René Kneyber

René Kneyber is docent wiskunde en auteur van Orde houden in het voortgezet onderwijs en De Orde generator. Hij is initiatiefnemer en redacteur van Het Alternatief en is lid van de Onderwijsraad.

Wat formatief toetsen allemaal is…

26-08-2019 - Ik besef dat ik nog niet eerder heb stilgestaan bij het hele plaatje (zoals ik dat in mijn hoofd heb) over wat ik allemaal schaar onder formatief toetsen, en dat soms tot wat verwarring heeft geleid.

Een nieuw model voor formatief handelen

19-08-2019 - Ik ben tot de conclusie gekomen dat feedback niet het belangrijkst is in formatief handelen.

N-term (deel 2): Compensatie via de N-term

08-06-2018 - Het CvTE hanteert een verwerpelijke methodiek voor de N-term, schrijft René Kneyber.

Digitale examens, aflevering 1: n-term

01-07-2017 - René Kneyber - Het CvTE probeert op verschillende manieren het niveau van diploma’s gelijk te houden.

Biesta en Arendt

06-06-2014 - René Kneyber - De vorige keer heb ik geschreven over het niveau van 'het prachtige risico van onderwijs', het boek van Gert Biesta dat ik momenteel druk aan het vertalen ben.

Ontario

02-06-2014 - René Kneyber - Er is niemand die vindt dat kinderen aan het einde van het voortgezet onderwijs niet op een bepaald niveau moeten kunnen rekenen.

Vrijheid en ruimte, maar niet in mijn onderwijs

15-10-2013 - René Kneyber -  'Het gaat er om professionals de vrijheid en de ruimte te geven om met hun talenten zonder bureaucratische plichtplegingen en administratieve omwegen in te spelen op lokale mogelijkheden.

Lekker makkelijk

03-09-2013 - René Kneyber - Toen ik in februari op uitnodiging van Cito op het hoofdkantoor verscheen, stond daar het slogan op de ramen: 'Zeker weten'.

Richten op wat niets opbrengt

27-05-2013 - René Kneyber - Op mijn middelbare school had ik les van meneer Zijlstra, een buitengewone man.

De International Teacher Summit 2013

15-03-2013 - René Kneyber - Tijdens het diner zat ik naast een vakbondsman uit Noorwegen.

Freek

25-01-2013 - René Kneyber - Als ik aan het vmbo denk, denk ik aan Freek.

Ofsted

22-12-2012 - René Kneyber - Docenten zijn in de hele wereld hetzelfde.

Leraar met een krijtje

06-11-2012 - René Kneyber - ‘Hier op een school is een leraar met een krijtje.

'De les van de leraar'

02-10-2012 - René Kneyber - Het onderwijs krijgt elk jaar een avond kado.

Click here to revoke the Cookie consent