekers hebben het opvallende antwoord als het gaat om de Centrale Eindtoets (CvTE/Cito): het beste advies komt van… de leerkracht.

 

Toekomstgericht onderwijs

Onderzoek - Monique Volman verdedigde in april al innovatieve scholen, in dit nummer presenteert ze onderzoek waaruit blijkt dat vernieuwingsscholen goed blijven presteren op traditionele doelen. Een mooie bijdrage aan de landelijke discussie, dunkt ons.

 

Column - Ferry Haan verdedigt het eindexamen als vormende ervaring.

Onderzoek - De Universiteit Groningen onderzocht hoe leraren leerlingen met depressieve en angstige gevoelens kunnen helpen (zonder hulpverlener te spelen). Crux: een luisterend oor.

Interview - Lees ook (exclusive online) het interview met Andy (Professional Capital) Hargreaves over kinderen die hun problemen mee de klas in nemen en hoe je daar het beste mee kunt omgaan.

Onderzoek - Aandacht voor taalregels is nog relatief recent, blijkt uit een studie naar het Nederlandse taalonderwijs tussen 1750 en 1850. Van schoonschrift naar communicatie.

Nieuws - En nog meer geschiedenis met een actueel tintje: in Amerika kwam in 1925 een natuurkundeleraar voor de rechter omdat hij de evolutieleer aan zijn klas had uitgelegd. Sjoerd Karsten over het ‘apenproces’.

Onderzoek/praktijk - Masterstudent Esther Baptist onderzocht hoe havisten een profiel kiezen.
 

Recensies

Erik Meester bespreekt het veel geprezen boek Becoming a High Expectation Teacher: raising the bar van Christine Rubie-Davies; Erik Ex buigt zich over Juffen zijn toffer dan meesters. En nog meer mythes over leren en onderwijs van onze Paul Kirschner, Pedro de Bruyckere en Casper Hulshof.  Bea Ros schreef een prachtstukje over een hervertelling van Shelley’s klassieker Frankenstein.

 

En dan nog: de leukste tips voor in de klas én daarbuiten in D to go. Deze maand: veiliger praktijklokaal, leerproces langs algoritmes, tips voor pabo-rekentoets, expeditie Moendoes en hoe herken je nepnieuws.

 

Abonnee worden? Dat kan hier. Studenten betalen het eerste jaar maar 34 euro!

Gerelateerde artikelen
Online bekijken

Didactief, april 2019

02-04-2019

Online bekijken

Didactief, mei 2019

08-05-2019

Click here to revoke the Cookie consent