Louise Elffers

Louise Elffers is universitair docent Onderwijswetenschappen (UvA), lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA) en auteur van De bijlesgeneratie.

Hardnekkige hiërarchie

08-09-2020 - Al sinds Thorbecke spreken we in hiërarchische termen over ons onderwijs.

Gaan ouders te ver?

19-06-2020 - Schaduwonderwijs blijkt een sexy onderwerp.

Dicht het leerlek

12-05-2020 - De coronacrisis kan eenzelfde effect hebben als lange vakanties.

De grote ongelijkmaker

07-04-2020 - Hoe beter de kansen voor leerlingen uit minder welgestelde gezinnen, hoe harder de geprivilegieerde gezinnen zullen proberen zich alsnog te onderscheiden.

Pabo: fixed mindset

03-03-2020 - We hebben de mond vol van de growth mindset die leerlingen en studenten moeten ontwikkelen.

Eindtoets: gelijke kansen

28-01-2020 - Speerpunt in haar onderzoek: de onderwijscompetitie.

Click here to revoke the Cookie consent