Recensies

Faits divers: Samen voor de leerling

Tekst SLO
Gepubliceerd op 25-01-2024 Gewijzigd op 25-01-2024
Beeld Shutterstock / De Beeldredaktie
Wil je meer weten over de basisvaardigheden, meedenken over kerndoelen, leren hoe je een curriculum aanpast of gewoon kennismaken met het praktijkgericht programma? SLO deelt kennis.

Aan de slag met basisvaardigheden

Goede basisvaardigheden zijn essentieel voor leerlingen. Op het platform basisvaardigheden van SLO vind je relevante handreikingen en adviezen om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken voor Nederlands, rekenen en wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschap.

Om aan de slag te kunnen met basisvaardigheden moeten ze ook goed beschreven zijn in concreet omschreven kerndoelen die passen bij de huidige tijd. SLO is daarom in 2022 in opdracht van het ministerie van OCW gestart met de actualisatie van kerndoelen Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Deze leergebieden zijn weliswaar breder dan alleen de basisvaardigheden, maar omvatten de basisvaardigheden wel volledig. De conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde worden in het eerste halfjaar van 2024 beproefd op verwachte bruikbaarheid in de onderwijspraktijk. Het beproeven van de conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid volgt.

Tot die tijd blijft SLO het onderwijs ondersteunen bij het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen in het funderend onderwijs op basis van recente inzichten.

Meer informatie? Ga naar slo.nl/basisvaardigheden

 

Nieuw vak: praktijkgericht programma

Het praktijkgerichte programma is een nieuw vak voor leerlingen in de bovenbouw van vmbo gl en tl. Tijdens de lessen voeren leerlingen levensechte opdrachten uit voor interne en externe opdrachtgevers, zoals een bedrijf of instelling. Meer over dit nieuwe vak in drie vragen en antwoorden.
 

1. Wat leren leerlingen in het praktijkgerichte programma?
Leerlingen leren hun algemene kennis toe te passen in praktische, realistische opdrachten binnen en buiten de school. Dit doet een beroep op vaardigheden als plannen, organiseren en samenwerken. De bedoeling is dat zij door deze oriëntatie beter voorbereid worden op de overstap naar het vervolgonderwijs en hiervoor bewustere keuzes maken.


2. Welke praktijkgerichte programma’s zijn er voor gl en tl?
Scholen die dat willen, kunnen vanaf schooljaar 2024-2025 het praktijkgerichte programma aanbieden in de gemengde of theoretische leerweg. Er is keuze uit dertien verschillende examenprogramma’s, zoals Zorg & Welzijn, Technologie & Toepassing, en Mobiliteit & Transport. Subsidie kan worden aangevraagd zodra de inschrijfperiode in 2024 geopend is. Kijk voor meer informatie op slo.nl/pgp-vmbo of praktijkgerichteprogrammas.nl.
 

3. Zijn er praktijkgerichte programma’s voor havo?
Ben je als school geïnteresseerd in de praktijkgerichte programma’s voor havo? In het schooljaar 2024-2025, maar ook daarna, kunnen havo-scholen in een pilot aan de slag met dit nieuwe vak. Vanaf 8 januari tot en met 23 februari 2024 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor deelname. Kijk voor meer informatie op slo.nl/pgp-havo.

 

In gesprek over het curriculum

Als team loop je soms tegen vraagstukken aan waardoor je opnieuw naar je onderwijsprogramma wilt kijken. Welke ambities heb jij met je leerlingen? Doe je wat je hen belooft? Hoe kun je de kwaliteit van je onderwijs verbeteren? De Teamgids curriculumanalyse van SLO helpt je als team gezamenlijk het gesprek te voeren om tot nieuwe inzichten en keuzes te komen. Daarbij werk je met het curriculaire spinnenweb van SLO (Van den Akker, 2003) om alle benodigde stappen te doorlopen.

Download de Teamgids curriculumanalyse.

 

Kerndoelen
 

Je leest de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde nu alvast in het kerndoelenboekje.


SLO zoekt schoolleiders, leraren, taal- rekencoördinatoren of intern begeleiders die verder kennis willen maken met de conceptkerndoelen Nederlands en rekenen en wiskunde. We willen met jou in gesprek over hoe bruikbaar de conceptkerndoelen in de onderwijspraktijk zijn. En wat is ervoor nodig om de conceptkerndoelen straks te vertalen naar jouw lespraktijk? We zijn benieuwd naar jouw mening! Meld jezelf, je collega's en jouw school nu aan voor een regiobijeenkomst bij jou in de buurt en praat mee. Je kan je nog aanmelden voor één van de volgende regiobijeenkomsten: 

  • Di 6 februari Roermond

  • Di 27 februari Rotterdam

  • Di 5 maart Leeuwarden

  • Di 12 maart Bergen op Zoom

  • Di 19 maart Groningen

Aanmelden kan via deze link. Tot snel, bij een van de regiobijeenkomsten!

 

Dit artikel verscheen in de SLO-special Samen voor de leerling van het januari/februarinummer van Didactief, 2024.

Verder lezen

1 Agenda
2 Special: Samen voor de leerling
3 Praten over boeken is óók taal

Click here to revoke the Cookie consent