Louise Elffers

Louise Elffers is lector Kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad (HvA), onderzoeker bij Onderwijswetenschappen (UvA) en directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Ze schreef De bijlesgeneratie.

Geen gezeik, iedereen gelijk

07-04-2022 - Voorpublicatie | In haar nieuwe boek legt Louise Elffers uit waarom kansengelijkheid makkelijker is gezegd dan gedaan.

De onderwijsdeskundige

09-12-2021 - Als onderwijswetenschapper word je in het publieke debat nogal eens tegenover de leraar gezet.

Een lerarentekort, zegt u?

11-11-2021 - De voorspellingen gaan uit van een vertienvoudiging van het lerarentekort in het primair onderwijs in de komende tien jaar.

Onnodig overstappen

07-10-2021 - Elke overstap in het onderwijs is lastig.

Voorkom de vlucht van de leraar

08-09-2021 - Het lerarentekort zet de werkomstandigheden van zittende leraren flink onder druk.

Schimmenspel

23-06-2021 - Private aanbieders horen in het onderwijs niet thuis, wordt vaak gezegd, maar de praktijk laat zien dat ze allang binnen zijn.

Jutezakken en eenheidsworsten

03-05-2021 - Louise Elffers - Met het advies van de Onderwijsraad voor een meerjarige brugperiode zal volgens critici de middelmaat regeren.

Koninklijke behandeling

08-04-2021 - Zitten Amalia, Alexia en Ariane op het vwo dankzij alle bijles die de prinsesjes krijgen?

Van huis uit

03-03-2021 - Nederland kent een sterk beroepsgericht onderwijsstelsel.

Die goeie ouwe tijd

27-01-2021 - Het onderwijs is opvallend vaak onderwerp van weemoed naar vroeger.

Bubbelscholen

09-12-2020 - Onderwijssegregatie is een klassiek voorbeeld van een collectief actieprobleem.

Het diploma als mythe

10-11-2020 - De waarde van diploma’s neemt in onze meritocratische samenleving haast mythische proporties aan.

Het ideaal versus de praktijk

14-10-2020 - Aan idealen in het onderwijs geen gebrek. Maar we hebben er weinig aan als we de praktijk niet onder ogen willen zien.

Hardnekkige hiërarchie

08-09-2020 - Al sinds Thorbecke spreken we in hiërarchische termen over ons onderwijs.

Gaan ouders te ver?

19-06-2020 - Schaduwonderwijs blijkt een sexy onderwerp.

Dicht het leerlek

12-05-2020 - De coronacrisis kan eenzelfde effect hebben als lange vakanties.

De grote ongelijkmaker

07-04-2020 - Hoe beter de kansen voor leerlingen uit minder welgestelde gezinnen, hoe harder de geprivilegieerde gezinnen zullen proberen zich alsnog te onderscheiden.

Pabo: fixed mindset

03-03-2020 - We hebben de mond vol van de growth mindset die leerlingen en studenten moeten ontwikkelen.

Eindtoets: gelijke kansen

28-01-2020 - Speerpunt in haar onderzoek: de onderwijscompetitie.

Click here to revoke the Cookie consent