Louise Elffers

Louise Elffers is universitair docent Onderwijswetenschappen (UvA), lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA) en auteur van De bijlesgeneratie.

Pabo: fixed mindset

03-03-2020 - We hebben de mond vol van de growth mindset die leerlingen en studenten moeten ontwikkelen.

Eindtoets: gelijke kansen

28-01-2020 - Speerpunt in haar onderzoek: de onderwijscompetitie.

Click here to revoke the Cookie consent