Dossier

Dossier Leerplan SLO

Tekst Kirsten de Boer
Gepubliceerd op 07-01-2019 Gewijzigd op 07-01-2019
Beeld Shutterstock, Human Touch Photography
Na zes jaar kwam er een einde aan de vaste rubriek Leerplan van het SLO in Didactief. Maar niet getreurd, Leerplan komt terug als special! Dit dossier bundelt alle Leerplanartikelen die sinds 2013 in Didactief zijn gepubliceerd.

2018

Bèta-examenprogramma’s nieuwe stijl ​
Didactief, december 2018

Vijf jaar geleden zijn de nieuwe examenprogramma’s voor natuurwetenschappelijke vakken ingevoerd. Hoe is de tussenstand? ‘Het gaat met kleine stapjes, maar wel in de juiste richting.’

 

Formatief evalueren in het po ​
Didactief, november 2018

Ook in het basisonderwijs kan formatief evalueren heel goed worden ingezet. Een nieuw leernetwerk brengt belangstellende basisscholen bij elkaar. ‘Ik heb nog nooit met zo veel plezier voor de klas gestaan.’

 

Meer uitdaging in het vwo ​
Didactief, oktober 2018

Het vwo in vijf jaar, eindexamen doen in vier profielen, een dag per week meelopen op de universiteit. Het kan allemaal via versneld/verrijkt vwo. ‘Je krijgt hier zulke gemotiveerde leerlingen van.’

 

De fijne kneepjes van vaktaal ​
Didactief, september 2018

Leerlingen raken geregeld verstrikt in vaktaal. Hoe kun je ze daarmee helpen? Een nieuw project biedt concrete handvatten.

 

Schrijven met een maatje
Didactief, juni 2018

Uit onderzoek blijkt dat kinderen beter leren schrijven als ze elkaars teksten becommentariëren. ‘Ze ontdekken zichzelf als schrijver. Dat is zo mooi om te zien.’

 

Digitale vaardigheden op de kaart
Didactief, mei 2018

Een doorsneeschoolklas mag dan vergeven zijn van de smartphones, dat betekent nog niet dat de appende en facebookende scholier de achterliggende digitale infrastructuur begrijpt. Hoe geef je systematisch les in digitale vaardigheden?

 

Vernieuwing écht concreet maken ​
Didactief, april 2018

Wilmad Kuiper en Elvira Folmer van SLO over tien jaar vernieuwing van de bèta-examenprogramma’s.

 

Wiskunde C: volwaardig vak ​
Didactief, maart 2018

Het examenprogramma wiskunde C is in 2015 ingrijpend vernieuwd, maar trekt nog steeds weinig leerlingen. Betere voorlichting moet daar verandering in brengen. ‘Wiskunde C is bij uitstek geschikt voor leerlingen met een Cultuur & Maatschappij-profiel.’

 

Bètakriebels bij olympiade ​
Didactief, januari/februari 2018

Begin december 2017 vond in Nijmegen de finale van de International Junior Science Olympiad plaats. Een mooi podium om jonge leerlingen met bètavakken te laten kennismaken. ‘Op onze school kiest nu bijna zestig procent een bètaprofiel.’

 

2017

Zet het leerplan naar je hand ​
Didactief, december 2017

Onderzoeker Monique Volman en projectleider Nienke Nieveen zien hoe verfrissend het kan zijn als een school met het eigen curriculum aan de slag gaat. Maar soms is het ook een worsteling. ‘Scholen moeten meer ondersteund worden.’ 

 

Rekenen vanuit leerdoelen​
Didactief, november 2017

Inzicht in hun leerproces motiveert leerlingen. Maar dan moet je wel weten waar je precies naartoe werkt. Voor rekenen/wiskunde zijn er nu tussendoelen: handig bij formatief evalueren.

 

Zo maak je een schoolexamen ​
Didactief, oktober 2017

In het vmbo nieuwe stijl maken scholen de examentoetsen voor de keuzevakken zelf. Dat is veel werk, maar biedt ook kansen. ‘Ik ben er creatiever van geworden.’ 

 

Grip op de leerlijn ​
Didactief, september 2017

Goed zicht op de leerlijn is een must als je maatwerk wilt bieden. Het Anna Lyceum in Nieuwegein werkt daarom aan een speciale tool. ‘Pas als je de ruimte in het curriculum ziet, kun je scherpe keuzes maken.’

 

Onderzoek in zes stappen
Didactief, juni 2017

In een tijd waarin we overspoeld worden met informatie zijn goed ontwikkelde onderzoeksvaardigheden meer dan ooit van belang. De website Onderzoek in zes stappen geeft leerlingen en docenten concrete handvatten.

 

Natuur & Techniek in 3D ​
Didactief, mei 2017

Een kennisbasis natuurwetenschappen en technologie die voor de onderbouw de kerndoelen concretiseert en handvatten voor vakoverstijgend werken biedt. ‘Reuzehandig als je zelf een vak in elkaar zet.’

 

Op zoek naar verbinding ​
Didactief, april 2017

Meer luisteren naar wat er in onderwijsland leeft, meer rekening houden met de doelgroepen, maar ook wat meer bravoure. De fris aangetreden SLO-directeuren Jindra Divis en Sanne Tromp weten welke kant ze op willen. ‘Wat wij bij SLO doen, moet ook in de klas merkbaar zijn.’

 

LOB: brug naar de praktijk ​
Didactief, maart 2017

Sinds augustus 2016 zijn loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en het loopbaandossier een verplicht onderdeel van het vmbo-tl-curriculum. Een nieuwe publicatie besteedt aandacht aan wat moet en wat mag. ‘LOB kan echt een impuls voor je onderwijs zijn.’

 

Onderweg naar betere toetsing ​
Didactief, januari/februari 2017

Verantwoord toetsen is meer dan een cijfer geven na een proefwerk. Dat is de boodschap van het SLO-project Toetsing en verantwoording dat scholen samenbrengt in hun zoektocht naar betere toetsing.

 

2016

Ontdekken wie je bent ​
Didactief, december 2016

Er moet in het onderwijs meer aandacht komen voor persoonsvorming, noteerde het platform Onderwijs 2032 in zijn eindadvies. Klinkt nobel, maar hoe doe je dat in de praktijk? Een project van SLO gaat daar concrete handvatten voor ontwikkelen.

 

Sleutelen aan het curriculum ​
Didactief, november 2016

Ook weleens twijfels of je lessen goed aansluiten op het curriculum? De toolkit Curriculumontwerp kan uitkomst bieden.

 

Digidenkers
Didactief, oktober 2016

Basisscholen door heel het land werken samen aan de leerlijn programmeren. ‘De vraag is niet of je met digitale geletterdheid aan de slag moet, maar hoe.’

 

Van nul tot nu in één examen ​
Didactief, september 2016

Voor de tweede keer sinds 2015 zijn de vernieuwde centrale examens geschiedenis havo/vwo afgenomen. Docenten en leerlingen reageren positief, maar wennen is het wel. ʻJe moet echt anders lesgeven.ʼ

 

Lezen om te schrijven, schrijven om te lezen
Didactief, juni 2016

Hak het vak Nederlands niet langer in mootjes, maar geef opdrachten waarbij lezen en schrijven allebei aan bod komen. Dat is de gedachte achter het project geïntegreerd lees- en schrijfonderwijs. ‘Dit is zo’n leuke manier om je lessen afwisselender te maken.’

 

Meer keuze, meer rendement ​
Didactief, mei 2016

Het vmbo nieuwe stijl komt eraan. Verfrissend, vinden ze op het Nuborgh College in Elburg dat meedeed aan de pilot. ‘De docent kan weer docent zijn.’

 

Zien waar de ruimte ligt ​
Didactief, april 2016

Meer vrijheid, dat is de belofte van het kerncurriculum dat Platform Onderwijs 2032 voorstelt. Een goede balans tussen kern en keuze is daarbij cruciaal, zeggen Nienke Nieveen en Wilmad Kuiper van SLO. ‘Wij gaan scholen helpen om die te vinden.’

 

De leerling in control ​
Didactief, maart 2016

Inzet van het project Leerplan in beeld was om leraren meer greep op het curriculum te geven. Maar in het kader van gepersonaliseerd leren gaan sommige scholen een stap verder. Geef leerlingen meer mogelijkheden om hun eigen programma samen te stellen.

 

Het toetsen van de toekomst ​
Didactief, januari/februari 2016

Toetsen om van te leren, niet om mee te beoordelen. Dat is het idee achter de diagnostische tussentijdse toets in het laatste jaar van de onderbouw. Krap 300 middelbare scholen experimenteren er mee.

 

2015

Inclusief onderwijs, een Europees thema ​
Didactief, december 2015

Onderwijs echt passend maken, makkelijker gezegd dan gedaan. Leerlingen met een beperking uit heel Europa hebben nu hun ervaringen gedeeld en aanbevelingen gedaan. Nuttige feedback voor een sector die nog worstelt met toegankelijkheid.

 

Krijg grip op Engels
Didactief, november 2015

Basisscholen krijgen veel vrijheid bij het invullen van het onderwijs in Engels, maar zitten daar niet altijd op te wachten. SLO werkt aan meer houvast.

 

De leerling centraal: goed idee?
Didactief, oktober 2015

Steeds vaker krijgen leerlingen de ruimte om te leren op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Een goede ontwikkeling, zeggen velen. Toch zijn er nog een hoop vragen. 

 

Herken de hoogbegaafde leerling ​
Didactief, september 2015

(Hoog)begaafde leerlingen krijgen nog te weinig het onderwijs dat bij hen past, blijkt uit een recente SLO-rapportage, terwijl passend onderwijs ook voor hen moet gelden.

 

Het gezonde curriculum
Didactief, juni 2015

Gezond leven, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. In het nieuwe leerplankader Sport, bewegen en een gezonde leefstijl staat wat leerlingen allemaal moeten weten. 

 

Nieuw wapen in curriculumdebat
Didactief, mei 2015

Burgerschap, 21e-eeuwse vaardigheden, onderwijs #2032 – hoe het curriculum van de toekomst eruit moet zien is voortdurend onderwerp van discussie. Een nieuw tweejaarlijks rapport biedt een totaaloverzicht van alle inhoudelijke ontwikkelingen rondom curricula in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

 

Facelift voor het vmbo
Didactief, april 2015

De nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's voor het vmbo komen eraan. Meer maatwerk voor leerlingen én scholen, dat is het idee achter de nieuwe opzet voor 2016. Vijftig scholen door heel Nederland gingen er alvast mee aan de slag.

 

Tegen de versnippering ​
Didactief, maart 2015

Met online vakportalen wil SLO leraren helpen om snel waardevolle informatie over hun vak te vinden. Didactief vroeg vakverenigingen wat zij van de nieuwe webpagina’s vinden.

 

Passend onderwijs is ook voor uitblinkers
Didactief, januari/februari 2015

Bij passend onderwijs denken veel mensen al snel aan leerlingen met een zorgvraag. Maar ook voor (hoog-)begaafde kinderen moeten scholen en samenwerkingsverbanden een geschikt aanbod ontwikkelen. Hoe doe je dat?

 

2014

Talentontwikkeling op het vmbo ​
Didactief, december 2014

Een speciaal sporttraject, extra kunstonderwijs, of een lifestyleprogramma. Ook vmbo-scholen proberen gericht in te spelen op de talenten van hun leerlingen.

 

Proeftuin voor examens ​
Didactief, november 2014

De eerste versie van de online examentrainer Proeftuin examens belooft veel goeds: scholieren kunnen precies met die onderwerpen aan de slag waar ze nog moeite mee hebben.

 

Samenwerken in de klas
Didactief, oktober 2014

Leraren zetten hun leerlingen vrijwel altijd in tweetallen als ze invulling moeten geven aan de 21ste eeuwse vaardigheid ‘samenwerken’. Hoog tijd voor meer variatie.

 

Leidraad voor kunstzinnige oriëntatie ​
Didactief, september 2014

Hoe geef je op de basisschool vorm aan kunstzinnige oriëntatie? Een nieuw leerplankader biedt uitkomst.

 

Leerlingen aan het stuur ​
Didactief, juni 2014

Laat leerlingen meepraten over het leerplan en verhoog zo en passant hun burgerschapsvaardigheden en 21st century skills. Dat is de gedachte achter een recente pilot op vier VO-scholen.

 

Kennisbasis natuurwetenschappen en technologie ​
Didactief, mei 2014

Een nieuwe kennisbasis van SLO helpt leraren met het geven van relevante lessen in natuurwetenschappen en techniek.

 

Cultuur in de spiegel ​
Didactief, april 2014

Maar weinig begrippen zijn zo ongrijpbaar als ‘cultuur’. Onzekerheid over de invulling van cultuuronderwijs is het gevolg. Het net afgeronde onderzoeksproject Cultuur in de spiegel probeert houvast te bieden.

 

Maatschappijwetenschappen 2.0 ​
Didactief, maart 2014

‘Minder feiten, meer samenhang.’ Met dat motto is het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen grondig onder handen genomen. Met succes.

 

De hele puzzel, niet een stukje
Didactief, januari/februari 2014

Curricula hangen vaak met plakband elkaar. Het nationaal expertisecentrum SLO pleit met Curriculumvensters voor meer overkoepelende leerplannen.

 

2013

Chinees komt eraan ​
Didactief, december 2013

Vanaf schooljaar 2014/2015 konden vwo-scholieren Chinese taal en cultuur als eindexamenvak kiezen. Goed nieuws, vonden ze op de negen middelbare scholen die al meededen aan een succesvolle pilot. ‘Chinees wordt net zo belangrijk als Frans of Duits’.

 

De Curriculummonitor ​
Didactief, november 2013

Nederlandse scholen hebben relatief veel vrijheid om hun eigen curriculum in te richten. Maar er bestaat nog weinig systematische kennis over hoe ze met die ruimte omgaan. De Curriculummonitor moet daar verandering in brengen.

 

EDR in de schijnwerpers ​
Didactief, oktober 2013

Educational design research (EDR), ofwel ontwerponderzoek, is een onderzoeksaanpak waarbij interventies in nauwe samenspraak met de praktijk worden ontwikkeld en onderzocht. Een nieuw boekproject maakt succesvolle voorbeelden van deze aanpak toegankelijk, wereldwijd.

 

Passende perspectieven
Didactief, september 2013

Een kind dat de tafel van zeven maar niet onder de knie krijgt, hoe help je die verder? Gewoon doorgaan volgens de methode is niet altijd garantie voor succes.

 

Leerplan op de schop ​
Didactief, juni 2013

Het is als de doos van Pandora: scholen die aan hun leerplan beginnen te sleutelen weten niet altijd wat ze zich op de hals halen. Gerichte ondersteuning biedt houvast.

 

Taalonderwijs op z’n Europees ​
Didactief, mei 2013

Op papier ziet het er prachtig uit: Europese niveauomschrijvingen voor vreemde talen, gekoppeld aan een praktijkgerichte visie op taalonderwijs. Maar het Europees Referentiekader Talen (ERK) vraagt veel van docenten. Online trainingsmodules helpen een handje.

 

Passend onderwijs op de pabo
Didactief, april 2013

De leraar speelt een sleutelrol bij passend onderwijs. Pabo’s moeten hun studenten daar op voorbereiden. Hoe zij dat doen verschilt, blijkt uit onderzoek van SLO

 

Nieuw wiskunde-examen kan nóg beter ​
Didactief, maart 2013

Relevanter, meer samenhangend en minder overladen: pilotscholen testten de nieuwe examenprogramma’s wiskunde voor havo en vwo. Ze moesten in 2015 de lucht in, maar dan moest wiskunde-B wel eerst beter.

 

Engels kan geen kwaad ​
Didactief, januari/februari 2013

Kinderen van vier en vijf jaar kunnen Engels leren zonder dat dat ten koste gaat van het Nederlands. Zij leren die taal zelfs op een hoog niveau als zij meer dan een uur Engels per week krijgen van een leerkracht die de taal goed beheerst.

Verder lezen

1 Bèta-examenprogramma’s nieuwe stijl
2 Formatief evalueren in het po
3 Meer uitdaging in het vwo

Click here to revoke the Cookie consent