Louise Elffers

Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker bij Onderwijswetenschappen (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Ze schreef De bijlesgeneratie.

De onderwijsdeskundige

09-12-2021 - Als onderwijswetenschapper word je in het publieke debat nogal eens tegenover de leraar gezet.

Een lerarentekort, zegt u?

11-11-2021 - De voorspellingen gaan uit van een vertienvoudiging van het lerarentekort in het primair onderwijs in de komende tien jaar.

Onnodig overstappen

07-10-2021 - Elke overstap in het onderwijs is lastig.

Voorkom de vlucht van de leraar

08-09-2021 - Het lerarentekort zet de werkomstandigheden van zittende leraren flink onder druk.

Schimmenspel

23-06-2021 - Private aanbieders horen in het onderwijs niet thuis, wordt vaak gezegd, maar de praktijk laat zien dat ze allang binnen zijn.

Jutezakken en eenheidsworsten

03-05-2021 - Louise Elffers - Met het advies van de Onderwijsraad voor een meerjarige brugperiode zal volgens critici de middelmaat regeren.

Koninklijke behandeling

08-04-2021 - Zitten Amalia, Alexia en Ariane op het vwo dankzij alle bijles die de prinsesjes krijgen?

Van huis uit

03-03-2021 - Nederland kent een sterk beroepsgericht onderwijsstelsel.

Die goeie ouwe tijd

27-01-2021 - Het onderwijs is opvallend vaak onderwerp van weemoed naar vroeger.

Bubbelscholen

09-12-2020 - Onderwijssegregatie is een klassiek voorbeeld van een collectief actieprobleem.

Het diploma als mythe

10-11-2020 - De waarde van diploma’s neemt in onze meritocratische samenleving haast mythische proporties aan.

Het ideaal versus de praktijk

14-10-2020 - Aan idealen in het onderwijs geen gebrek. Maar we hebben er weinig aan als we de praktijk niet onder ogen willen zien.

Hardnekkige hiërarchie

08-09-2020 - Al sinds Thorbecke spreken we in hiërarchische termen over ons onderwijs.

Gaan ouders te ver?

19-06-2020 - Schaduwonderwijs blijkt een sexy onderwerp.

Dicht het leerlek

12-05-2020 - De coronacrisis kan eenzelfde effect hebben als lange vakanties.

De grote ongelijkmaker

07-04-2020 - Hoe beter de kansen voor leerlingen uit minder welgestelde gezinnen, hoe harder de geprivilegieerde gezinnen zullen proberen zich alsnog te onderscheiden.

Pabo: fixed mindset

03-03-2020 - We hebben de mond vol van de growth mindset die leerlingen en studenten moeten ontwikkelen.

Eindtoets: gelijke kansen

28-01-2020 - Speerpunt in haar onderzoek: de onderwijscompetitie.

Click here to revoke the Cookie consent