Nieuws

Leraar: een professie met perspectief

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 04-02-2020 Gewijzigd op 28-01-2021
In het verdiepende drieluik Leraar: een professie met perspectief (3 delen) brengen 60 auteurs in 30 hoofdstukken bij elkaar wat er bekend is uit onderzoek rond loopbaanontwikkeling van leraren en verbinden dat met de praktijk in scholen.

 

Aan de hand van drie thema’s biedt de bundel leraren en schoolleiders handvatten om het gesprek over beroepsbeeld, loopbaan- en ontwikkelperspectieven te verrijken met de uitkomsten van onderzoek:

  • Loopbaanontwikkeling en professionele ontwikkeling van leraren (deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld).

  • Concrete loopbaanmogelijkheden (deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep).

  • De randvoorwaarden die daartoe binnen scholen nodig zijn (deel 3: Een leeromgeving voor leraren).

 

Deel 1

Het eerste deel gaat over de vraag hoe het denken in en ondersteunen van loopbanen kan bijdragen aan een aantrekkelijk beroep en de passie van leraren. Aan bod komt onder meer hoe leraren keuzes maken in hun loopbaan. Hoe ontwikkelen ze zich en hoe combineren ze lesgeven met andere rollen binnen of buiten de school? En wat hebben starters en meer ervaren leraren nodig voor hun professionele ontwikkeling?

Snoek, M., Van Tartwijk, J., & Pauw, I. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectiefDeel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Download deel 1 gratis >> 
Of bestel het papieren boek (deel 1) in de webshop >>

 

Deel 2

Het tweede deel gaat over de mogelijkheden om het werk als leraar te verbreden en te verdiepen. Aan bod komen onder meer de leraar als vakdidactisch expert, onderzoeker, coach voor collega’s,  curriculumontwikkelaar en teacher-leader. Wat houden deze loopbaanmogelijkheden in, hoe kunnen leraren zich daarin verder ontwikkelen en welke ondersteuning hebben ze daarbij nodig?

Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Download deel 2 gratis >>
Of bestel het papieren boek (deel 2) in de webshop >>

 

Deel 3

In het derde deel staat de school als leeromgeving voor leraren centraal: hoe kunnen zij zich individueel en als team ontwikkelen. Thema’s als teamontwikkeling, bovenschools netwerkleren en strategisch personeelsbeleid geven schoolleiding en leraren hierbij handvatten.  

Ros, A., Geijsel, F., Dengerink, J., & De Wit, B. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 3: Een leeromgeving voor leraren. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

Download deel 3 gratis >>
Of bestel het papieren boek (deel 3) in de webshop >>

 

 

Het drieluik is tot stand gekomen in samenwerking met Didactief/Ten Brink Uitgevers. Dankzij de financiële steun van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en het Platform Samen Opleiden en Professionaliseren zijn de boeken en de afzonderlijke hoofdstukken hier gratis te downloaden, evenals op de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl.

Klik hier voor meer details over het drieluik, 

OF BESTEL Leraar: een professie met perspectief IN DE WEBSHOP.

Verder lezen

1 Ruim baan voor de loopbaan van leraren
2 Observatie en reflectie in tijden van corona
3 Revolutionair appèl uit onverwachte hoek
4 Zet lesgeven voorop

Click here to revoke the Cookie consent