Dossier

Dossier: Kennishelden over de Grens

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 27-01-2021 Gewijzigd op 25-08-2021
Wat leert onderwijs in andere landen ons? In dit dossier vind je bijdragen verzameld van de buitenlandse cracks die in ons blad verschenen. Lees bijvoorbeeld het interview met Ryan over Ryan en Deci's zelfbeschikkingstheorie, de bevindingen van E.D. Hirsch over kansengelijkheid, of ons interview met Robert Marzano.   

                                   
 

Didactief bestaat 50 jaar! In het licht van dit jubileum geven we je met verschillende dossiers een inkijkje in de rijke historie van ons blad.

 

Met de bijdragen van...

 

Rubie Davis

In dit beknopte filmpje legt Rubie-Davies uit waarom gelijke kansen in het onderwijs een zaak van belang is, en geeft ze tips aan leraren: waar moet je op letten, wat kun je doen in jouw klas?

In dit interview laat Christine Rubie-Davies zien hoe je als leraar werk kunt maken van gelijke kansen. Hoge verwachtingen is het sleutelwoord. Haar tip voor Nederland: stop met tracking.

 

 

 


 

E.L. Deci en R.M. Ryan 

"Dwing leerlingen niet tot zelfstandigheid" (2017)
... aldus Richard Ryan in ons interview met hem over de befaamde zelfdeterminatietheorie, die hij met Edward Deci ontwikkelde. 

 

 

 

 

Michael Fullan

Fullan wordt concreet (2016)
Een opvallend concrete Michael Fullan beantwoordt ja- en nee-vragen over de inrichting van ons onderwijs. Locatie: het tweejaarlijkse congres van de European School Heads Association in Maastricht. 
 

Get the basics right (2007)
Analyse van de lessen die Michael Fullan ons gaf voor het verbeteren van de taal- en rekenprestaties van leerlingen: you need to get the basics right.

 

 

Howard Gardner

Meervoudige Mind (2020)
We spreken met Howard Gardner over zijn boek A Synthesizing Mind, waarin hij zijn theorie over Meervoudige Intelligentie (MI) voorlegt. Ondanks kritiek houdt hij vast aan MI, maar: pas op met een verkeerde toepassing op school.

 


 

Andy Hargreaves

Een aangename verrassing met Andy Hargreaves (2019)
Verslag van een congres in De Doelen van Rotterdam, waar Andy Hargreaves de pannen van het dak spreekt. Over kansengelijkheid en het belang van expertise bij leraren.

 


 

E.D. Hirsch 

De silver bullet volgens E.D. Hirsch (2018)
Onderwijsbeleid hoort zich te richten op de doelen die een democratische samenleving zichzelf stelt. Dat stelt E.D. Hirsch, in ons interview met hem over kansengelijkheid en het belang van een 'kennisrijk curriculum'. 


 


Jon Kay

Aangenaam: Mr. Toolkit (2021)
De Menukaart van het NPO is grotendeels gebaseerd op de Toolkit van de Britse Education Endowment Foundation (EEF). Didactief sprak met Jonathan Kay, de projectleider van de Toolkit. Wat kunnen we leren van overzee?

 

 

Robert Marzano 

Special: Robert Marzano (2010)
Een special met en over Robert Marzano. Kern van de special is zijn differentiatietheorie, en de toepassing daarvan op een Nederlandse basisschool.
 

Het credo van Robert Marzano: minder testen, meer assessment (2013)
Didactief in gesprek met Robert Marzano, over zijn wereldberoemde boek A Different Kind of Classroom, Teaching with Dimensions of Learning. Hoe hebben ontwikkelingen als het internet het onderwijs veranderd?

 

 

Pasi Sahlberg

"Geef leraren vertrouwen" (2012) 
Finse leerlingen doen het in internationale vergelijkende onderzoeken als PISA veel beter dan leeftijdgenoten elders. Geen toeval, zegt de Finse onderwijsvernieuwer Pasi Sahlberg in 2012. Finse leraren hebben namelijk veel meer autonomie.

 

 

 

 

 

 

Pak Tee Ng


Van snelweg naar leerweg  (2021)
Singapore staat bovenaan als het gaat om de PISA-scores. In 2021 sprak Pak Tee Ng, decaan van het National Institute of Education in Singapore, bij de VU. Wat kunnen we leren van de Singaporese aanpak?

 

 

 

Dylan Wiliam

Formatief evalueren volgens Dylan William (2019)
Formatief toetsen heeft een hoge vlucht genomen, maar wordt soms verkeerd begrepen. Dylan Wiliam schept helderheid in acht stellingen die Dominique Sluijsmans hem in 2019 ontlokte.

Het curriculum volgens Dylan William (2019)
Tijdens een bezoek aan Nederland benoemt William zijn zeven principes voor curriculumontwerp.

Leestips Dylan William (2019)
William over welke boeken je echt moet lezen.

Waar wil jij beter in worden? (2018)
Didactief sprak met William over cijfers geven en over starters in het vak. 

Het experiment van Dylan William (2013)
Bekijk de Youtube-documentaire over William's 'experiment', waarin hij laat zien waarom feedback geven aan leerlingen veel beter werkt dan becijferen. 

 

 

Daniel Willingham

Zet kennis voorop (2021)

Wie kun je geloven? (2020)

Wat weten we echt over vve? (2017)

 

 

 

Dossier: Onderwijs in het buitenland (2015) 

Wat kunnen we leren van het onderwijs in andere landen? Hoe gaan ze in Zweden bijvoorbeeld om met segregatie, en hoe is passend onderwijs geregeld in Canada? In dit dossier vind je onze eerdere rapportages over buitenlands onderwijs op een rij verzameld.

 

 

Dit dossier wordt de komende maanden regelmatig bijgevuld met artikelen uit 50 jaar Didactief. Stay tuned!  

Click here to revoke the Cookie consent