Dossier

Special: de basis op orde

Tekst Redactie
Gepubliceerd op 08-12-2022 Gewijzigd op 04-08-2023
In december 2022 verscheen in Didactief een special van SLO over heldere kerndoelen en hoe je met basisvaardigheden aan de slag kunt. Met bijdragen van onder andere het team kerndoelen Nederlands, Ebrina Smallegange van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Robert Chamalaun van vakvereniging Levende Talen Nederlands.

 

Heldere kerndoelen helpen prioriteren
 

We zijn in Nederland bezig om de kerndoelen aan te passen, er zijn zorgen over de resultaten op het gebied van basisvaardigheden. Het lijkt soms wat overweldigend. Toch is het belangrijk dat we werken aan heldere doelen en een sterke basis. Want als het doel helder is, kun je beter mikken!

 

Download de pdf hier.

 

Heldere doelen en een sterke basis

In dit voorwoord vertelt Sanne Tromp over de kerndoelen en basisvaardigheden en wat je in de tussentijd aan het tweede kunt doen.

 

 

Onder de loep: basisvaardigheden

Veel leerlingen verlaten het onderwijs zonder goede beheersing van taal-Nederlands en rekenen-wiskunde. Wat is er aan de hand?

 

 

De experts aan het woord

Werken aan de basisvaardigheden taal en rekenen is dagelijkse kost op scholen. Wat zijn daarbij volgens onderwijsexperts de belangrijkste uitdagingen en hoe kun je daar als school goed mee omgaan?

 

Faits divers: heldere kerndoelen

Contextrijke lessen, aandacht voor basisvaardigheden, toegankelijk rekenonderwijs - laat je inspireren door deze tips!

 

 

'Mondelinge taal is net zo belangrijk als schrijfvaardigheid'

Wat doe je om de basisvaardigheden taal-Nederlands bij vmbo-leerlingen te versterken? We vragen het aan Stefan Postulart, leraar Nederlands in de bovenbouw van de sector Zorg & Welzijn van het Oranje Nassau College in Zoetermeer.

 


 

Toekomstbestendig taalonderwijs

Teams van leraren, vak- en curriculumexperts zijn bezig met het actualiseren van de kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Doel: leerlingen beter voorbereiden op vervolgonderwijs en hun plek in de maatschappij. Hoe pakken drie leden van het team kerndoelen Nederlands dit aan?

 

 

Kerndoelen: hoe kunnen ze beter?

Vakverenigingen van leraren zijn betrokken bij de actualisatie van de kerndoelen. Vijf vragen aan Ebrina Smallegange (voorzitter Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) en Robert Chamalaun (voorzitter vakvereniging Levende Talen Nederlands).


Kerndoelen zijn te ruim beschreven

Daltonschool De Evenaar in Oss ging aan de slag met de kerndoelen. En ontdekte wat daarin beter kan, vertelt leerkracht en taalcoördinator Bjorn Danen.

 

‘Stem toetsing en leeractiviteiten af op leerdoelen’

Goed onderwijs – ook in de basisvaardigheden – begint met het afstemmen van toetsing op het curriculum. Dat vraagt wel wat van scholen, vertellen curriculumontwikkelaar Anne-Christien Tammes (SLO) en toetsexpert Dominique Sluijsmans.

 

 

‘De juiste rekenstrategieën aanleren kan beter’

Wat doe je om de basisvaardigheden rekenen bij basisschoolleerlingen te versterken? We vragen het aan Marjolein Fekkes, leerkracht van groep 4 en rekenspecialist van IKC Willem Alexander in Leeuwarden.

 

Deze special was onderdeel van Didactief, december 2022. Hij kwam tot stand in samenwerking met SLO. Meer weten? Verdiep je in SLO.

Click here to revoke the Cookie consent