Dossier

Dyslexie

Tekst Redactie Didactief
Gepubliceerd op 29-09-2017 Gewijzigd op 19-10-2017
Wat weten we over dyslexie? Wat zijn de oorzaken, hoe help je leerlingen verder? Wij zetten alle interviews, onderzoeken en andere artikelen over dyslexie voor je op een rij. 

Interview - ´Dyslexie gaat over klank verwerking´

Femke Scheltinga, voorheen onderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en nu bij ITTA, Kennisinstituut voor Taal, promoveerde op onderzoek naar dyslexie. Mooie gelegenheid om misverstanden en feiten op een rijtje te zetten. (mei 2017)

Nieuws - Het verhaal van dyslexie

Dyslexie, er is al zoveel over geschreven, maar toch is er nog veel om te doen. Steeds meer kinderen krijgen de diagnose dyslexie en sommigen zijn überhaupt tegen het geven van het label dyslexie. En wat als je dyslexie hebt? Hoe dan verder? Vijf boeken vertellen wat we weten over dyslexie en hoe een kind met dyslexie geholpen kan worden. (juli 2016)

Interview - Drie vragen aan Hanneke Wentink

Hanneke Wentink is dyslexie-expert, lector functionele geletterdheid in doorlopende leerlijnen aan Hogeschool Edith Stein en senior adviseur bij Expertis. (mei 2015)

Recensie - Boeken over dyslexie

Dyslexie kent veel verschijningsvormen. Help leerlingen gericht vooruit met deze boeken. (april 2015)

Onderzoek - Lezen in het klein

Niet alleen de voorbereiding op het leesonderwijs, ook het signaleren van mogelijke leesproblemen begint al in de kleuterklas. Toetsen kunnen daarbij helpen. (oktober 2015)

Onderzoek - Bouw! helpt (ernstige) leesproblemen voorkomen

De UvA-onderzoekers selecteerden in 2 experimenten ruim 200 jonge leerlingen die voordat ze met lezen begonnen al grote kans liepen op leesproblemen omdat ze zwak waren in letterkennis en klankbewustzijn. Dit werd geconstateerd op basis van standaardtoetsen na voorselectie door de leraren. (juni 2014)

Special - Leesproblemen

Leren lezen. De een pakt het sneller op dan de ander, maar soms ligt het tempo zo laag dat het zorgelijk wordt. Leerlingen komen terecht bij de intern begeleider. En altijd gaat het om het wegwerken van een achterstand. De Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een nieuw interventieprogramma dat in juni op de markt komt: Bouw! In deze special de onderzoeksresultaten en ervaringen in de praktijk.  (juni 2014)

Onderzoek - Minder kinderen straks dyslectisch?

voorlezenZijn we de laatste jaren anders gaan aankijken tegen leesproblemen en dyslexie? We vragen het Peter de Jong, hoogleraar Onderwijskunde, en Chris Struiksma, bestuurslid Kwaliteitsinstituut Dyslexie. (juli 2014)

Onderzoek - Impliciet leren gaat moeizamer bij dyslectici

Mensen met dyslexie hebben niet alleen problemen met lezen en schrijven, maar presteren ook minder goed op motorische leertaken zoals kralen rijgen. Taalkundige Nadya Goldberg (Universiteit Utrecht) onderzocht het verband tussen deze problemen. (april 2014)

Nieuws- De dyslexie-epidemie

Circa vijftien procent van alle leerlingen blijkt aangepast eindexamen te doen, vaak op basis van een dyslexieverklaring. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker pleit er voor zo’n verklaring minder snel af te geven. Terechte bezorgdheid of een verkapte bezuinigingsmaatregel? (april 2013)

Onderzoek - ADHD en dyslexie zijn verwant

ADHD en dyslexie lijken meer op elkaar dan gedacht. Uit Amsterdams onderzoek blijkt dat ze enkele cognitieve problemen delen. (mei 2013)

Onderzoek – Kinderen met dyslexie horen te veel klanken

Jonge kinderen met een risico op dyslexie hebben moeite bepaalde klanken te
onderscheiden. Dat komt omdat ze meer klanken horen dan andere kinderen, blijkt uit Nijmeegs onderzoek. Dit biedt aanknopingspunten voor vroege signalering van dyslexie. (december 2013)

Nieuws – Teamwork rond dyslexie

Een dyslectisch kind verder helpen moet je samen doen. Een school, dyslexiebehandelaar, ouder en onderzoeker uit Losser delen hun ervaringen. (mei 2012)

Onderzoek – Behandeling dyslexie werkt

Dyslectici hebben baat bij het LEXY-behandelingsprogramma. Ze leren ermee teksten lezen en spellen op een normaal functioneel niveau. (maart 2005)

Onderzoek - Oefenen in de klas, zonder toeters of bellen

Anna Bosman is kersvers hoogleraar Dynamiek van leren en ontwikkeling aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze wil een brug slaan tussen fundamentele wetenschap en lespraktijk. Haar meest recente wapenfeit: bewijzen dat je leerlingen in het speciaal onderwijs net zo goed kunt leren lezen en spellen als op reguliere basisscholen. (januari 2008)

Onderzoek - Dyslectisch en toch snel lezen

Klanken snel herkennen vinden dyslectische lezers moeilijk. Waarschijnlijk lezen ze daarom traag. Maar snel lezen kun je trainen, blijkt uit onderzoek. (juni 2011)

Onderzoek - Dyslectici zijn soms goed in stillezen 

Hoe is het mogelijk dat een leerling met dyslexie zonder daardoor belemmerd  te worden zijn schoolloopbaan voltooit? Oud-docent Truus Schijf deed onderzoek naar lees- en spellingvaardigheden van brugklassers. Hieruit blijkt dat stillezen een vaardigheid apart is. (mei 2009)

Onderzoek - Pratende kleuter verraadt dyslexie

Dyslexie bij kleuters is al vast te stellen voor ze leren lezen. Aan de hand van gesproken taal is woordblindheid op jonge leeftijd herkenbaar.onderzoek - Spreektaal struikelblok dyslectici. (oktober 2004)

Onderzoek - Spreektaal struikelblok dyslectici

Kinderen met dyslexie begrijpen gesproken taal anders. Ze struikelen vooral over grammaticaal ingewikkelde zinnen. (maart 2010)

Onderzoek - Thuistraining helpt, maar niet lang

Zijn dyslectische kinderen erbij gebaat als zij met een voorsprong aan de leeslessen op de basisschool beginnen? Ontwikkelingspsycholoog Sandra van Otterloo onderzocht de effecten van thuistraining. (oktober 2011)

Onderzoek - Trucje technisch lezen faalt

Het apart oefenen van lettercombinaties als ‘st’ en ‘gr’ helpt kinderen niet om sneller te leren lezen. Beginnende lezers hebben weinig aan rijtjes met maar één letter verschil zoals 'stop', 'stip', 'stap'. Dyslectische kinderen hebben zelfs last van die wisselrijtjes. (maart 2010)

Verder lezen

1 De dyslexie-experience
2 Behandeling dyslexie werkt
3 Spreektaal struikelblok dyslectici

Click here to revoke the Cookie consent