Dossier

Spieken bij de Alan Turing

Tekst Eva Naaijkens en Martin Bootsma
Gepubliceerd op 07-09-2023 Gewijzigd op 28-09-2023
Beeld Dorieke Fotografie
De Alan Turingschool in Amsterdam behaalt prachtige resultaten met een doorsnee grotestadspopulatie. Wat is haar geheim? Schoolleider Eva Naaijkens en teamleider en leraar Martin Bootsma delen komend schooljaar hun gedachten en praktijken. 

Oktober 2023:
Veel basisscholen werken thematisch. Traditionele vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis worden samengevoegd, vanuit het idee dat als je lesstof in een vakoverstijgende samenhang aanbiedt, het betekenisvoller wordt. Dit sluit aan bij onderwijskundige Lionel Elvin die, vrij vertaald, ooit opmerkte: ‘Als je een uur door de natuur wandelt, krijg je niet de eerste drie kwartier alleen bloemen voorgeschoteld en het laatste alleen dieren.’ Daarnaast weten we inmiddels ook dat hoe meer begrijpend lezen wordt geïntegreerd in vakken zoals wereldoriëntatie, des te beter leerlingen leren lezen. Maar hoe bouw je een thema zo op dat leerlingen veel leren en de lesstof actief leren toepassen?

 

September 2023:
Een van de grootste misverstanden over onderwijs is dat het doordrenkt zou zijn met aandacht voor kennis en vaardigheden. Dat is niet zo. Voor de meeste kerndoelen geldt een aanbodsverplichting en geen beheersingsverplichting. Gevolg: het onderwijs is gericht op het behandelen van kennis, maar er is weinig aandacht voor begrip. Wij zien elke dag dat kennisrijk onderwijs belangrijk is voor kansengelijkheid en cruciaal is voor het verbeteren van leesvaardigheid – wat weer een belangrijke voorspeller is van later schoolsucces.

Click here to revoke the Cookie consent